Commissarissen en toezichthouders

< Terug naar Executive search

Sectorspecifieke kennis en relevant netwerk

 

Behoefte centraal

PublicSpirit begeleidt (potentiële) toezichthouders in hun rol bij maatschappelijke ondernemingen, zoals organisaties voor zorg, welzijn, onderwijs, kunst en cultuur en woningcorporaties. We gaan in op de behoeften die u als toezichthouder heeft. Kennisgericht of praktijkgericht. Van vraagstukken over governance tot vragen over de invulling van vacatures. Met oog voor een adequaat proces en in goede verbinding met de opdrachtgever.

 

Competenties en eisen

Intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen is gebonden aan specifieke regelgeving. Aan welke eisen moeten toezichthouders anno 2020 voldoen? Welke competenties moeten zij hebben? En binnen welke governancekaders bewegen zij zich? Toezichthouders moeten precies weten wat intern toezicht inhoudt en welke thema’s daarbij van belang zijn. De juiste verhouding tussen nabijheid en afstand is in een toezichtrelatie relevant, evenals de vraag welke rol vertrouwen daarin speelt. Wij ondersteunen toezichthouders bij al deze onderwerpen.

 

Beste keuze

De best gekwalificeerde commissaris of toezichthouder op de juiste plek. Dat is wat wij met onze dienstverlening beogen. We zijn onderscheidend door onze sectorspecifieke kennis van bestuur, commissariaat en toezicht. Daarbij hebben we een relevant netwerk, een efficiënte doorlooptijd en een redelijke prijs. De beste keuze dus, voor een zorgvuldige en adequate procesbegeleiding.