Interim-management

< Terug naar Dienstverlening

Focus op oplossingen die duurzaam zijn

 

Blijvend effect

Zijn er in uw organisatie op bestuurs- of directieniveau functioneringsvraakstukken? Worden gemaakte afspraken, programma’s of projecten niet daadwerkelijk gerealiseerd? Of zijn er andere knelpunten? Op het niveau van colleges, toezichthouders en directie kunnen problemen ontstaan, die vragen om een snelle en gerichte aanpak. PublicSpirit beschikt over een netwerk van interim-bestuurders, interim secretarissen en interim-managers die de werelden van de overheid, woningcorporaties, het onderwijs en de zorg goed kennen. Zij helpen u bij het analyseren van het vraagstuk, het zichtbaar maken van de nodige werkzaamheden en het vormgeven van oplossingen, die vervolgens met aandacht worden uitgevoerd. Hierbij ligt de focus op een verbeterde attitude en blijvend effect.

 

Vakbekwaam en hooggekwalificeerd

PublicSpirit onderscheidt zich door de combinatie van expertise, ervaring, kennis van de branche en (sector)specifieke vakkundigheid. Wij zetten de best gekwalificeerde mensen in, die kwalitatieve dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan. De interim-managers uit ons netwerk beheersen het vak en zijn bij uitstek in staat om adequaat te handelen in de situaties die zij tegenkomen. Zij ondersteunen uw organisatie met beproefde oplossingen op basis van gedegen analyses. Ze maken gerichte plannen van aanpak en heldere rapportages. En ze werken in open communicatie op alle niveaus, binnen de organisatie en met stakeholders.

 

Duurzaam

Interim-management is per definitie tijdelijk van karakter. Dat geldt niet voor onze oplossingen. Door onze keuze voor gekwalificeerde experts komt een duurzame oplossing binnen bereik. Een helder overdrachtsdocument aan het eind van het traject maakt de resultaten zichtbaar. Vele referenties bevestigen onze succesvolle aanpak.