Lid Raad van Commissarissen, profiel financiën

Baston Wonen, Zevenaar, Gelderland
Baston Wonen, de grootste maatschappelijke verhuurder in de gemeente Zevenaar, het hart van de Liemers, is op zoek naar een lid Raad van Commissarissen met financieel profiel. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Baston Wonen gelooft in de kracht van lokale samenwerking

Baston Wonen

Baston Wonen is met ongeveer 4.000 woningen de grootste maatschappelijke verhuurder in de gemeente Zevenaar, het hart van de Liemers. Baston Wonen gelooft in de kracht van lokale samenwerking. Daarbij zet deze corporatie zich nadrukkelijk in om een herkenbare bijdrage te leveren aan het leven en welbevinden van hun huurders in de gemeente Zevenaar. Vanuit de missie om sociale huurwoningen van een basiskwaliteit in een prettige leefomgeving te leveren werkt Baston Wonen voor hen die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Zij realiseren deze doelstellingen samen met huurders en andere samenwerkingspartners. Baston Wonen zoekt hierbij actief de samenwerking met bewoners en samenwerkingspartners. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Ook in de organisatie is goed samenwerken een speerpunt.

De verschuivende verhouding in doelgroepen brengt een nieuwe mix van woonbehoeften in de wijken. Bijvoorbeeld door de toename van extramurale zorg, veranderende huishoudens en leefbaarheid. Daarnaast zet Baston Wonen zich – in een realistisch tempo –  in op het gebied van duurzaam bouwen en wonen. Ook is verzakkingsproblematiek voor een deel van het woningbestand ook een uitdaging die aangepakt dient te worden. Evengoed is Baston Wonen een financieel gezonde organisatie die koers houdt en in verbinding met haar huurders de stijgende woonlasten zo goed mogelijk wil indammen. In balans met de belangen van de huidige huurders en die van toekomstige generaties.

De werkorganisatie van Baston Wonen bestaat uit circa 34 betrokken medewerkers. Zij werken samen aan de missie vanuit de vijf kernopdrachten: voldoende woningen, prettig (samen)werken, betaalbare huizen, samen meer bereiken en vanuit een organisatie die tegen een stootje kan. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam en in verbinding met de medewerkers/OR zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. De afgelopen jaren is door Baston Wonen hard gewerkt aan het “open zetten van de luiken”. Naar huurders, gemeente, ketenpartners en verder. Dit heeft inmiddels tot mooie resultaten geleidt maar blijft natuurlijk aandacht vragen. Ook de werkorganisatie is meer in lijn gebracht waardoor nu toekomstgericht breed gewerkt wordt aan de vijf kernopdrachten.  Huurders zijn via de huurdersvereniging nadrukkelijk betrokken. De directeur-bestuurder van Baston Wonen legt verantwoording af aan het uit vijf personen bestaande team van Raad van Commissarissen (RvC).

Per april 2021 ontstaat in de RvC een vacature door het verstrijken van de tweede termijn van een van de leden. PublicSpirit is gevraagd om de RvC van Baston Wonen te ondersteunen bij het invullen van deze vacature.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.baston.nl.

Functie

Voor deze vacature zoeken wij een toezichthouder met stevige strategische ervaring op het gebied van financiën/bedrijfsvoering. Hierbij heeft u ook (strategische) expertise opgebouwd m.b.t. de financiële kant van vastgoedontwikkeling en beheer. Verder bent u een eigenstandige verbindende collega, een teamspeler die overstijgend kan denken en interesse heeft in volkshuisvesting.

Specifiek:

 • stevige kennis op academisch niveau en ruime strategische ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld opgedaan als financieel directeur, senior accountant of vergelijkbaar in een toekomstgerichte organisatie van enige omvang;
 • kennis van financieel beheer van vastgoed bij voorkeur opgedaan in een strategische functie. Kennis van vastgoedontwikkeling vormt een pre;
 • ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken, affiniteit en/of ervaring met volkshuisvesting.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • een sociaal hart en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk, open en transparante houding.

Verder dient u te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties. In de bijlage treft u hier meer informatie over aan.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.
Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC. Heeft u vragen over de sollicitatie-procedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór 21 december 2020.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7284.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 52 en week 1 2021
 • Shortlist presentatie: week 2
 • Selectiegesprekken* bij Baston Wonen:  week 3 – 4
 • Proces Aanvraag zienswijze Aw: aansluitend
 • Benoeming: 1 april 2021.

*Naast een gesprek met de RvC-leden zijn de directeur-bestuurder, een huurdersvertegenwoordiging en de OR als adviseur betrokken bij de selectie.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Baston Wonen en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

Direct solliciteren