Manager Bedrijfsvoering & Vastgoed

WSN, Nijkerk, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Woningstichting Nijkerk (WSN) zoeken wij een een manager met passie voor de volkshuisvesting en interesse in maatschappelijke vraagstukken. Je kunt reageren tot en met zondag 16 mei aanstaande (ref.nr. 7220).

Altijd dichtbij!

Ben jij onze nieuwe manager Bedrijfsvoering & Vastgoed?

WSN is op zoek naar een manager met passie voor de volkshuisvesting en interesse in maatschappelijke vraagstukken. Iemand die een brede, integrale kijk heeft op de thema’s bedrijfsvoering en vastgoed. Daarop een duidelijke, vernieuwende visie heeft en met enthousiasme weet te inspireren. Wij geloven in het werk- en denkvermogen van het team en in de individuele talenten van de medewerkers. Daarom leg je verantwoordelijkheden graag bij je mensen, zodanig dat zij ruimte ervaren voor zelfontplooiing. Je motto daarbij is: “fouten maken mag, maar uitproberen moet!”

In de dagelijkse gang van zaken ben je iemand die het vertrouwen van zijn/haar team heeft. Collega’s weten je snel op te zoeken omdat je graag samenwerkt, laagdrempelig en benaderbaar bent.

Je snapt dat het maatschappelijk veld continu in beweging is. Als coachend leider zie je het als jouw taak de teams vooruit te helpen. Hierin verbind je telkens vanuit het perspectief van onze huurders jouw team aan het nut, de noodzaak en de bedoeling van een ontwikkeling.

Je manifesteert je als een persoonlijkheid met brede algemene interesses en brede kennis binnen het werkveld. Juist deze integrale blik heeft WSN nodig om de organisatiebelangen te verbinden met die van partners in het netwerk. Binnen het netwerk pak je je rol als gesprekpartner. Mensen vinden je innemend en je komt hen altijd iets brengen. Je weet belangen goed uit te leggen en te verdedigen.

Opdracht

WSN is een actieve corporatie die midden in de samenleving staat. Een financieel gezonde organisatie die de afgelopen jaren fors in beweging is geweest om zichzelf toekomstbestendig te organiseren. Zodra jij je als nieuwe manager hebt geïnstalleerd, liggen er een aantal mooie opdrachten in het verschiet.

Op het gebied van bedrijfsvoering is het van belang om de planning- en controlcyclus te optimaliseren. Het team staat, nu de puntjes op de i: “hoe de bedrijfsvoering nog slimmer te organiseren?”. Dat heeft te maken met medewerkers in hun kracht zetten en het afmaken van processen. Daarnaast ligt er nieuw IT-beleid en dat vraagt om implementatie.

WSN heeft een forse ontwikkelopgave, die ertoe moet leiden dat de komende vijf jaar zo’n 600 nieuwe woningen worden toegevoegd aan haar bezit. Dit doet WSN met haar ervaren vastgoedteam dat bestaat uit ontwikkelaars, projectleiders en projectondersteuners. Hoewel WSN al tot een van de meest duurzame corporaties behoort, staat verdere verduurzaming hoog op de agenda.
Dit jaar staat een herijking van het strategisch voorraadbeleid in de planning en volgend jaar een nieuw ondernemingsplan.

Als manager van deze twee teams ben je iemand die integraal denkt en handelt en daarmee samenwerking bevordert. Je hebt een eigen visie en bent een sparringpartner voor de collega’s binnen de teams, maar ook voor de bestuurder en collega-manager.

Al met al een mooie setting, waarbij de organisatie staat, de toekomst helder is en financiële continuïteit geborgd is. We hebben jouw energie nodig om die volgende stap te zetten! De randvoorwaarden daarvoor zijn georganiseerd. We zijn benieuwd naar jouw toegevoegde waarde voor de organisatie.

Prestatievelden

De manager Bedrijfsvoering & Vastgoed coacht en begeleidt de twee teams bij het zo zelfstandig mogelijk realiseren van de doelstellingen. Als MT-lid ontwikkel en adviseer je over het strategische beleid van de organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder en je neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Hierin onderscheiden we de volgende resultaatgebieden en verantwoordelijkheden:

1) Beleidsontwikkeling
a) vanuit het managementteam mede verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en besluitvorming van het strategisch beleid voor de gehele organisatie;
b) bepalen van beleid en strategie van de afdeling;
c) analyseren en beargumenteren van verschillende (strategische) beleidskeuzes.

2) Bestuur & Management
a) dragen van integrale verantwoordelijkheid voor organisatie vanuit het managementteam;
b) stellen van doelen en prioriteiten;
c) rapporteren en controleren van de voortgang;
d) toewijzen van middelen en budgetten;
e) verantwoordelijkheid nemen voor projecten, producten en/of diensten;
f) netwerken/relatiebeheer.

3) Coaching en begeleiding
a) Medewerkers begeleiden, onder meer door het voeren van coaching-, ontwikkel- en/of loopbaangesprekken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

4) Leidinggeven
a) situationeel leidinggeven aan medewerkers, zodat zij optimale prestaties leveren;
b) bevorderen van de samenwerking en sfeer binnen de afdeling;
c) doelen en visie van het management overdragen op de medewerkers en kaders stellen;
d) bewaken van deze kaders en voldoen aan wet- en regelgeving.

Het aandachtsgebied zal per team verschillen. Voor team Bedrijfsvoering gaat het met name om het monitoren van de planning- en controlcyclus, treasury en juridische aangelegenheden.
Het team Vastgoed heeft als aandachtsgebieden acquisitie, nieuwbouwontwikkeling, bestaand vastgoed en verduurzaming.

Nb. WSN laat zich inspireren door de profielen van de toekomst, zoals gepubliceerd bij Aedes. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de volgende link: https://watdoejijmorgen.nl/themas/corporatie-van-de-toekomst/bestuur-en-management

Functie-eisen

Kennis en ervaring
• Je hebt een afgeronde opleiding op WO/HBO niveau, aangevuld met specifieke vervolgopleidingen op het gebied van bedrijfsvoering en/of vastgoed.
• Je bent thuis in de volkshuisvesting en hebt er compassie mee.
• Je hebt ervaring met integrale beleidsontwikkeling en het vertalen en verbinden naar tactische en operationele doelen.

Competenties
• coachende en inspirerende stijl van leidinggeven gericht op mens en proces;
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• organisatietalent;
• sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen.

Persoonskenmerken
Je bent zelfeffectief, staat positief in het leven en neemt humor mee naar de werkvloer. Je ziet kansen en wilt deze benutten, daarvoor toon je lef en ondernemerschap. Je houdt gemakkelijk overzicht en bent sterk in het verbinden en initiëren. Je bent sterk analytisch en conceptueel vormend. Je bent aanspreekbaar en kunt relativeren.

Organisatie

WSN is een betrokken sociale woningcorporatie met stevige wortels in Nijkerk. Sinds de oprichting in 1953 is het haar missie om mensen een thuis te bieden in Nijkerk. De lange historie zorgt ervoor dat WSN sterk lokaal verankerd is. Dit komt omdat ze als organisatie midden in het werkgebied staat.

Dit zie je terug in hoe de organisatie haar werk doet: betrokken, betrouwbaar en solide. Niet voor niets is de slogan “WSN altijd dichtbij”. WSN is er voor iedereen met een krappe beurs, die afhankelijk is van een sociale huurwoning in de gemeente Nijkerk, ongeacht leeftijd, huishoudenssamenstelling, herkomst of persoonlijke woonsituatie. 1 op de 4 Nijkerkers woont in een huis van WSN.

Het werkgebied is de gemeente Nijkerk. Een aantrekkelijke gemeente vanwege haar prettige mentaliteit en het overwegend groene karakter. De historische stad Nijkerk met oude gebouwen en de kernen Hoevelaken en Nijkerkerveen vormen daarbij het kloppend hart. Verder is de regio bijzonder gelegen: het begin van de Veluwe, maar ook schurend tegen de Randstad aan. Kortom, een aantrekkelijk gebied om in te werken, wonen en leven.

Bij WSN werken ongeveer 40 betrokken medewerkers aan het bouwen, verhuren en onderhouden van 3.500 woningen. De activiteiten zijn verdeeld over twee afdelingen: Wonen en Bedrijfsvoering & Vastgoed. De lijnen zijn kort en de sfeer is informeel, met oog voor resultaat. WSN staat, letterlijk en figuurlijk, dichtbij de huurders, onder het motto “Wij helpen je totdat je je geholpen voelt”.

In de eerste plaats verwijzen we voor een beeld van de organisatie en de vacature graag naar het filmpje.

Kijk daarnaast voor meer informatie over Woningstichting Nijkerk op de website www.wsn.nl.

Aanbod

De functie Manager Bedrijfsvoering & Vastgoed is een fulltime functie (36 uur), die is ingeschaald in schaal M. WSN heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden met een ruim persoonlijk ontwikkelbudget en een prima pensioenopbouw.

Meer informatie

Heb je het filmpje voor deze vacature al gekeken?

Je kunt dit functieprofiel downloaden via de bijlage. PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Bij vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22. Vragen kunnen tevens per e-mail aan ons worden voorgelegd: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot uiterlijk zondag 16 mei 2021

Een sollicitaties kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7220) en een cv uploaden.
Als wij de sollicitatie hebben ontvangen, ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Heb je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen dan willen we je vragen contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:*
• Reactietermijn : t/m 16 mei 2021
• Voorselectie PublicSpirit : week 20
• Presentatie shortlist : donderdag 20 mei
• 1e Selectieronde speeddates selectiecommissie : woensdag 2 juni
• 2e Selectieronde verdieping selectiecommissie : dinsdag 8 juni
• 3e Selectieronde adviescommissie : donderdag 10 juni
• Optioneel Assessment : week 24/25
• Arbeidsvoorwaardengesprek : week 24/25
• Benoeming : streefdatum 1 augustus / september 2021

Nb. Optioneel kan een assessment als onderdeel van deze procedure worden ingezet.

* De genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Direct solliciteren