Manager Bedrijfsvoering

Woonopmaat, Heemskerk, Noord-Holland
Voor Woonopmaat zoeken wij een Manager Bedrijfsvoering die een brede - integrale - kijk heeft op de thema’s financiën, bedrijfsvoering, ICT en communicatie in klantgedreven organisatie(s). Je kunt reageren tot en met zondag 30 augustus (ref.nr. 7212)

Gastvrij, verantwoordelijkheid nemen, luisteren, ontwikkelen, samen werken en plezier. Dat zijn de kernwaarden van Woonopmaat.

Manager Bedrijfsvoering

Woonopmaat is een lokale wooncorporatie in de Noordelijke IJmond met bijna 9.000 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Dagelijks werken 75 medewerkers aan het bieden van een prettige en veilige woning en woonomgeving aan bewoners met een bescheiden portemonnee. Gastvrije dienstverlening en het bieden van een thuis staan daarbij centraal. Woonopmaat werkt nauw samen met hun huurdersorganisatie, gemeenten en andere partners. Het koersplan 2019-2023 Hier ben ik thuis! beschrijft wat en hoe zij dit de komende jaren realiseren.

Woonopmaat wordt geleid door de directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager Bedrijfsvoering, manager Wonen, manager Vastgoed, de bestuurssecretaris en de controller. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en bestaat uit 5 leden.

Vanwege het vertrek van de huidige manager zoeken wij een man of vrouw die de koers van Woonopmaat omarmt en met enthousiasme de daarin benoemde resultaten realiseert. Samenwerking is belangrijk, er is nauwe interactie met bestuurder, mede MT-leden, teamleiders en de teamleden. Een stevige persoonlijkheid, met visie en overtuigingskracht. Samenwerking is voor hem of haar de vanzelfsprekende sleutel voor verandering, vooruitgang en succes. Een inspirerende en verbindende manager die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag zijn of haar teams meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag.

Doel
De manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de verbinding tussen de visie en strategie met de financiële en overige bedrijfsvoering voor het realiseren van een optimaal volkshuisvestelijk rendement. Hij/zij draagt als lid van het managementteam bij aan het ontwikkelen en realiseren van de koers van de organisatie en stuurt de afdeling Financieel-, Informatie- en Middelenbeheer met haar meerdere teams aan, waaronder ook ICT en communicatie.

Verantwoording
De manager Bedrijfsvoering legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur, onder andere via voortgangsrapportages.

Prestatievelden

De prestatievelden van de manager zijn als volgt gedefinieerd:

 1. Organisatiekoers:

 • Is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de door het bestuur vastgestelde koers van de organisatie;
 • Adviseert de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de (financiële) bedrijfsvoering;
 • Ontwikkelt en onderhoudt netwerk en samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners.

2. Management en organisatie:

 • Is eindverantwoordelijk voor de resultaten de aansturing en de leiding aan de afdeling Financiën, Informatie- en Middelenbeheer bestaande uit meerdere teams;
 • Realiseert de HR-cyclus voor de medewerkers die hij/zij aanstuurt en stuurt en coacht de teamleiders;
 • Ontwikkelt en realiseert het jaarplan FIM;
 • Is verantwoordelijk voor verslaglegging en informatievoorziening;
 • Is budget- en resultaatverantwoordelijk;
 • Is verantwoordelijk voor de borging van beleid, processen en procedures;
 • Is verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s op het algehele gebied van de (financiële) bedrijfsvoering;
 • Is verantwoordelijk voor het innovatielab.

3. Financiële en administratieve verantwoordelijkheid

 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en innovatie vanuit het perspectief van de (financiële) bedrijfsvoering;
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van financieel beleid, inclusief de planning en control cyclus waaronder de begroting en meerjarenprognose;
 • Is verantwoordelijk voor de juiste administratieve verwerking;
 • Is verantwoordelijk voor uitvoering van het fiscale statuut waaronder zorgen voor actuele kennis, de aangiften, begrotingen en nakomingen van de fiscale verplichtingen;
 • Is verantwoordelijk voor de (externe) financiële verslaglegging zoals onder meer jaarrekening, jaarverslag, managementrapportages, DPI, DVI en belastingaangiftes en verstrekt gevraagde financiële informatie aan externen;
 • Is verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille;
 • Fungeert als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor externe partijen zoals WSW, accountants en Autoriteit woningcorporaties (Aw);
 • Neemt zitting in de interne financiële commissie en neemt, wanneer nodig, deel aan de vergaderingen van de auditcommissie en de Raad van Commissarissen;
 • Is verantwoordelijk voor het beleid en de administratieve vastlegging van het bijzonder bezit waaronder BOG/MOG en zorgvastgoed.

4. Informatie- en middelenbeheer

 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en innovatie vanuit het perspectief van informatie- en middelenbeheer, inclusief kantoorhuisvesting, voorzieningen en verdergaande digitalisering.

5. Communicatie

 • Is verantwoordelijk voor de het ontwikkelen en implementeren van het communicatiebeleid met als doel de communicatieve wooncorporatie, waarbij medewerkers in staat zijn boodschappen helder, eenduidig en overtuigend uit te dragen

Wat neemt de manager mee?

We zoeken iemand die een brede – integrale – kijk heeft op de thema’s financiën, bedrijfsvoering, ICT en communicatie in klantgedreven organisatie(s). Daarop een duidelijke – vernieuwende – visie heeft en met enthousiasme weet te inspireren. Die weet hoe je een verandertraject met succes vormgeeft. Die niet gaat ‘veranderen om het veranderen’, maar duidelijk weet naar welke vooraf geformuleerde stip op de horizon hij/zij beweegt. Hij/zij weet te overtuigen op basis van eerdere ervaringen met verandertrajecten en heeft daarin een bewezen track-record. Iemand die weet hoe je stapsgewijs moet ontschotten, tijdelijke en vaste teams via samensturing kunt laten opbloeien en daarin durft te experimenteren. Daarin is hij/zij inspirerend naar zowel zijn mede MT-leden als naar zijn/haar teams.

Kennis en ervaring
Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, een financiële opleiding en stevige ervaring met financiën, financiële sturing en risicomanagement. Die ervaring kan zijn opgedaan binnen een woningcorporatie, maar zeker ook bij andere maatschappelijke organisaties of in een meer profit omgeving. Datzelfde geldt voor de onderwerpen ICT, Informatiemanagement, Bedrijfsvoering en zo mogelijk ook Communicatie. Je hebt eerder een managementpositie bekleed en ervaring met gastvrij leiderschap.

Kwaliteiten
Iemand die makkelijk kansen ziet en wil benutten. Lef toont. Klantbeloften voorop stelt. Financieel rendement halen is een middel en geen doel. Bewaakt budgetten en stimuleert dat de organisatie overtuigend voldoet aan de geformuleerde financiële ratio’s (rentmeesterschap). Creëert oplossingen met creatieve ideeën. Heeft humor heeft en relativeert makkelijk. Sterk in het verbinden en initiëren: het MT ambieert een teamspeler om als team verder te groeien. Communiceert open, is helder en transparant. Durft aan te spreken en is aanspreekbaar. Sterk analytisch en conceptueel vormend. Maar tegelijkertijd ook hands-on, klaart de klus.

Een natuurlijke sparringpartner, zowel voor teamleiders/teamleden als voor de collega MT-leden en de bestuurder. Heeft een lerende houding, is nieuwsgiering en ontwikkelt zich door. Heeft er plezier in om eigen kennis en ervaring te delen om zo anderen te laten excelleren.

Aanbod

De functie Manager Bedrijfsvoering is  een fulltime functie (36 uur) die is ingeschaald in schaal N (€ 5.309,– tot € 7.809,– op basis van 36 uur).
Indiensttreding bij voorkeur per 1 december 2020.
WoonopMaat heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een prima pensioenopbouw en een ruim persoonlijk ontwikkelbudget.

Organisatie

“Onze bewoners een echt thuis bieden, dát is ons doel en passie. Een plek hebben waar je altijd terecht kunt, waar je jezelf kunt zijn. In een buurt of wijk waarmee je je verbonden voelt.

Een thuis creëren doe je samen. Woonopmaat wil daarom een wooncorporatie zijn die tussen haar bewoners én haar belanghouders staat. Open, gastvrij en betrokken. Een organisatie waar bewoners graag mee in gesprek gaan over wat zij onder prettig wonen verstaan. Een netwerkorganisatie met een duidelijke focus. Een organisatie die begrijpt dat je bij de ontwikkeling van beleid of de uitrol van activiteiten eerst de buitenwereld naar binnen haalt. We zijn persoonlijk, nemen onze verantwoordelijkheid, luisteren en gaan samen op zoek naar maatwerk als de situatie daarom vraagt. Dit doen we met een trots bevlogen Woonopmaat team!

We bieden betaalbare en comfortabele woningen, die passen bij de woonbehoeften van onze huidige én toekomstige bewoners. We dragen bij aan een prettige en veilige buurt en zijn daarin zichtbaar en nabij. We bieden een optimaal klantcontact en zorgen voor goed onderhoud. We kiezen voor duurzame oplossingen en werken daarmee aan een beter milieu. Met nieuwe woonproducten en dienstverlening spelen we in op de veranderende wensen van bewoners. We vinden het belangrijk dat onze bewoners zich ook thuis voelen bij Woonopmaat. Gastvrijheid staat daarom centraal bij alles wat we doen.”

Woonopmaat wordt, conform het koersplan, gedragen door bevlogen, trotse medewerkers (HR Visie) die zorgen voor een gastvrije dienstverlening. Bevlogenheid en trots zijn onmisbaar om te kunnen bouwen aan prettig wonen en onze doelgroep een echt thuis te bieden. Het team werkt vanuit heldere kernwaarden : gastvrij, verantwoordelijkheid nemen, luisteren, ontwikkelen, samen werken en plezier. Deze zitten in ons DNA en worden met regelmaat in gezamenlijkheid ‘geladen’. Ze matchen met de klantwaarden van Woonopmaat, waarin ‘gastvrijheid’ centraal staat.”

Kijk voor meer informatie op www.woonopmaat.nl.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 30 augustus a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7212) en een cv indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning van de procedure:
Reactietermijn                                                  : t/m 30 augustus
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit   : week 37-39
Bespreken cv’s met selectiecommissie       : do. 24 september
Eerste selectieronde                                        : di. 29 september
Tweede selectieronde                                     : di. 6 oktober
Arbeidsvoorwaarden                                       : week 42
Benoeming                                                       : vóór 1 november

Direct solliciteren