3 Ethici

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Utrecht
Voor de RTE zoeken wij 3 commissieleden die deskundig zijn op het gebied van ethische of zingevingsvraagstukken. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren..

De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).

De vacature in één oogopslag

RTE
5 onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in Nederland
RTE hebben een wettelijke basis
Elke commissie bestaat uit 3 leden: een jurist/voorzitter, een arts en een ethicus
In 2022 ruim 8.700 euthanasie-meldingen getoetst
Algemeen profiel RTE-leden
Overtuigingskracht
Constructief samen te werken in teamverband
Werkdrukbestendigheid
Zakelijke benadering van de casuïstiek
Eigen opvattingen niet laten overheersen
Efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances
Profiel Ethicus
Relevante academische opleiding
Deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken
Aantoonbare kennis van ethiek en ervaring in ethiekbeoefening
Aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg
Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling
Goed kunnen samenwerken en empatisch
Planning procedure
Sluiting reactietermijn: za. 20 april
Bespreking sollicitaties met RTE: ma. 29 april
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit (optioneel): week 19-20
Kandidaten voorleggen aan commissieleden, Ministers van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: week 21-22
Selectiegesprekken: wo. 5 juni, 09.00 - 17.00 uur in Utrecht
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren