Traineeship Aankomend Toezichthouders 2019

met het accent op ervaringsleren en intervisie

Start: maart 2019

Aanmelden voor het Traineeship voor Aankomend Toezichtouders 2019 is niet meer mogelijk. 

Het besturen van maatschappelijk organisaties staat steeds meer in de belangstelling, waarbij de druk op goed toezicht houden toeneemt. Professionals die een toezichthoudende functie ambiëren dienen zich goed voor te bereiden, zeker gezien de toenemende verantwoordelijkheid en zichtbaarheid van de toezichthouder.

Voor een professionele invulling van uw taak als toezichthouder is een (inhoudelijke) opleiding belangrijk. Als voorbereiding op een toezichthoudende functie is echter naast inhoudelijke deskundigheid ook ervaring in de praktijk van groot belang. Het gaat dan met name om de uitoefening van de rol en om gedrag.
PublicSpirit heeft een traineeship ontwikkeld waarbij het leeraccent vooral ligt op praktijkervaring (in de vorm van een stage van een jaar) en intervisie. Hierdoor kunt u de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk en doet u ervaring op met praktische kwesties op het gebied van toezicht houden.

De vijf intervisiebijeenkomsten van het traineeship Toezicht houden 2019 vinden plaats op:

  • woensdag 13 maart 2019, 14.00-18.00 uur
  • woensdag 17 april 2019, 14.00-18.00 uur
  • woensdag 26 juni 2019, 14.00-18.00 uur
  • woensdag 26 september 2019, 14.00-18.00 uur
  • woensdag 27 november 2910, 14.00-18.00 uur

Locatie: Cultuur- en congrescentrum Antropia te Driebergen

Download HIER de brochure voor meer informatie.

Aanmelden

Aanmelden voor het Traineeship voor Aankomend Toezichtouders 2019 is niet meer mogelijk.

Voor organisaties/raden van toezicht*

Wilt u samen met PublicSpirit een bijdrage leveren aan het opleiden van nieuwe, jonge professionele toezichthouders? Doe dan mee met ons traineeship Aankomend Toezichthouders. Door het aanbieden van een stageplaats in uw raad van toezicht voor de duur van een kalenderjaar kunt u samen met PublicSpirit een nieuw toezichthoudend talent opleiden en daarmee een bijdrage leveren aan het professionaliseren en vernieuwen van het interne toezicht binnen het publieke domein.

* raad van toezicht, raad van commissarissen of toezichthoudend bestuur

Download HIER de brochure voor meer informatie.

PublicSpirit