Manager Human Resources & Organisatie

Provincie Utrecht, Utrecht
Voor de provincie Utrecht zoeken wij een Manager Human Resources & Organisatie. Een stevige en deskundige manager die het hele HRO-werkveld overziet, en bovenal een verbinder die zich stevig en soepel beweegt tussen bestuur, organisatie en HRO. Je kunt reageren tot en met 6 maart a.s. (ref.nr. 7358).

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Provincie Utrecht

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

De opgave van de provincie is om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Met als doel dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgt de provincie voor een goede balans tussen groen en groei.

De provincie Utrecht beslaat zo’n 1.560 vierkante kilometer, bestaat uit 26 gemeenten met samen circa 1,34 miljoen inwoners. Het gebied kent een rijke geschiedenis: van de Romeinse nederzetting via het bisdom Utrecht tot de jonge kenniscultuur van vandaag.

Een unieke combinatie van stedelijk wonen en natuur, dat is Utrecht. Utrecht is een groene provincie, maar het wegennet is het drukste en meest gebruikte wegennet van Nederland. Het centraal station van Utrecht verwerkt evenveel reizigers als Schiphol: 57 miljoen per jaar. Daar is beleid op nodig, dit beleid komt onder meer bij de provincie vandaan. In samenwerking met betrokken gemeenten het Rijk en belangrijke partners heeft de provincie een voortrekkersrol.

Organisatie

Er werken bij de provincie Utrecht zo’n 1.000 medewerkers aan het realiseren van maatschappelijke opgaven. Vanuit het coalitieakkoord 2019-2023 wordt gewerkt aan onder meer: een fijne en gezonde leefomgeving, mooie natuur en schoon water, sneller naar duurzame energie voor iedereen, gezonde, veilige en duurzame mobiliteit en gezonde economie. Ook aan de interne organisatie wordt gewerkt door het verbeteren van de bedrijfsvoeringsprocessen. Wij werken daarin opgavegericht samen.

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd vanuit de directie, bestaande uit de provinciesecretaris/algemeen directeur en de concernmanagers van de vijf domeinen. Gezamenlijk vormen zij het concernmanagementteam (CMT). De vijf domeinen zijn: Leefomgeving Landelijk(LFO), Stedelijke Leefomgeving (SLO), Mobiliteit (MOB), Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) en Bedrijfsvoering (BDV). Naast de domeinen kent de provincie Utrecht nog het onderdeel Concerncontrol en het Kabinet van de commissaris van de Koning.

Domein Bedrijfsvoering (BDV)

De provincie Utrecht wil een toegevoegde waarde hebben bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven voor onze burgers, bedrijven en instellingen. Dat vereist een goed toegeruste en vitale organisatie. Het domein Bedrijfsvoering geeft hieraan in samenspel met de rest van de organisatie invulling, en draagt daarin een primaire verantwoordelijkheid.

Om deze verantwoordelijkheid gestalte te geven worden gewerkt aan een verbeteren van de bedrijfsvoering in haar volle omgang. Daarom wordt hard gewerkt aan een duurzame verbetering van de bedrijfsprocessen, zonder in een controlreflex te vervallen. Dat geldt voor de medewerker, de manager en de adviseurs in een nieuw evenwicht van checks-and-balances in een extern- en opgavegerichte organisatie. Vanuit dat besef wordt gewerkt aan een slimme, slagvaardige en simpele bedrijfsvoering, voor nu en de toekomst.

Het domein BDV bestaat uit de teams Office Support, Human Resources & Organisatie (HRO), Financiën, Informatievoorziening & Automatisering, Facilitair en Inkoop, Juridische zaken & Subsidies. De aansturing is in handen van een concernmanager, een adjunct/concernmanager en negen teammanagers.

Team HRO

In het team HRO zijn de volgende specialismen te onderscheiden: Personeels- en salarisadministratie, functioneel beheer, arbeids juridische advisering, HR advies, beleids- en organisatie advies.

De functie

Als manager HRO (Human Resources & Organisatie) bij de provincie Utrecht ben je richting de organisatie eindverantwoordelijk en daarmee het eerste aanspreekpunt voor de dienstverlening vanuit HRO. Je bent een toegankelijk, open, inspirerend en daadkrachtig boegbeeld van de afdeling.

Een verbinder, die zich stevig én soepel beweegt tussen bestuur, organisatie en HRO en die samenwerken vanzelfsprekend vindt.

Je hebt kennis van en ervaring met het brede terrein van HR&O en weet wat een organisatie nodig heeft en verder brengt; HRO levert een bijdrage aan thema’s als organisatieontwikkeling, de Academy (die zich richt op de ontwikkeling van medewerkers) en het hybride werken.

Je bent strategisch, hebt overzicht, doorziet wat er nodig is en geeft vorm aan verandertrajecten. Je weet mensen in beweging te krijgen. Daarin ben je daadkrachtig, zakelijk en resultaatgericht

Je geeft samen met de collega manager HRO leiding aan de HRO-organisatie. De collega manager HRO richt zich meer op de operatie, beheer en interne organisatie van het team. Jouw focus ligt voornamelijk op HRO strategie en beleid. Tevens maak je onderdeel uit van het managementteam Bedrijfsvoering en rapporteer je aan de concernmanager Bedrijfsvoering. Je bent dé sparringpartner voor de directeur, het concernmanagementteam, de OR en het bestuur (Gedeputeerde Staten) als het gaat om HR-aangelegenheden en bent zo het HRO-boegbeeld voor de organisatie. Je manifesteert je als een stevige, deskundige manager die het hele HRO-werkveld overziet, zichtbaar en communicatief is en met lef, pragmatisme en slagvaardigheid opereert.

De uitdagingen in de functie zijn stevig. Enerzijds het nadrukkelijk en zichtbaar verbeteren van de basisdienstverlening vanuit HRO en het toekomstbestendig maken van het team.

Anderzijds ligt de uitdaging op de het vlak van organisatie-inrichting en –ontwikkeling en de duurzame bijdrage die HRO daaraan levert.

Wie ben jij?

Als manager HRO binnen het domein Bedrijfsvoering van de provincie Utrecht ben je in de eerste plaats een verbinder! Je bent zichtbaar en benaderbaar en je weet je met natuurlijke charme te bewegen op alle niveaus.

Je geeft vertrouwen, weet hoe je een organisatie ‘bouwt’ en hebt hierbij oog voor de medewerkers. Je creëert de noodzakelijke randvoorwaarden voor het team, zodat dit ten goede komt aan de werkzaamheden die de professionals verrichten en aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Je benut de kwaliteiten van mensen om je heen, weet hen in hun kracht te zetten en zorgt voor het behoud van een open cultuur.

Je bent een kundig en onafhankelijk denkend adviseur die tegenspraak geeft en stimuleert. Je laat ontwikkelingen niet op hun beloop, maar voelt je medeverantwoordelijk en je stelt je proactief op.

Je bent een daadkrachtig persoon die koers bepaalt, gericht is op resultaat en daarin zakelijk opereert. De opgaven zijn op onderdelen taai en vergen geduld en een onvermoeibare drang en drive naar verbetering.

Je hebt een goede bestuurlijke en politieke antenne, vindt het vanzelfsprekend om te investeren in de goede relatie met collega-managers, medewerkers en directie. Netwerken en het onderhouden van relaties zit in jouw DNA.

Je begrijpt hoe een overheidsorganisatie werkt, weet je te bewegen en staande te houden in een complexe dynamische omgeving, en je weet op basis van je ervaring snel overzicht te krijgen en te prioriteren. Je bent positief, voelt je thuis in een informele cultuur en begrijpt wat er nodig is om de provincie Utrecht een stap verder te brengen.

Feedback geven en ontvangen vind je de normaalste zaak van de wereld.

Functie-eisen

Je bent een inspirerend boegbeeld voor het team HRO en beschikt over de volgende kennis, vaardigheden en competenties.

Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over een brede HRO-kennis en hebt een visie op de ontwikkeling van het vakgebied.
 • Je hebt leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring opgedaan in een overheidsorganisatie en beheerst het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
 • Je bent als eerste adviseur van de (concern-)directie uitstekend in staat met hen te communiceren over inhoud, proces en haalbaarheid van de opgaven waar de organisatie voor staat.
 • Je bent ook voor de gedeputeerde een heldere gesprekspartner.
 • Je bent benaderbaar, zichtbaar en maakt makkelijk verbinding met collega’s binnen en partners buiten de organisatie.
 • Medezeggenschap is voor jou vanzelfsprekend; je bent een serieuze en transparante gesprekspartner voor de OR.
 • Je bent pragmatisch in het aanpakken van zaken.
 • Je bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen de teams binnen het domein Bedrijfsvoering en binnen de organisatie als geheel.
 • Je bent in staat om, vanuit visie, een balans te creëren tussen ‘denken’ en ‘doen’ in de organisatie.
 • Je beschikt over een gezonde portie humor.

Competenties 

 • Integer
 • Actief luisteren
 • Zichtbaar (binnen én buiten de organisatie)
 • Verbinder
 • Omgevingsbewust
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief
 • Toegankelijk en benaderbaar
 • Initiërend
 • Relativeringsvermogen

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving bieden we jou:

 • Een salaris van maximaal € 6.199,32 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13) en, afhankelijk van kennis en ervaring een arbeidsmarkttoelage van maximaal € 750,–.
 • Bovenop je salaris het Individuele Keuze Budget (o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van 22,37%.
 • Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, met de intentie om dit – bij goed functioneren – om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Carine Leemereise of Annemieke Hoefakker. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente.

Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl .

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met 6 maart a.s. 

Graag ontvangen wij je sollicitatie (met vermelding van referentienummer 7358) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ door een motivatiebrief en een cv te uploaden.

Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Publicatie: vr. 12 februari
 • Reactietermijn: t/m 6 maart
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 10
 • Presentatie shortlist: week 11 (zonder kandidaten)
 • Selectiegesprekken: week 12
 • Assessment (optie): week 12/13
 • Benoeming: week 13, vóór 1 april

Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren