Lid Raad van Toezicht

7822 Juridisch Loket  

Directeur-bestuurder en 3 leden Raad van Commissarissen

Directeur-bestuurder en 3 leden Raad van Commissarissen

7613 JOOST

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

7876 Horizon College

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

7782 Biga groep

Loco-provinciesecretaris/plv. directeur, tevens concernmanager domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO)

Loco-provinciesecretaris/plv. directeur, tevens concernmanager domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO)

7824 provincie Utrecht

Beoogd voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad

Beoogd voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad

7860 ministerie EZK