Zelfevaluatie raad van toezicht, raad van commissarissen

< Terug naar Board- en managementdevelopment

Zelfevaluaties begeleid door externe deskundige

 

Ruime ervaring

De meeste governancecodes schrijven voor dat de zelfevaluatie van de raad van toezicht of raad van commissarissen periodiek wordt begeleid door een externe deskundige. Ook verenigingsbesturen laten zich bij hun evaluatie begeleiden. PublicSpirit heeft ruime ervaring met de begeleiding van zelfevaluaties.

 

Afzonderlijke interviews, gezamenlijke sessie

We gaan met alle leden en de bestuurder afzonderlijk in gesprek om input op te halen over thema’s en aandachtspunten. Ook kijken we naar eerdere zelfevaluaties en gemaakte afspraken. Alle input dient als basis voor een gezamenlijke sessie (de uiteindelijke zelfevaluatie). De bijeenkomst bereiden wij voor. We bundelen de informatie uit de gesprekken en bespreken deze met de opdrachtgever. In overleg bepalen we samen welke thema’s aan bod komen.

 

Afgestemd op specifieke behoefte

De plenaire bijeenkomst gaat om de constructief-kritische dialoog. Het is het moment om in een beschouwende setting te reflecteren, zienswijzen uit te wisselen, voorstellen te doen en conclusies te trekken. De invulling van deze bijeenkomst is afgestemd op de specifieke omstandigheden en de thema’s die geprioriteerd zijn (focus). In de uitvoering faciliteren we u in de rol van procesbegeleider. In de week na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een verslag met de conclusies van het overleg en de daaruit voortkomende aanbevelingen en actiepunten.