Lid Raad van Commissarissen, profiel financiën, op voordracht van de huurders

Woningcorporatie Veluwonen, Eerbeek, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Veluwonen zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, profiel financiën, op voordracht van de huurders. Je kunt reageren tot en met zondag 9 mei aanstaande (ref.nr. 7409).

‘Onze huurders voelen zich thuis in een fijn huis in een mooi dorp. Zo’n huis, hoe vanzelfsprekend of gewoon ook, is toch voor iedereen bijzonder.’

Welkom bij Veluwonen

Woningcorporatie Veluwonen heeft 4.000 huizen in 16 dorpen in drie gemeenten aan de zuidoostkant van de Veluwe: Brummen, Apeldoorn en Rheden. Kleinschaligheid, overzichtelijkheid en saamhorigheid zijn hierbij belangrijk. Ieder dorp is anders. In grootte, ligging, de mensen die er wonen, sociale netwerken en in de voorzieningen. Veluwonen wil het unieke karakter van de dorpen graag behouden en werkt hier waar het kan actief aan mee.

Dit is Veluwonen
Wie de “Verhalen van Veluwonen” leest, zal vaak het woord contact tegenkomen. Veluwonen laat graag haar gezicht zien en zit regelmatig bij huurders aan de keukentafel. Alles wat Veluwonen doet begint namelijk met contact. Contact met huurders, partners èn met elkaar.

Vorig jaar werden zo’n 700 huurders gebeld, gewoon om te horen hoe het met hen gaat. Ook werkt de organisatie intensief samen met aannemers. Niet alleen om de prijs, maar vooral om het onderlinge contact. Want zo vergroot Veluwonen haar lerend vermogen en dus de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de huurders. Dit voorjaar start ‘Expeditie Veluwonen’, een reis waarbij de verhalen van huurders worden opgehaald om zo hun leefwereld nog beter te leren kennen. Want alleen dan kan Veluwonen haar werk op hen afstemmen.

De samenwerking met de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen Samen Eén is constructief, open en prettig. Ook met de verschillende gemeentes, zorgorganisaties en collega-corporaties is Veluwonen toekomstgericht in verbinding. Dit wordt over en weer zeer op prijs opgesteld.

De werkorganisatie van Veluwonen zelf hecht aan goed onderling contact. Met circa 45 betrokken medewerkers kan dat ook, ook nu zij vooral thuis werken. Er wordt veel gedeeld en men weet elkaar te vinden. Regelmatig zijn er MT-vlogs en online medewerkersbijeenkomsten. Ook de RvC zoekt op belangrijke momenten contact met het MT en/of alle medewerkers.

Het management team (MT) bestaat uit drie managers: vastgoed, wonen en financiën/ICT, aangestuurd door de directeur-bestuurder. Verder heeft Veluwonen een staf waarin o.m. een controller. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de uit vijf personen bestaande – op afstand betrokken – Raad van Commissarissen (RvC).

Grote opgaves
Veluwonen gaat de komende 10 jaar flink bouwen in de gemeente Brummen. Ongeveer 200 nieuwe huizen. Ook de gemeente Apeldoorn heeft uitbreidingsplannen waar de corporatie een bijdrage aan wil leveren met aansprekende nieuwbouw. Daarnaast vind je onder de rook van de papierfabriek in Eerbeek een jaren ’50-’60 wijk met 195 huizen die aan vernieuwing toe zijn. Dat gaat veel van Veluwonen vragen. En dat geldt ook voor de twee woonzorgcentra Beekwal en Tolzicht. Wonen en zorg zijn voortdurend in beweging en staat Veluwonen aan de vooravond van nieuwe huisvesting voor ouderen in Brummen en Eerbeek.

Ook verduurzaming van huizen vindt Veluwonen erg belangrijk. De afgelopen jaren zijn er honderden huizen verduurzaamd en tot 2023 leggen we op zo’n 1.300 huizen zonnepanelen. Met de volgende stap is Veluwonen ook al bezig door te onderzoeken of/hoe huurders gasloos kunnen gaan koken.
Veluwonen levert verder een bijdrage aan het onderzoek naar een warmtenet in Eerbeek. En de komende jaren passeert de corporatie naar verwachting de grens van gemiddeld energielabel B, naar gemiddeld label A.

De prestaties van Veluwonen
Veluwonen is een volwassen organisatie en dat zie je terug in de cijfers. Begin vorig jaar kreeg de organisatie van de visitatiecommissie nog een 8- gemiddeld. Terwijl ook de Aedes benchmark 2020 en de KWH-cijfers goed te noemen zijn: 3 A’s in de benchmark en een 7,8 van KWH. De organisatie is verder gepast trots en blij met de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De afgelopen drie jaar is deze steeds gemeten. Met name bevlogenheid en betrokkenheid scoorden steeds hoge cijfers. Zo binnen, zo buiten dus!

Kijk op www.veluwonen.nl voor een kennismakingsfilmpje, de Verhalen van Veluwonen, het ondernemingsplan en informatie over de RvC waaronder de toezichtsvisie.

Stichting Huurdersbelangen Samen Eén

De belangen van de huurders in woningen in beheer of eigendom van Veluwonen worden door de Stichting Huurdersbelangen Samen Eén behartigd. Deze stichting doet dit door actief in verbinding te zijn met zo veel mogelijk relevante partijen en daar de huurders op constructieve wijze en in een aangename sfeer te vertegenwoordigen. Om het werk goed te kunnen doen zorgt Samen Eén ervoor dat er binnen haar organisatie voldoende kennis en visie aanwezig is om de belangenbehartiging optimaal te realiseren. Door contacten met de achterban laat Samen Eén zien, dat ze representatief zijn voor de hier bovengenoemde huurders en daardoor gerechtigd zijn hun ideeën en visie uit te dragen.

Twee van de vijf leden van de RvC van Veluwonen worden op bindende voordracht van de huurders benoemd. Deze functie is in principe op voordracht van de huurders.

Functie

In verband met het aflopen van de tweede termijn van de voorzitter van de auditcommissie zoekt de RvC van Veluwonen per 1 januari 2022 een collegiale, rolvaste nieuwe teamspeler voor de RvC met een stevige financieel – bedrijfseconomische achtergrond, bij voorkeur RA/RC.

Als nieuw lid van deze RvC ben je een verbindende collega die overstijgend kan denken, gevoel heeft voor huurdersbelangen, interesse/ervaring heeft met vastgoed en bij voorkeur ook ervaring heeft als toezichthouder. Affiniteit met kleinschaligheid (van dorpen) is essentieel en verbonden zijn door werk of wonen aan de regio vormen een sterke pré.

Verder heb je bewezen kennis en ervaring op het terrein van financiën & control, kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit en weet deze in het licht van het ondernemerschap van de corporatie te plaatsen (presteren naar vermogen). Je bent geïnteresseerd in de financieel-economische en fiscale vraagstukken die zich binnen de corporatie, in de regio en landelijk afspelen, opgedane kennis op deze vlakken vormt een pre. Je hebt ook inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van de corporatie en kunt snel inzicht krijgen in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties worden gesteld door externe toezichthouders zoals de Autoriteit woningcorporaties, het WSW en de accountant. Je beschikt over ervaring op het gebied van investeringsbeslissingen en weet deze op financiële haalbaarheid en risico’s te toetsen. Ook ben je in staat om als opdrachtgever een volwaardig gesprekspartner te zijn voor de externe accountant van de corporatie.

Hiernaast heb je de ambitie en de beschikbaarheid om je langjarig in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en je onderschrijft de toezichtsvisie van de RvC en het bestuur.

Veluwonen hecht aan diversiteit op alle niveaus, ook de RvC van Veluwonen streeft naar een zo divers mogelijke teamsamenstelling.

Benoeming & vergoeding

De benoeming tot lid van de Raad van de Commissarissen gaat in per 1 januari 2022. De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

De honorering van de leden van de RvC is afgeleid van de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. Je kunt je vraag ook per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór maandag 10 mei aanstaande.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Je kunt je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7409.

Planning:

  • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 19 – 20
  • Shortlist presentatie : week 21, dinsdag 25 mei
  • Eerste selectieronde bij Veluwonen : week 22, 23
    donderdag 10 juni van 12.00 – 15.00 uur en dinsdag 15 juni van 9.00 – 13.00 uur
  • Tweede selectieronde bij Veluwonen : week 25
    woensdag 23 juni van 8.30 – 12.30 uur
  • Proces aanvraag zienswijze Aw : week 26 – 31
  • Benoeming : 1 januari 2022.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Veluwonen en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-toets door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vind je op de site van de Aw.

 

Direct solliciteren