Lid Raad van Commissarissen

Wonen Limburg, Roermond
Voor onze opdrachtgever Wonen Limburg zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met profiel bouw- en ontwikkeling vastgoed. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Samen op weg naar een thuis voor iedereen

De vacature in één oogopslag

Organisatie
Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant en een corporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt
Wonen Limburg beheert 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed en doet dat met zo’n 300 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis
Wonen Limburg wordt bestuurd door een bestuurder, met daaronder een sterk directieteam en managementteam. Wonen Limburg kenschetst zich als een ondernemende woningcorporatie, is financieel gezond en wil en voorbeeldrol vervullen in de volkshuisvesting
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming. Hiertoe behoort ook Wonen Limburg Accent. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is werkgever van het bestuur
Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het organisatiebelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. De RvC kan, naast deze minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren
De RvC van Wonen Limburg bestaat uit zes personen, waarvan twee op voordracht van de huurders
Highlights uit het profiel
Ervaring met innovatieve concepten en ontwikkeling in de gebouwde omgeving
Kennis van duurzaamheid en nieuwe bouwconcepten
Affiniteit met het speelveld in de Limburgse vastgoedmarkt
Maatschappelijk betrokken
Bevlogen, inspirerend en verbindend
Ondernemende geest
Meer informatie en planning
Reageren vóór maandag 8 januari 2024
Voorselectiegesprekken in week 2 en 3
Selectiegesprekken bij Wonen Limburg in week 4 en 5: vrijdag 26 januari en dinsdag 30 januari
Aw-procedure en benoeming: aansluitend
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, 033 4459050
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren