< Over ons

drs. Jetske Goudsmit

Partner

Door haar jarenlange ervaring als directeur en partner bij PublicSpirit heeft Jetske Goudsmit een aanzienlijk netwerk opgebouwd in het publieke domein. Zij begeleidde de search, werving & selectie met betrekking tot een groot aantal topfuncties, met name bij woningcorporaties en culturele instellingen. Zo zette zij zich bijvoorbeeld in voor de invulling van de functie van directeur bij het Vredespaleis, de directeur-bestuurder van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en de directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk. Daarnaast begeleidt zij dergelijke processen bij diverse overheden en houdt zij zich regelmatig bezig met de search, werving & selectie van toezichthouders in het publieke domein, zoals voor de functie voorzitter en lid Raad van Commissarissen Rijswijk Wonen en leden van de Raad van Toezicht CODA. Aandacht voor een kwalitatief hoogwaardig proces staat bij haar voorop, waarbij zij de ruimte neemt voor verrassende invalshoeken.

Jetske Goudsmit studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden. In 2001 trad zij toe tot het team van PublicSpirit.

(033) 445 9050
LinkedIn profiel