Referenties

Een overzicht van onze succesvol ingevulde vacatures.

Openbaar bestuur

 

Gemeente Maastricht Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Rheden Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Laarbeek Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Lisse Gemeentesecretaris
Gemeente Heerlen Gemeentesecretaris
Gemeente Drechterland Gemeentesecretaris
Gemeente Ooststellingwerf Gemeentesecretaris
Gemeente Reusel - de Mierden Gemeentesecretaris
Gemeente Best Interim gemeentesecretaris
Gemeente Leeuwarden Griffier
Gemeente Tynaarlo Griffier
Gemeente s-Hertogenbosch Twee leden Rekenkamercommissie
Gemeente Dordrecht Voorzitter en twee leden Rekenkamercommissie
Gemeente Veenendaal (Stichting Veens Welzijn) Directeur-bestuurder, voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Gemeente Dordrecht Portefeuilledirecteur Sociaal Domein
Gemeente Raalte Directeur
Provincie Limburg Directeur
Gemeente Harderwijk Directeur domein Ruimte
Gemeente Veere Directeur Programma's en Projecten
Centraal Orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Directeur
Raad voor de Rechtspraak Directeur
Warmteparticipatiefonds (WPF) Zuid-Holland Directeur-bestuurder
Stichting Skal Biocontrole Directeur en manager Certificatie
InterActie Sportbedrijf Ermelo Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen
Provincie Utrecht Twee concernmanagers
Provincie Utrecht Provinciesecretaris
Provincie Overijssel Chef Kabinet
Ministerie van VWS Leden Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
Veiligheidsregio Zeeland Manager Brandweerzorg en manager Crisis- en Risicobeheersing

 

Volkshuisvesting 

Elkien Directeur-bestuurder
Woonpalet Directeur-bestuurder en twee leden Raad van Commissarissen
Elan Wonen Directeur-bestuurder
Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) Lid Raad van Commissarissen
WVH Wonen Lid Raad van Commissarissen
Wooninc. Lid Raad van Commissarissen
SSW Directeur-bestuurder
Wooncompas Voorzitter Raad van Commissarissen
Wonen Noordwest Friesland Voorzitter en lid Raad van Commissarissen
De Woonmensen Leden Raad van Commissarissen
Woningbouwvereniging Reeuwijk Lid Raad van Commissarissen
Ons Huis Enschede Lid Raad van Commissarissen
SOR Twee leden Raad van Commissarissen
Woonstichting SSW Directeur-bestuurder
Rijnhart Wonen Lid Raad van Commissarissen
Stichting Alwel Drie leden Raad van Commissarissen
Woonkwartier Twee leden Raad van Commissarissen
Groen Wonen Vlist Huurderscommissaris
QuaWonen Directeur-bestuurder
QuaWonen Twee leden Raad van Commissarissen
Wonen Noordwest Friesland Directeur-bestuurder
Woonpartners Helmond Directeur-bestuurder
Elan Wonen Voorzitter en drie leden Raad van Commissarissen
Ons Huis Lid Raad van Commissarissen
SCW Lid/beoogd voorzitter Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Talis Lid Raad van Commissarissen
Woningbouwvereniging Heerjansdam Twee leden Raad van Commissarissen
Idealis Directeur-bestuurder
Viverion Directeur-bestuurder
Laurentius Directeur-bestuurder
De Sleutels Twee leden Raad van Commissarissen
DUWO Twee leden Raad van Commissarissen
Maasdelta Groep Lid Raad van Commissarissen
De Woningraat Directeur-bestuurder
Veenendaalse Woningstichting Lid Raad van Commissarissen
Woonstichting VechtHorst Twee leden Raad van Commissarissen
Acantus Lid Raad van Commissarissen
Rijnhart Wonen Directeur-bestuurder

 

Onderwijs

 

Dongemond college Twee leden Raad van Toezicht
Onderwijsgroep Punt Speciaal Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de GMR
Stichting Onze Wijs Bestuurder
Rijksuniversiteit Groningen Ombudsfunctionaris
Martinuscollege Lid Raad van Toezicht
Universiteit van Amsterdam Ombudsfunctionaris
STC Group Collegedirecteur vmbo
Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Lid Raad van Toezicht
Stichting Onze Wijs Lid Raad van Toezicht, op voordracht GMR
Mondia Scholengroep Drie locatiedirecteuren
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek Voorzitter Raad van Toezicht
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Lid College van Bestuur
ROC Kop van Noord-Holland Voorzitter College van Bestuur
Samenwerkingsverband VO regio Leiden Onafhankelijk voorzitter en lid Raad van Toezicht
Het Baken Almere Twee leden Raad van Toezicht
Unicoz Onderwijsgroep (beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht
Onderwijsgroep Punt Speciaal Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht
ROC Nijmegen Twee leden Raad van Toezicht
Stichting Scholen aan Zee Lid Raad van Toezicht
ROC Mondriaan Twee Onderwijsdirecteuren
Volksuniversiteit Utrecht Directeur
Design Academy Eindhoven Lid College van Bestuur/Directeur Onderwijs en Onderzoek
De Haagse Scholen Bovenschools Directeur
Martinuscollege Lid Raad van Toezicht
MBO Utrecht Twee leden Raad van Toezicht
De Meent Groep Lid Raad van Toezicht
Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Lid Raad van Toezicht
Stichting Spinoza Lyceum Lid Raad van Toezicht
Stichting Onze Wijs Voorzitter Raad van Toezicht
Erasmus Universiteit Rotterdam Directeur Bedrijfsvoering ESHPM
Erasmus Universiteit Rotterdam Institute Director ISS
Stichting Onze Wijs Bestuurder
ROC Mondriaan Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Stichting Prof.dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Voorzitter Raad van Toezicht
De Haagse Scholen Lid College van Bestuur
Stichting Atos Voorzitter College van Bestuur

 

Zorg en welzijn

 

Stichting Amaryllis Twee leden Raad van Toezicht
Stichting Combiwel Twee leden Raad van Toezicht
Stichting De Tussenvoorziening Twee leden Raad van Toezicht
Fonds 1818 Lid Bestuur
Woej Voorzitter en 3 leden Raad van Toezicht
Stichting AKROS Dírecteur-bestuurder a.i.
De Rijnhoven Twee leden Raad van Toezicht
GGD Zeeland Directeur Publieke Gezondheid
Youké Lid Raad van Toezicht
Stichting Combiwel Directeur Combiwel voor Kinderen
Stichting Combiwel Directeur Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening
SWZ Zorg Lid Raad van Toezicht
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Lid Bestuur
Stichting De Binnenvest Drie leden Raad van Toezicht
De Meent Groep Lid Raad van Toezicht
Cubiss Twee leden Raad van Toezicht

 

Kunst, cultuur en overige sectoren

 

Consumentenbond Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Internationale Cultuurbiennale Rotterdam Bestuurder-directeur
SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Directeur-bestuurder
ECI Cultuurfabriek Directeur
Munttheater Directeur-bestuurder
RTV Oost Directeur-bestuurder
ProDemos Directeur en adjunct-directeur
Theater aan het Vrijthof Directeur
Bibliotheken Mar en Fean Directeur-bestuurder
Omrop Fryslân Lid Raad van Commissarissen
Veilig Verkeer Nederland Voorzitter bestuur
Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Algemeen Directeur
Koninklijke Bibliotheek Lid Directieteam Marketing & Diensten
Omroep Brabant Leden Regionale Mediaraad
Consumentenbond Lid Raad van Toezicht
Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat Directeur-bestuurder
Brabants Historisch Informatiecentrum Directeur
Geonovum Adjunct-directeur
Erfgoedhuis Zuid-Holland Twee leden Raad van Toezicht
Nationaal Comité advies dierproevenbeleid Voorzitter
Atria Directeur
CBG Centrum voor Familiegeschiedenis Voorzitter Raad van Toezicht
Fonds1818 Voorzitter Bestuur
Veilig Verkeer Nederland Directeur
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Voorzitter en lid Raad van Toezicht
Marketing Oost Directeur-bestuurder
Kunstlinie Almere-Flevoland Lid Raad van Toezicht
Cultura Lid Raad van Toezicht
Fonds voor Cultuurparticipatie Directeur-bestuurder
Fonds voor Cultuurparticipatie Twee leden Raad van Toezicht
Vierdaagsefeesten Directeur