Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappij / Governance

de Woonmensen, Apeldoorn, Gelderland
In verband met het aflopen van de benoemingstermijnen van 2 leden van de RvC zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden, waaronder een lid met het profiel Maatschappij / Governance. Beiden worden benoemd op voordracht van de huurders. Je kunt reageren tot en met zaterdag 27 april a.s. (ref.nr. 8333).

Wij geven thuis!

De vacature in één oogopslag

de Woonmensen
Toekomstgerichte woningcorporatie met 5.100 huurwoningen
Corporatie voor mensen met beperkte kansen op woningmarkt regio Apeldoorn
Huurdersbelangen verenigd in WijZijn, betrokken bij selectieprocedure
Reisgids naar 2028
Reisdoelen: - Gezond wonen - Er zijn voor onze huurders - Samen in actie - Thuis in je werk
Raad van Commissarissen
Team van 5
Twee commissies: auditcommissie en selectie- en remuneratiecommissie
De RvC staat open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders, ontvangt informatie van bestuurder en informeert zich actief
Samengesteld uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen
Waardegedreven toezicht
Specifiek profiel
Profiel Maatschappij / Governance: per 1 april 2025
In ieder geval één van de nieuw leden heeft ervaring in een toezichthoudende rol
Minimaal één van de leden is bekend met de regio
Vermogen om in een team samen te werken, creatief zijn, te denken vanuit concepten en gericht op verbinding
Gericht op het voeren van een open, prikkelende dialoog
Planning procedure
Reactietermijn: t/m za. 27 april
Voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 18-19
Bespreken sollicitaties met de Woonmensen: wo. 14 mei
Selectiegesprekken bij de Woonmensen: di. 4 juni, 17.30-21.30u
Aanvraag zienswijze: juni-augustus
Benoeming: vergadering 12 september
Start RvC-lid, profiel Maatschappij/ Governance: 1 april 2025
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren