Directeur

ProDemos, Den Haag, Zuid-Holland
Voor ProDemos, Huis voor democratie en rechtstaat, zoeken wij een directeur met grondige kennis van en affiniteit met het Nederlandse politieke bestel, de democratische rechtsstaat en actief burgerschap. U kunt reageren tot en met woensdag 11 november aanstaande (ref.nr. 7268).

Het is de missie van ProDemos om uit te leggen wat de spelregels zijn van de democratie en rechtsstaat en te laten zien hoe mensen – jong en oud – zelf invloed uit kunnen oefenen in heel Nederland.

De organisatie

ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. Zij leggen uit wat de spelregels zijn van democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Dat doen ze bijvoorbeeld met:

 • educatieve programma’s en rondleidingen in politiek Den Haag, over het Binnenhof en door de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Ridderzaal;
 • gastlessen op scholen, gemeentehuizen, provinciehuizen en rechtbanken door heel Nederland;
 • lesmateriaal;
 • debatten;
 • cursussen;
 • digitale tools zoals de StemWijzer en Young Voice, de stemhulp voor jongeren.

Democratie en rechtsstaat moeten voor iedereen toegankelijk zijn. ProDemos maakt met haar programma’s deze onderwerpen begrijpelijk voor zoveel mogelijk verschillende mensen, waarbij interactiviteit, gelijkwaardigheid en onpartijdigheid de uitgangspunten zijn.

Een groot deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast ontvangt ProDemos voor afzonderlijke projecten subsidie van derden. Eigen inkomsten verwerven ze door diensten aan te bieden aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers. ProDemos is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In 2020 bedraagt de begroting ruim 11 miljoen euro.

Met de activiteiten bereikten ze in 2019 ruim 260.000 mensen (directe contacten). Bijna 110.000 hiervan waren scholieren die een educatief programma volgden in Den Haag. Daarnaast bereikten ze, in samenwerking met derden, indirect en online meer dan 10 miljoen mensen, onder andere met de StemWijzer.

ProDemos had op 31 december 2019 226 medewerkers in dienst, waarvan 88 met een urencontract (in totaal 64,9 fte) en daarnaast 138 oproepkrachten. Het relatief grote aantal oproepkrachten wordt ingezet om met name de educatieve programma’s in Den Haag en op locatie te begeleiden. De begeleiders op locatie zijn voor ProDemos in het hele land actief, vaak voor een beperkt aantal uren per maand.

Meer informatie: www.ProDemos.nl.

Komende periode

ProDemos staat op een cruciaal punt in haar ontwikkeling. De stichting ontstond in 2011 vanuit verschillende organisaties rondom burgerschapseducatie en voorlichting over democratie en rechtsstaat. De organisatie heeft sindsdien een grote groei doorgemaakt. ProDemos heeft haar naam gevestigd als dé organisatie voor educatieve programma’s over democratie en rechtsstaat. Nu is de organisatie de pioniersfase voorbij.

De organisatie is gevraagd invulling te geven aan de ambitie uit het regeerakkoord om alle scholieren een bezoek te laten brengen aan het parlement. Dit betekent dat er een grote groeiopgave ligt, waarbij de aanstaande langjarige renovatie van het Binnenhof een uitdaging met zich meebrengt. Aangezien het parlement gedurende langere periode elders gehuisvest zal zijn, is groei in bereik (deels) voorzien op locatie, met programma’s op scholen en in gemeente- en provinciehuizen. Daarnaast zal de directeur verder uitvoering geven aan het in 2020 op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde verbeterplan.

De directie

De directie van ProDemos wordt gevormd door een algemeen directeur en een adjunct-directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting, voor het personeelsbeleid, de communicatie en het onderzoek. De activiteiten van de afdelingen Evenementen & Projecten en Educatie vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur. De directeur heeft een sterke externe oriëntatie, naar stakeholders en in de media. De adjunct-directeur heeft als portefeuille Bedrijfsvoering (financiën, ICT, huisvesting en facilitaire dienst) en Publieksprogramma’s (uitvoering educatieve programma’s) en heeft een overwegend interne en operationele oriëntatie.
De verschillende afdelingen van ProDemos staan onder leiding van teamhoofden. De directie wordt ondersteund door een directiesecretaris en een beleidsmedewerker.

In de samenstelling van de directie zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan complementariteit, zowel op expertise als persoonlijkheid. Daarnaast is er aandacht voor diversiteit. ProDemos hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Divers samengestelde teams presteren beter, maken het werk leuker en helpen de missie beter uit te voeren.

Bij gelijke geschiktheid geeft ProDemos de voorkeur aan een kandidaat die iets toevoegt dat momenteel ontbreekt, bijvoorbeeld op het gebied van gender, etniciteit, culturele achtergrond of een andere levenservaring.

De functie

De directeur is verantwoordelijk voor de visie op en de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust op het bestaansrecht van ProDemos en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur acht het vanzelfsprekend belanghebbenden bij beleidsvorming te betrekken en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de uitvoering van beleid.

De directeur is het boegbeeld van ProDemos. In een veranderlijke politiek-bestuurlijke omgeving is de directeur de gesprekspartner van een breed palet van belanghebbenden, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Eerste en Tweede Kamer. De organisatie zoekt een directeur met een overtuigende visie, de kwaliteiten om in- en externe stakeholders daarin mee te nemen en een open en eerlijke interesse in de argumenten van anderen.

Taakvelden directeur

De aandachtsgebieden van de directeur kunnen als volgt samengevat worden:

 • U geeft op een mensgerichte wijze leiding aan gedreven en betrokken professionals, in een organisatie met een grote diversiteit aan stakeholders. U bent directeur voor alle medewerkers en versterkt het ‘wij-gevoel’ van de organisatie. U bent voortrekker van de interne cultuur van ProDemos. U hebt een open houding naar inzichten en meningen van anderen. U informeert en betrekt op transparante wijze de medezeggenschap (ondernemingsraad) en de Raad van Toezicht.
 • U draagt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van de stichting ProDemos, voor de beleidsbepaling en de operationele gang van zaken. Samen met de organisatie ontwikkelt u een langetermijnvisie voor ProDemos, vormt hierin concrete doelen voor de organisatie en weet hierin mensen mee te nemen. U hebt het goedkeuringsrecht voor de financiële middelen ten behoeve van grote projecten en/of projecten met een groot afbreukrisico. De afdelingen Evenementen & Projecten en Educatie vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur, net als de stafafdelingen HR, Marketing & Communicatie en Onderzoek.
 • U onderhoudt gemakkelijk contacten met een relevant netwerk van organisaties en personen, ook internationaal, die aansluiten bij de missie en toekomst van ProDemos. Als boegbeeld van de organisatie draagt u actief de waarden van de democratische rechtsstaat uit, naar de subsidieverstrekkers, samenwerkende organisaties en in de media.

Kennis en ervaring

ProDemos zoekt iemand met:

 • aantoonbare toewijding aan de democratische rechtsstaat;
 • grondige kennis van en affiniteit met het Nederlandse politieke bestel, de democratische rechtsstaat en actief burgerschap;
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het vermogen om politiek neutraal, onafhankelijk en behendig te opereren binnen een complexe beleidsmatige en politieke werkelijkheid;
 • ervaring met groepen mensen in de samenleving die niet vanzelfsprekend bij democratie en rechtsstaat betrokken zijn;
 • het vermogen om een duidelijke visie te ontwikkelen op de activiteiten van ProDemos in de nabije en verder gelegen toekomst;
 • oog voor operationele aansturing van een organisatie met veel enthousiaste medewerkers met kleine contracten;
 • ervaring en affiniteit met het vormgeven van en actief bijdragen aan interne cultuurveranderingen;
 • een hoog niveau van organisatiesensitiviteit en gevoel bij organisatieontwikkeling;
 • ruime ervaring in het mensgericht leidinggeven aan teams, ruimte geeft voor ontwikkeling van mensen en een coachende en faciliterende managementstijl heeft;
 • universitair werk- en denkniveau;
 • een open en nieuwsgierige houding en communicatiestijl;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • teamplayer/samenwerkingsgerichte instelling;
 • aandacht voor vernieuwing, kansen en innovatie.

Belangrijke competenties zijn:

 • Samenbindend leiderschap
 • Motiveren
 • Overtuigingskracht
 • Groepsgericht aansturen
 • Beheersing operaties
 • Politieke sensitiviteit
 • Netwerkvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden

ProDemos biedt een interessante en afwisselende werkomgeving (standplaats Den Haag). Een dienstverband van 36 uur per week met een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging. De benoemingstermijn van de directeur is maximaal 2 x 5 jaar.

Salaris volgens CAO Sociaal Werk, schaal 15 (minimaal € 4.712,–, maximaal € 7.976,– per maand op basis van een volledig dienstverband van 36 uur). Een individueel keuzebudget (in salaris of vakantie-uren) van circa 19% van het jaarsalaris.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure:
Sluitingsdatum: woensdag 11 november
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 12, 20 en 23 november
Bespreken shortlist: vrijdag 27 november (zonder kandidaten)
Selectieronde bij ProDemos: vrijdag 4 december
Kennismakingsronde met OR en RvT: datum n.n.b.
Arbeidsvoorwaardengesprek: datum n.n.b.
Benoeming: per februari/maart 2021

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 11 november a.s..

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7268) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren