Lid Raad van Toezicht, profiel Organisatieontwikkeling

Leviaan, Purmerend, Noord-Holland
Door vertrek van twee leden binnen de Raad van Toezicht van Leviaan ontstaan twee vacatures, waaronder een vacature met het profiel Organisatieontwikkeling. Voor 1 van beide toezichthouders geldt binding met het werkgebied van Leviaan (Zaanstreek, Waterland, West-Friesland, Alkmaar/Heerhugowaard). De reactietermijn is verstreken; je kunt niet meer reageren.

Onze missie: Iedereen heeft recht op een volwaardig en betekenisvol leven, met een eigen plek, werk of een opleiding, hobby’s en goede contacten met naasten en in de buurt.

De vacature in één oogopslag

Leviaan in het kort
Professionele coaching en ondersteuning van mensen met tijdelijk of langdurig psychische kwetsbaarheden
Werkgebied Zaanstreek, Waterland, West-Friesland, Alkmaar/Heerhugowaard
Samenwerking met professionele lokale netwerkpartners
Kernambities: integraliteit en maatwerk in begeleiding en participatie, verbinding in de wijk, individueel wonen en aantrekkelijk werkgeverschap
Werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, ontwikkelen en verbinden
Raad van Toezicht
6 leden (vanaf eind 2024 5 leden)
3 commissies: auditcommissie - remuneratiecommissie - commissie kwaliteit & veiligheid
6 plenaire vergaderingen per jaar (overdag)
Commissiewerkzaamheden, werkbezoeken, thema-bijeenkomst met OR/CCR/Naastbetrokkenen-panel en zelfevaluatie
Algemeen profiel RvT
Nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met mensen met een psychische beperking en het werkveld van GGZ
Juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie
Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen
Maatschappelijk actief
Beschikking over een gevarieerd netwerk
Highlights profiel Organisatieontwikkeling
Ervaring op het terrein van non-profit, rakend aan een of meerdere werkvelden waar Leviaan samenwerking mee heeft (gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraar)
Zicht op de transitie-processen in het politiek/maatschappelijk veld en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken
Ervaring met nieuwe vormen van organiseren, organisatieverandering en medezeggenschap
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren