Strategisch Manager Inkoop, Juridische zaken en Subsidies

Provincie Utrecht, Utrecht
Voor de provincie Utrecht zoeken wij een Strategisch Manager Inkoop, Juridische zaken en Subsidies. Een toegankelijk, open, inspirerend en kundig boegbeeld van de afdeling, met kennis van en ervaring met de uitvoering van het brede terrein van subsidies in een overheidsorganisatie. Je kunt reageren tot en met 6 maart a.s. (ref.nr. 7368).

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Provincie Utrecht

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

De opgave van de provincie is om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Met als doel dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgt de provincie voor een goede balans tussen groen en groei.

De provincie Utrecht beslaat zo’n 1.560 vierkante kilometer, bestaat uit 26 gemeenten met samen circa 1,34 miljoen inwoners. Het gebied kent een rijke geschiedenis: van de Romeinse nederzetting via het bisdom Utrecht tot de jonge kenniscultuur van vandaag.

Een unieke combinatie van stedelijk wonen en natuur, dat is Utrecht. Utrecht is een groene provincie, maar het wegennet is het drukste en meest gebruikte wegennet van Nederland. Het centraal station van Utrecht verwerkt evenveel reizigers als Schiphol: 57 miljoen per jaar. Daar is beleid op nodig, dit beleid komt onder meer bij de provincie vandaan. In samenwerking met betrokken gemeenten het Rijk en belangrijke partners heeft de provincie een voortrekkersrol.

Organisatie

Er werken bij de provincie Utrecht zo’n 1.000 medewerkers aan het realiseren van maatschappelijke opgaven. Vanuit het coalitieakkoord 2019-2023 wordt gewerkt aan onder meer: een fijne en gezonde leefomgeving, mooie natuur en schoon water, sneller naar duurzame energie voor iedereen, gezonde, veilige en duurzame mobiliteit en gezonde economie. Ook aan de interne organisatie wordt gewerkt door het verbeteren van de bedrijfsvoeringsprocessen. Wij werken daarin opgavegericht samen.

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd vanuit de directie, bestaande uit de provinciesecretaris/algemeen directeur en de concernmanagers van de vijf domeinen. Gezamenlijk vormen zij het concernmanagementteam (CMT). De vijf domeinen zijn: Leefomgeving Landelijk(LFO), Stedelijke Leefomgeving (SLO), Mobiliteit (MOB), Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) en Bedrijfsvoering (BDV). Naast de domeinen kent de provincie Utrecht nog het onderdeel Concerncontrol en het Kabinet van de commissaris van de Koning.

Domein Bedrijfsvoering (BDV)

De provincie Utrecht wil een toegevoegde waarde hebben bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven voor onze burgers, bedrijven en instellingen. Dat vereist een goed toegeruste en vitale organisatie. Het domein Bedrijfsvoering geeft hieraan in samenspel met de rest van de organisatie invulling, en draagt daarin een primaire verantwoordelijkheid.

Om deze verantwoordelijkheid gestalte te geven worden gewerkt aan een verbeteren van de bedrijfsvoering in haar volle omgang. Daarom wordt hard gewerkt aan een duurzame verbetering van de bedrijfsprocessen, zonder in een controlreflex te vervallen. Dat geldt voor de medewerker, de manager en de adviseurs in een nieuw evenwicht van checks-and-balances in een extern- en opgavegerichte organisatie. Vanuit dat besef wordt gewerkt aan een slimme, slagvaardige en simpele bedrijfsvoering, voor nu en de toekomst.

Het domein BDV bestaat uit de teams Office Support, Human Resources & Organisatie (HRO), Financiën, Informatievoorziening & Automatisering, Facilitair en Inkoop, Juridische zaken & Subsidies. De aansturing is in handen van een concernmanager, een adjunct/concernmanager en negen teammanagers.

Team Inkoop, Juridische zaken & Subsidies (IJS) maakt onderdeel uit van het domein Bedrijfsvoering. Het cluster Inkoop focust zich op vraagstukken op het gebied van inkoop, contractbeheer en aanbestedingsrecht. Het Subsidiecluster beheert het centrale subsidieloket binnen de provincie Utrecht. Het begeleidt de uitvoering van subsidieregelingen en bewaakt de rechtmatigheid en uniforme uitvoering van het subsidieproces. Tot slot zijn de hoofdtaken van het cluster Juridische zaken: het adviseren op generieke, complexe en specialistische juridische vraagstukken en de secretariaatsfunctie van de AWB-commissie.

De functie

Als Strategisch Manager  bij de provincie Utrecht ben je een toegankelijk, open, inspirerend en kundig boegbeeld van de afdeling.

Je hebt kennis van en ervaring met de uitvoering van het brede terrein van subsidies in een overheidsorganisatie. Je begrijpt wat een organisatie nodig heeft en verder brengt. Je bent strategisch, hebt overzicht, zet de lijnen uit en verbindt de organisatie hierop.

Je geeft samen met je collega-manager, die met name verantwoordelijk is voor Juridische Zaken, leiding aan het team Inkoop, Juridische zaken en Subsidies (IJS). Team IJS bestaat in totaal uit zo’n vijftig professionals, waaronder subsidieadviseurs, administratief medewerkers en financieel beleidsmedewerkers.

Subsidieverstrekking is één van de belangrijkste sturingsinstrumenten van de provincie; er zijn zo’n 31 regelingen op bijvoorbeeld het gebied van energietransitie, cultuur en erfgoed, innovatie en economie, binnenstedelijke ontwikkeling en vitaal platteland. Als manager ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit en alle facetten van de uitvoering van de subsidieverstrekking waarbij je de vraag naar maatwerk en de toenemende mate van complexiteit vorm weet te geven in een strak productieproces.

Je manifesteert je als een stevige, deskundige manager die zichtbaar en communicatief is, je hebt aandacht voor de kwaliteit en de voortgang van het proces, de rechtmatigheid en je bent alert op risicomomenten hierin.

Wat betreft de uitvoering van de regelingen zorg je voor een goede samenwerking met de beleidsafdelingen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de regelingen, zodat uitvoerbaarheid op voorhand wordt meegenomen.

Eén van uitdagingen in de functie is de verdergaande digitalisering van het subsidieaanvragen-proces. Hierbij wordt van jou ook de nodige inbreng verwacht door zorg te dragen voor de implementatie van een nieuw subsidiesysteem.

Daarnaast is het team volop in ontwikkeling en is werken aan teambuilding belangrijk. Tot slot stuur je samen met je collega-manager op de uitvoering van het teamplan en het managementcontract en draag je de visie en missie van je team uit binnen de organisatie.

Je bent ook onderdeel van het managementteam Bedrijfsvoering en rapporteert aan de concernmanager Bedrijfsvoering. Je bent sparringpartner voor collega’s in de organisatie als het gaat om subsidie-aangelegenheden en complexe vraagstukken. Indien gewenst neem je hierbij het voortouw richting de oplossing.

Wie ben jij?

Als Strategisch Manager IJS binnen het domein Bedrijfsvoering van de provincie Utrecht ben je in de eerste plaats een verbinder en teamspeler! Je bent zichtbaar en benaderbaar en je weet je met natuurlijke charme te bewegen op alle niveaus.

Als je, als Strategisch Manager IJS, ervaring hebt met en/of kennis hebt van de inkoopprocessen binnen een overheidsorganisatie is dat zeer zeker een pré.

Je creëert de noodzakelijke randvoorwaarden voor het team, zodat dit ten goede komt aan de werkzaamheden die de professionals verrichten en aan hun persoonlijke ontwikkeling. Je benut de kwaliteiten van mensen om je heen, en zorgt voor een open cultuur. Je fungeert als sparringpartner voor mensen uit het team zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werkzaamheden. Je bent een coach en motivator en weet de specifieke kwaliteiten in je team goed in te zetten.

Je vindt het uitdagend om te werken op het snijvlak van bestuur, regelgeving, financiën en samenleving, waarbij je processen weet in te richten, te structureren en te organiseren.

Je bent in staat om het team te ondersteunen, veranderingen door te voeren, bruggen te bouwen tussen het team en andere onderdelen in de organisatie. Je bent een kundig en onafhankelijk denkend adviseur die tegenspraak geeft en stimuleert.

Je hebt een goede politieke antenne, vindt het vanzelfsprekend om te investeren in de goede relatie met collega-managers, medewerkers en directie. Netwerken en het onderhouden van relaties zit in jouw DNA.

Je begrijpt hoe een overheidsorganisatie werkt, weet je te bewegen en staande te houden in een complexe dynamische omgeving, en je weet op basis van ervaring snel overzicht te krijgen. Je bent positief, voelt je thuis in een informele cultuur en begrijpt wat er nodig is om de provincie Utrecht een stap verder te brengen.

Feedback geven en ontvangen vind je de normaalste zaak van de wereld.

Functie-eisen

Je bent een inspirerend boegbeeld voor het team Inkoop, Juridische Zaken en Subsidies en beschikt over de volgende kennis, vaardigheden en competenties.

Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met financiële beleidsinstrumenten.
 • Je weet waar je over praat, de inhoud is bekend terrein of je maakt je deze snel eigen.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingen.
 • Je hebt ervaring opgedaan in een overheidsorganisatie en beheerst het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
 • Je bent pragmatisch in het aanpakken van zaken.
 • Je bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen de clusters binnen het domein Bedrijfsvoering en binnen de organisatie als geheel.
 • Je bent benaderbaar, zichtbaar en maakt makkelijk verbinding.
 • Je bent sensitief voor organisatie en omgeving, luistert en vangt signalen op.
 • Je beschikt over een gezonde portie humor.

Competenties

 • Integer
 • Zichtbaar (binnen én buiten de organisatie)
 • Verbinder
 • Omgevingsbewust
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief
 • Toegankelijk en benaderbaar
 • Sparringpartner
 • Initiërend
 • Relativeringsvermogen

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving bieden we jou:

 • Een salaris van maximaal € 6.199,32 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13).
 • Bovenop je salaris het Individuele Keuze Budget (o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van 22,37%.
 • Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, met de intentie om dit – bij goed functioneren – om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemieke Hoefakker of Carine Leemereise. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente.

Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met 6 maart a.s.

Graag ontvangen wij je sollicitatie (met vermelding van referentienummer 7368) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ door een motivatiebrief en een cv te uploaden.

Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Publicatie : vr. 12 februari
 • Reactietermijn : t/m 6 maart
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 10
 • Presentatie shortlist : week 11 (zonder kandidaten)
 • Selectiegesprekken : week 12
 • Assessment (optie) : week 12/13
 • Benoeming : week 13, vóór 1 april

Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren