Voorzitter van het bestuur

Fonds 1818, Den Haag, Zuid-Holland
Fonds 1818 zoekt een maatschappelijk betrokken voorzitter van het bestuur. De reactietermijn is verstreken; je kunt niet meer reageren.

Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen.

De vacature in één oogopslag

Fonds 1818
Steunt maatschappelijke projecten in 19 gemeenten.
Voortgekomen uit de Haagse Nutsspaarbank.
Donaties worden betaald uit het rendement op het vermogen.
Jaarlijks donatiebudget van circa 10 miljoen euro.
Het vooruithelpen van kwetsbare groepen vormt de kern van het donatiebeleid.
Fonds 1818 geeft niet alleen geld, maar denkt ook met de aanvragers mee.
Organisatie van 20 medewerkers.
Eigenaar en exploitant van Het Nutshuis.
Bestuur van Fonds 1818
Bestaat uit vijf personen.
Een lid van het bestuur wordt voor drie jaar benoemd, de maximale zittingstijd is negen jaar.
Beslist over donaties van € 100.000 of hoger.
Eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818.
Primaire taak: het beleid van de organisatie vaststellen en toezicht houden op de uitvoering hiervan.
Profiel Algemeen
Brede maatschappelijk betrokkenheid en relevant netwerk.
Woonachtig in het werkgebied.
Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben.
Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid.
Profiel Specifiek
Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder van een maatschappelijke organisatie.
Ervaring als voorzitter.
Kennis van governance en zicht op diverse besturingsmodellen.
Affiniteit met kwetsbare groepen in de samenleving.
Juridische kennis is een pré.
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren