Directeur domein Bedrijfsvoering

Meerinzicht, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
Voor Meerinzicht, de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, zijn wij op zoek naar een Directeur domein Bedrijfsvoering. De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Samenwerken geeft meer inzicht

Organisatie Meerinzicht

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

De drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Er wordt ook samengewerkt op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering en automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie.

Onder het motto ‘samenwerken geeft meer inzicht’ is er de afgelopen jaren vanuit een gezamenlijke visie van de drie gemeenten gebouwd aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Meerinzicht.

Meerinzicht bestaat uit de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal.

Het Bestuur van Meerinzicht wordt gevormd door de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de drie gemeenten. De Directieraad bestaat uit de drie gemeentesecretarissen.

Onder een heldere bestuurlijke en ambtelijke aansturing wordt maximaal ingezet op de verdere doorontwikkeling van de transformatieopgave, de kwaliteit van de dienstverlening, professionalisering en efficiency. De uitvoeringsorganisatie is zich aan het ontwikkelen naar een, slagvaardige, transparant werkende en herkenbare organisatie van vakkundige professionals, gekenmerkt door korte lijnen in de eigen organisatie en naar de drie gemeenten.

Onze missie
Meerinzicht is het samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en ondersteunt de gemeenten in optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties.

Onze visie
Wij zijn een flexibele en dienstverlenende organisatie. In een dynamische omgeving werken wij in vertrouwen aan uitdagende vraagstukken. In onze organisatie is ruimte voor eigenaarschap, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn omgevingsbewust, voegen waarde toe en maken het verschil. Dit laten wij in ons handelen zien vanuit de drie kernwaarden betrouwbaar, ondernemend en flexibel.

Met de juiste bestuurlijke sensitiviteit wordt maximaal gebruik gemaakt van de voordelen van de samenwerking, waarbij we uiteraard ook aandacht hebben voor de ‘couleur locale’.

Directeur domein Bedrijfsvoering bij Meerinzicht

Het domein Bedrijfsvoering is in twee fases (2015 en 2018) binnen Meerinzicht gevormd, is hoofdzakelijk gehuisvest in de gemeentehuizen van Ermelo en Zeewolde en bestaat uit 250 professionals (ca. 240 fte).

Je legt verantwoording af aan de Directieraad van Meerinzicht en geeft leiding aan de afdelingshoofden binnen domein Bedrijfsvoering.

Het domein Bedrijfsvoering bestaat momenteel uit de volgende vijf afdelingen:

 • Informatisering & Automatisering
 • Facilitaire Dienstverlening & Gebouwen
 • Financiën
 • Advies & Ondersteuning
 • Belastingen & Gegevens

In het eerste kwartaal wordt een gewijzigde structuur neergezet met een grotere span of care.

De strategische doelstellingen voor de komende jaren luiden als volgt:

 • cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn tevreden over de dienstverlening;
 • Meerinzicht is een aantrekkelijke werkgever;
 • Meerinzicht is voorbereid op de toekomst.

De opgave voor domein Bedrijfsvoering is om door te ontwikkelen; van een traditionele en aanbodgerichte bedrijfsvoering naar een moderne vraaggestuurde uitvoeringsorganisatie. Hierin is uiteraard een belangrijke sturende rol weggelegd voor de directeur.

Profiel voor de directeur domein Bedrijfsvoering

Er wordt veel talent en managementervaring van je verwacht. De doelstellingen zijn helder, maar om die te bereiken zal de directeur domein Bedrijfsvoering de handen uit de mouwen moeten steken en het domein Bedrijfsvoering – samen met de afdelingshoofden – moeten opbouwen/doorontwikkelen. Je bent in de eerste plaats dus een bouwer en een ontwikkelaar met een duidelijke hands-on mentaliteit. Je zorgt voor de verdere inrichting van de uitvoeringsorganisatie, inclusief de daarbij behorende werkprocessen, bedrijfsvoering en uitvoering van het beleid. Je bent bij uitstek de bindende factor tussen alle geledingen en processen. Je bent in staat om medewerkers hierin mee te nemen en draagvlak te creëren voor de gewenste veranderingen.

Je werkt koersvast vanuit de dialoog met de professionals met als stip aan de horizon: het verder verbeteren van de processen en de kwaliteit en het vergroten van de maatschappelijke prestaties van de organisatie.

Resultaatgerichtheid, integriteit, openheid, aansluiten en verbinden zijn daarom belangrijke competenties voor de directeur Bedrijfsvoering.

Je creëert heldere kaders en communicatielijnen, zorgt voor goede onderlinge afstemming en schept ruimte voor creativiteit en innovatie. Je bent ook een inspirerend boegbeeld voor de medewerkers. Jouw stijl daarbij is altijd respectvol en situationeel: sturend, coachend en koersbepalend.

Het onderhouden van relaties gaat jou makkelijk af en je bent een volwaardig gespreks-partner in het netwerk van het domein Bedrijfsvoering.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een heldere visie op en kennis van bedrijfsvoering binnen een Gemeenschappelijke Regeling en binnen gemeenten.
 • Je hebt ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke managementpositie, bij voorkeur in een complexe organisatie: je hebt bewezen in een dergelijke positie succesvol te zijn in het resultaatgericht aansturen van professionals.
 • Je weet een goede balans te creëren tussen draagvlak en daadkracht.
 • Uiteraard heb je ervaring als verandermanager: we zijn immers op zoek naar iemand die kan helpen met het bouwen en doorontwikkelen van de organisatie.

Wat krijg je van ons?

De functie van directeur Bedrijfsvoering (directeur II in HR 21) is gewaardeerd in schaal 15 (cao gemeenten). Het maximale salaris bedraagt € 7.675,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast ontvang je een IKB-budget van 17,05% per maand.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met 17 januari aanstaande.
Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. In- en externe kandidaten worden gelijkgesteld in de procedure.

Het voorselectiegesprek met PublicSpirit is vertrouwelijk: indien gewenst kun je na afloop van dat gesprek besluiten of je de sollicitatie wel of niet doorzet.

Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief en cv (onder vermelding van vacaturenummer 7340) indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning
Publicatie: za 2 januari 2021
Reactietermijn: 2 weken (t/m 17 januari)
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 3/4
Selectierondes: week 5/6
Assessment: week 6
Arbeidsvoorwaarden en benoeming: half februari 2021

De start van de nieuwe directeur is voorzien per 1 april 2021.

Direct solliciteren