Traineeship voor aankomend toezichthouders

< Terug naar Board- en managementdevelopment

Traineeship: kennis direct toepassen in de praktijk

 

Inhoudelijke kennis en praktijkervaring

Het besturen van maatschappelijke organisaties staat steeds meer in de belangstelling. Vooral het belang van goed toezicht is daarbij onderwerp van gesprek. Professionals die een toezichthoudende functie ambiëren, moeten zich goed voorbereiden op de inhoud. Daarbij komt de toenemende verantwoordelijkheid en zichtbaarheid van de toezichthouder, waarmee zij rekening moeten houden. Voor een professionele invulling van de rol van toezichthouder is een opleiding belangrijk. Als voorbereiding op een toezichthoudende functie is naast inhoudelijke deskundigheid echter ook praktijkervaring van groot belang. Het gaat dan met name om de uitoefening van de rol en om gedrag.

 

Stage met intervisie

PublicSpirit heeft een traineeship ontwikkeld waarbij het leeraccent vooral ligt op praktijkervaring. De traineeship bestaat uit een stage van een jaar met intervisie. Deze vorm maakt het mogelijk de geleerde kennis direct toe te passen in de praktijk en ervaring op te doen met praktische kwesties op het gebied van toezicht houden.