Referenties

Een overzicht van onze succesvol ingevulde vacatures.

Openbaar bestuur

 

Commissie Regionaal Overleg Teuge
Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente Breda 

 Voorzitter
Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Voorzitter en leden Rekenkamer

Gemeente Veenendaal Directeur Bedrijfsvoering
Gemeente Veenendaal Directeur Ruimte
Gemeente Hof van Twente Directeur
Gemeente Medemblik Gemeentesecretaris/algemeen directeur
Adviescollege Veiligheid Groningen Lid ACVG
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Consumentenbond
Huis voor Klokkenluiders
Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving
Regeringscommissaris Omgevingswet
2 leden Raad van Toezicht
Coördinator onderzoek
Lid Raad van Toezicht namens NL
Gemeente Leiderdorp Raadsgriffier
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Directeur
Gemeente Leusden Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Venray Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Horst aan de Maas Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Druten Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Maastricht Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Rheden Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Laarbeek Gemeentesecretaris / algemeen directeur
Gemeente Lisse Gemeentesecretaris
Gemeente Heerlen Gemeentesecretaris
Gemeente Drechterland Gemeentesecretaris
Gemeente Ooststellingwerf Gemeentesecretaris
Gemeente Reusel - de Mierden Gemeentesecretaris
Gemeente Schagen Interim gemeentesecretaris
Gemeente Best Interim gemeentesecretaris
Gemeente Leeuwarden Griffier
Gemeente Tynaarlo Griffier
Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding Vier leden
Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers Voorzitter en vijf leden
Adviescollege ICT-toetsing Leden
Waterschap Hollandse Delta Interim-College
Gemeente s-Hertogenbosch Twee leden Rekenkamercommissie
Gemeente Dordrecht Voorzitter en twee leden Rekenkamercommissie
Gemeente Veenendaal (Stichting Veens Welzijn) Directeur-bestuurder, voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Gemeente Dordrecht Portefeuilledirecteur Sociaal Domein
Gemeente Raalte Directeur
Provincie Limburg Directeur
Gemeente Harderwijk Directeur domein Ruimte
Gemeente Veere Directeur Programma's en Projecten
Centraal Orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Directeur
Raad voor de Rechtspraak Directeur
Warmteparticipatiefonds (WPF) Zuid-Holland Directeur-bestuurder
Stichting Skal Biocontrole Directeur en manager Certificatie
InterActie Sportbedrijf Ermelo Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen
Provincie Utrecht Twee concernmanagers
Provincie Utrecht Provinciesecretaris
Provincie Overijssel Chef Kabinet
Ministerie van VWS Leden Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
Veiligheidsregio Zeeland Manager Brandweerzorg en manager Crisis- en Risicobeheersing

 


Volkshuisvesting

Vechtdal Wonen Lid Raad van Commissarissen
Arcade mensen en wonen Huurderscommissaris
Clavis Twee leden Raad van Commissarissen
Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting Lid Raad van Commissarissen
Stadlander Lid Raad van Commissarissen
Woonpalet
Stichting Eigen Bouw
Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer
SallandWonen
Stichting DUWO
Woningcorporatie Servatius
Lid Raad van Commissarissen
Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter en lid Bestuur
Lid Raad van Commissarissen
Voorzitter Raad van Commissarissen
Directeur-bestuurder
Woonpunt Voorzitter Raad van Commissarissen
Woonstichting JOOST Directeur-bestuurder en drie leden Raad van Commissarissen
Woningbouwvereniging St. Willibrordus Directeur-bestuurder
Baston Wonen Directeur-bestuurder en lid Raad van Commissarissen
WoonInvest Directeur-bestuurder
Mozaïek Wonen Directeur-bestuurder
Elkien Directeur-bestuurder
Woonpalet Directeur-bestuurder en vier leden Raad van Commissarissen
Elan Wonen Directeur-bestuurder
Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) Lid Raad van Commissarissen
WVH Wonen Lid Raad van Commissarissen
Wooninc. Lid Raad van Commissarissen
SSW Directeur-bestuurder
Wooncompas Voorzitter Raad van Commissarissen
Wonen Noordwest Friesland Voorzitter en lid Raad van Commissarissen
De Woonmensen Leden Raad van Commissarissen
Woningbouwvereniging Reeuwijk Lid Raad van Commissarissen
Ons Huis Enschede Lid Raad van Commissarissen
SOR Twee leden Raad van Commissarissen
Woonstichting SSW Directeur-bestuurder
Rijnhart Wonen Lid Raad van Commissarissen
Stichting Alwel Drie leden Raad van Commissarissen
Woonkwartier Twee leden Raad van Commissarissen
Groen Wonen Vlist Huurderscommissaris
QuaWonen Directeur-bestuurder
QuaWonen Twee leden Raad van Commissarissen
Wonen Noordwest Friesland Directeur-bestuurder
Woonpartners Helmond Directeur-bestuurder
Elan Wonen Voorzitter en drie leden Raad van Commissarissen
Ons Huis Lid Raad van Commissarissen
SCW Lid/beoogd voorzitter Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Talis Lid Raad van Commissarissen
Woningbouwvereniging Heerjansdam Twee leden Raad van Commissarissen
Idealis Directeur-bestuurder
Viverion Directeur-bestuurder
Laurentius Directeur-bestuurder
De Sleutels Twee leden Raad van Commissarissen
DUWO Twee leden Raad van Commissarissen
Maasdelta Groep Lid Raad van Commissarissen
De Woningraat Directeur-bestuurder
Veenendaalse Woningstichting Lid Raad van Commissarissen
Woonstichting VechtHorst Twee leden Raad van Commissarissen
Acantus Lid Raad van Commissarissen
Rijnhart Wonen Directeur-bestuurder

 

Onderwijs

Martinuscollege Lid Raad van Toezicht
@voCampus Lid Raad van Toezicht
Stichting Onze Wijs Bestuurder
Consortium Beroepsonderwijs en Stichting Praktijkleren Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
SIMON scholen Voorzitter en Lid College van Bestuur
HAN University of Applied Sciences Lector Applied Data Science & AI
Stichting Present en SSPOWF Voorzitter College van Bestuur
De Onderwijsspecialisten Twee leden Raad van Toezicht
 Scalda Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
Martinuscollege Drie leden Raad van Toezicht
SWV Zoetermeer Twee leden Raad van Toezicht
Winkler Prins
Stichting Onze Wijs
Bestuurder
Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Onze Wijs Lid Raad van Toezicht
Pro College regio Nijmegen Lid Raad van Toezicht
SWV Unita Onafhankelijke leden Commissie van Toezicht
Horizon College Lid Raad van Toezicht
Punt Speciaal onderwijsgroep Lid Raad van Toezicht
Onderwijsstichting Swalm & Roer Lid Raad van Toezicht
Stichting Meerwerf Basisscholen Twee leden Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso Lid Raad van Toezicht
Stichting Spinoza Lyceum Lid Raad van Toezicht
Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Twee leden Raad van Toezicht
Dongemond college Voorzitter College van Bestuur
Stichting Fedra Voorzitter College van Bestuur
Scholen aan Zee Drie leden Raad van Toezicht
Rijksuniversiteit Groningen Drie Clusterdirecteuren
Mondia Scholengroep Directeur-bestuurder
Stichting Fedra Voorzitter Raad van Toezicht
Radboud Universiteit Ombudsfunctionaris
INOS Lid Raad van Toezicht
Dongemond college Twee leden Raad van Toezicht
Onderwijsgroep Punt Speciaal Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de GMR
Stichting Onze Wijs Bestuurder
Rijksuniversiteit Groningen Ombudsfunctionaris
Universiteit van Amsterdam Ombudsfunctionaris
STC Group Collegedirecteur vmbo
Stichting Onze Wijs Lid Raad van Toezicht, op voordracht GMR
Mondia Scholengroep Drie locatiedirecteuren
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek Voorzitter Raad van Toezicht
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Lid College van Bestuur
ROC Kop van Noord-Holland Voorzitter College van Bestuur
Samenwerkingsverband VO regio Leiden Onafhankelijk voorzitter en lid Raad van Toezicht
Het Baken Almere Twee leden Raad van Toezicht
Unicoz Onderwijsgroep (beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht
Onderwijsgroep Punt Speciaal Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht
ROC Nijmegen Twee leden Raad van Toezicht
ROC Mondriaan Twee Onderwijsdirecteuren
Volksuniversiteit Utrecht Directeur
Design Academy Eindhoven Lid College van Bestuur/Directeur Onderwijs en Onderzoek
De Haagse Scholen Bovenschools Directeur
MBO Utrecht Twee leden Raad van Toezicht
De Meent Groep Lid Raad van Toezicht
Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Lid Raad van Toezicht
Stichting Spinoza Lyceum Lid Raad van Toezicht
Stichting Onze Wijs Voorzitter Raad van Toezicht
Erasmus Universiteit Rotterdam Directeur Bedrijfsvoering ESHPM
Erasmus Universiteit Rotterdam Institute Director ISS
Stichting Onze Wijs Bestuurder
ROC Mondriaan Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Stichting Prof.dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Voorzitter Raad van Toezicht
De Haagse Scholen Lid College van Bestuur
Stichting Atos Voorzitter College van Bestuur

 

Zorg en welzijn

Leviaan Twee leden Raad van Toezicht
Stichting Stimenz Drie leden Raad van Toezicht
Stichting Combiwel Drie leden Raad van Toezicht
Stichting De Tussenvoorziening
Lid Raad van Toezicht
Stichting Agora Directeur-bestuurder
Wijkteams Arnhem Directeur-bestuurder
Stichting Amaryllis Drie leden Raad van Toezicht
Stichting De Tussenvoorziening Twee leden Raad van Toezicht
Woej Voorzitter en 3 leden Raad van Toezicht
Stichting AKROS Dírecteur-bestuurder a.i.
De Rijnhoven Twee leden Raad van Toezicht
GGD Zeeland Directeur Publieke Gezondheid
Youké Lid Raad van Toezicht
Stichting Combiwel Directeur Combiwel voor Kinderen
Stichting Combiwel Directeur Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening
SWZ Zorg Lid Raad van Toezicht
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Lid Bestuur
Stichting De Binnenvest Drie leden Raad van Toezicht
De Meent Groep Lid Raad van Toezicht
Cubiss Twee leden Raad van Toezicht

 

Kunst, cultuur en overige sector

Erfgoed Zeeland Directeur-bestuurder
Fonds 1818 Voorzitter en lid van het bestuur
NV Stadsherstel Utrecht Directeur
De Bibliotheek FlevoMeer Directeur-bestuurder
DRU Industriepark Voorzitter en vier Leden Raad van Toezicht
Stadstheater Zoetermeer Drie Leden Raad van Toezicht
Bibliotheek Schiedam Directeur-bestuurder
ProDemos Adjunct-directeur
Energiefonds Overijssel Vier Leden Adviescommissie
Omroep Gelderland Directeur-bestuurder
Theater De Vest en Grote Kerk Twee Leden Raad van Toezicht
Stadstheater Zoetermeer Drie Leden Raad van Toezicht
Theater De Lievekamp Oss
Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer
Bibliotheek Rijn en Venen
Nationaal Restauratiefonds
Omroep Gelderland
Theater De Vest en Grote Kerk
Theater Rotterdam
Museum De Fundatie
Sportbedrijf Zaanstad
Directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder
Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Raad van Toezicht en leden mediaraad
Directeur-bestuurder
Zakelijk directeur
Voorzitter Raad van Toezicht
Leden Raad van Toezicht
Stichting het Zuid-Hollands Landschap Directeur-bestuurder
De Domijnen Drie Leden Raad van Toezicht
Architectuur Lokaal Programmaleider
Het Juridisch Loket Voorzitter en leden Raad van Toezicht
Tresoar Directeur
Noordhollands Archief Directeur
Omroep Zeeland Directeur-bestuurder
College voor de Rechten van de Mens Directeur
Midwaste Lid Raad van Toezicht
Het Juridisch Loket Directeur
Consumentenbond Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Internationale Architectuurbiennale Rotterdam Bestuurder-directeur
SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Directeur-bestuurder
ECI Cultuurfabriek Directeur
Munttheater Directeur-bestuurder
RTV Oost Directeur-bestuurder
ProDemos Directeur en adjunct-directeur
Theater aan het Vrijthof Directeur
Bibliotheken Mar en Fean Directeur-bestuurder
Omrop Fryslân Lid Raad van Commissarissen
Veilig Verkeer Nederland Voorzitter en leden bestuur
Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Algemeen Directeur
Koninklijke Bibliotheek Lid Directieteam Marketing & Diensten
Omroep Brabant Leden Regionale Mediaraad
Consumentenbond Lid Raad van Toezicht
Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat Directeur-bestuurder
Brabants Historisch Informatiecentrum Directeur
Geonovum Adjunct-directeur
Erfgoedhuis Zuid-Holland Twee leden Raad van Toezicht
Nationaal Comité advies dierproevenbeleid Voorzitter
Atria Directeur
CBG Centrum voor Familiegeschiedenis Voorzitter Raad van Toezicht
Fonds1818 Voorzitter Bestuur
Fonds1818 Lid Bestuur
Veilig Verkeer Nederland Directeur
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Voorzitter en lid Raad van Toezicht
Marketing Oost Directeur-bestuurder
Kunstlinie Almere-Flevoland Lid Raad van Toezicht
Cultura Lid Raad van Toezicht
Fonds voor Cultuurparticipatie Directeur-bestuurder
Fonds voor Cultuurparticipatie Twee leden Raad van Toezicht
Vierdaagsefeesten Directeur