Terugblik congres ‘Morele Moed’

Geplaatst op: 30-01-2017

Het jaar 2016 stond voor PublicSpirit in het teken van het thema ‘Morele Moed’. Na een onderzoek onder raden van toezicht van woningcorporaties werd het jaar afgesloten met een drukbezochte bijeenkomst op 27 oktober 2016. Samen met externe sprekers werd ingegaan op de verschillende interpretaties en de soms weerbarstige praktijk. Lees hier het volledige verslag […]

Lees verder

Persbericht: Randstad is voornemens om BMC over te nemen

Geplaatst op: 16-12-2016

Randstad voornemens in Nederland BMC over te nemen en daarmee een sterke #1 positie voor professionals in publieke sector te creëren Hoofdpunten Randstad is voornemens om in Nederland BMC over te nemen voor een ondernemingswaarde van € 65 miljoen In de afgelopen 12 maanden tot september 2016 heeft BMC een omzet gerealiseerd van circa € […]

Lees verder

Recruiters die jou moeten kennen

Geplaatst op: 5-12-2016

Bron: Intermediair.nl Jetske Goudsmit, partner PublicSpirit, in top 10 ‘Recruiters die jou moeten kennen’. De collega’s van BMC en PublicSpirit feliciteren Jetske Goudsmit met haar tweede plaats in de top 10 van meest invloedrijke recruiters in Nederland. Een bijzonder mooie prestatie. Bekijk hier de hele top 10

Lees verder

Traineeship Toezichthouden: data 2017 bekend

Geplaatst op: 11-11-2016

Het besturen van maatschappelijk organisaties staat steeds meer in de belangstelling, waarbij de druk op goed toezichthouden toeneemt. Bestuurders en andere professionals die een toezichthoudende functie ambiëren dienen zich goed voor te bereiden, zeker gezien de toenemende verantwoordelijkheid en zichtbaarheid van de toezichthouder. Voor een professionele invulling van uw taak als toezichthouder is een (inhoudelijke) […]

Lees verder

Draag bij aan het opleiden van aankomend toezichthouders

Geplaatst op: 8-08-2016

Het besturen van maatschappelijke organisaties is voortdurend in ontwikkeling, waarbij de aandacht voor het zorgvuldig en transparant uitvoeren van het intern toezicht houden is toegenomen. Om actief te kunnen bijdragen aan een toename van het aantal professionele interne toezichthouders en aan een grotere diversiteit binnen de raden van toezicht, heeft PublicSpirit een traineeship ontwikkeld waarbij […]

Lees verder

Brochure Duurzaam Presteren beschikbaar

Geplaatst op: 25-04-2016

Naar duurzame ontwikkeling van organisaties en persoonlijke groei en betekenisvol werk van medewerkers Steeds meer organisaties werken aan mobiliteitsbeleid en loopbaanactiviteiten. Veelal is dat beleid gericht op externe mobiliteit en wordt er met loopbaanactiviteiten vooral gestuurd op een loopbaan elders, maar vooral niet binnen de eigen organisatie. Regelgeving, rechten, plichten, procedures en sociale statuten houden […]

Lees verder

Morele moed

Geplaatst op: 22-02-2016

Binnen PublicSpirit hebben we ons de laatste tijd regelmatig gebogen over de vraag welk gedrag bepalend is voor een goede toezichthouder. In onze pogingen om die vraag kernachtig te beantwoorden kwamen we steeds terug bij één zin: ‘Heb het lef om de goede vragen te (blijven) stellen.’ Dat betekent: ondanks eerdere ingenomen standpunten, ondanks mogelijk […]

Lees verder

Traineeship Toezichthouden 2015 afgerond

Geplaatst op: 15-01-2016

Op 14 januari 2016 hebben 11 enthousiaste deelnemers hun certificaat ontvangen na een succesvolle afronding van het traineeship Aankomend Toezichthouders.

Lees verder

Fit en proper-toets

Geplaatst op: 16-11-2015

Hoe werkt de ‘fit en proper’-toets in de praktijk? Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de […]

Lees verder

Nieuwe Woningwet

Geplaatst op: 12-11-2015

Woningcorporaties krijgen te maken met nieuwe wet- en regelgeving. De Woningwet 2015 gaat in op 1 juli aanstaande. De ministeriële regelingen waarin de wet wordt uitgewerkt, komen naar verwachting binnenkort beschikbaar. Verder volgt er nog een toezichtkader van de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Veel wetsartikelen gaan al per 1 juli in. Naast de Woningwet 2015 is […]

Lees verder
PublicSpirit