Directeur-bestuurder

RTV Oost, Hengelo, Overijssel
Voor RTV Oost, dé regionale mediaorganisatie voor heel Overijssel, zoeken wij een vooruitstrevende, inspirerende en mensgerichte Directeur-bestuurder. Je kunt reageren tot en met woensdag 27 januari a.s. (ref.nr. 7343).

RTV Oost: Thuis zijn in Overijssel

Directeur-bestuurder bij RTV Oost

Wegens het aanstaande vertrek van de huidige directeur-bestuurder zoekt RTV Oost een vooruitstrevende, inspirerende en mensgerichte opvolger.

De organisatie stáát, én er is ruimte voor een vlucht naar voren.
Het kunnen voortbouwen op een goed fundament met een betrokken team waar ruimte is voor verandering en vernieuwing is een spannende uitdaging voor een vrouw/man die:

 • inzicht heeft in en gevoel voor de nieuws- en informatiebehoefte die breed in de Overijsselse samenleving leeft;
 • een visie heeft op het aanspreken van zoveel mogelijk doelgroepen en zich daarbij niet laat leiden door tradities en vooroordelen;
 • op de hoogte is van landelijke en mondiale ontwikkelingen met betrekking tot mediaconsumptie in het digitale tijdperk /de tijdsgeest en de adverteerdersmarkt;
 • veranderingsprocessen in gang kan zetten en de voortgang kan bewaken;
 • baanbrekend durft te denken en in staat is deze ideeën in besluiten om te zetten;
 • de nieuwe visie en strategie steunt waarbij RTV Oost de kernwaarden betrokkenheid en integriteit combineert met de wil leidend te zijn als het gaat om spraakmakend, verbindend en innovatief mediabeleid;
 • een eigentijdse visie heeft op interactie met de samenleving;
 • vanuit de strategische doelstellingen de noodzakelijke veranderingen in de (cultuur van de) organisatie kan doorvoeren;
 • van buiten naar binnen kan kijken en de interne organisatie afstemt op de behoefte van buiten (de Overijsselse samenleving);
 • een verbinder is tussen de vele (gewestelijke) subculturen die Overijssel rijk is;
 • bereid is in Overijssel te wonen, intrinsieke interesse heeft in en deelgenoot wil zijn van de Overijsselse maatschappij en de netwerken in de breedste zin des woords (cultureel, politiek, economisch etc.).

 

Functie

De directeur-bestuurder:

 • stuurt en bestuurt de stichting RTV Oost, stelt de visie, strategie en het beleid vast en zorgt voor de uitvoering daarvan, alsmede voor de uitvoering van het media-aanbodbeleid;
 • is eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met de Raad van Toezicht invulling aan de opdracht;
 • is voorzitter van het MT en onderhoudt een goede relatie met de Mediaraad en de OR;
 • zorgt voor continue wendbaarheid van de organisatie, passend bij waar de omgeving naar vraagt;
 • onderhoudt relaties met relevante stakeholders als:
  – Ministerie van OC&W
  – Commissariaat voor de Media
  – Regionale Publieke Omroep (RPO)
  – lokale en provinciale (politieke)stakeholders
 • weet stakeholders op een juiste manier te verbinden met de belangen van RTV Oost;
 • weet de belangen van RTV Oost op een stevige manier te behartigen.

Functie-eisen en competenties

De directeur-bestuurder:

 • heeft een HBO+/academisch denk- en werkniveau;
 • heeft een relevante achtergrond, bijvoorbeeld media, cultuur, communicatie;
 • heeft managementervaring, bij voorkeur in eindverantwoordelijke (bestuurders)positie, in complexe organisaties;
 • heeft goed inzicht in en gevoel voor (politiek-)bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • is zich bewust van het publieke karakter van RTV Oost en de mediawettelijke consequenties hiervan;
 • heeft uitstekende representatieve en contactuele vaardigheden;
 • legt makkelijk relevante netwerken aan;
 • is goed bekend met regionale uitdagingen en dynamieken;
 • is maatschappelijk betrokken, ondernemend, en kritisch.

Organisatie

RTV Oost

RTV Oost is dé regionale mediaorganisatie voor heel Overijssel. RTV Oost bedient als professionele journalistieke organisatie de inwoners met publieke mediadiensten via diverse kanalen als radio, TV, internet, app, en social media.

RTV Oost heeft als slogan ‘Thuis zijn in Overijssel’, en heeft als gewaagd doel geformuleerd om in 2023 hét voorbeeld te zijn voor alle regionale media door spraakmakend, verbindend en innovatief te zijn.

Visuele weergave van visie en missie:

Ambitieus en innovatief

RTV Oost is dé publieke mediaorganisatie voor heel Overijssel en is onderdeel van en staat middenin de Overijsselse samenleving. RTV Oost toont verbondenheid, is betrokken en legt ‘de accenten’ zowel letterlijk als figuurlijk waar ze horen. De basis is het team, dat elkaar versterkt én zorgdraagt voor uitmuntende journalistiek die zich kenmerkt door feitelijke juiste, snelle, onafhankelijke en adequate berichtgeving.

 

Onderdeel van de samenleving

RTV Oost brengt nieuws en informatie met een maatschappelijke doelstelling en geeft invulling aan de interesses van, en is in continue interactie met, de gehele Overijsselse bevolking. Zo wordt een brede betrokkenheid en binding met de samenleving gecreëerd. RTV Oost is thuis zijn in Overijssel!

 

Organisatie

RTV Oost is een stabiele organisatie, met een gezonde bedrijfsvoering.

Er is sprake van een managementteam met 4 managers (manager commerciële zaken en externe betrekkingen, manager finance & control, de hoofdredacteur, manager faciliteiten) en de directeur- bestuurder.

De hoofdredacteur geeft vorm en inhoud aan het media-aanbod. Hij presenteert jaarlijks zijn plannen met als uitgangspunt het statuut Media-aanbod. In overleg met de Mediaraad wordt het media-aanbod vervolgens vastgesteld. De leden van de Mediaraad oefenen daarbij hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Er werken ruim 100 medewerkers in vaste dienst, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van freelancers.

 

Nationale Context

RTV Oost is één van de 13 publieke regionale media instanties in Nederland, waarbij RTV Oost zich op de gehele provincie Overijssel. RTV Oost is gevestigd in Hengelo.

Op grond van de Mediawet verzorgt de regionale omroep publieke mediadiensten op regionaal niveau.
RTV Oost werkt op basis van een publieke zendmachtiging, verstrekt door het Commissariaat voor de Media. De mediawet vereist dat de regionale publieke omroep een orgaan heeft dat het media-aanbod bepaalt en evalueert aan de hand van de missie van de omroep en de taakstelling zoals vastgelegd in de Mediawet.

Bij RTV Oost is dat de Mediaraad. De Mediaraad dient in samenstelling representatief te zijn voor de regionale samenleving. De provincie stelt vast of dit het geval is alvorens het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging afgeeft.

Om te komen tot meer onderlinge samenwerking en een gemeenschappelijke begrotings- en verantwoordingscyclus, voorziet de Mediawet sinds 2016 in een Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO).

In deze structuur verleent de overheid de concessie voor de publieke media-opdracht in de diverse regio’s aan de RPO. RTV Oost is één van de 13 uitvoerders van die concessie, die gefinancierd wordt door het ministerie van OC&W.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie (36 uur, conform de in de branche geldende regels).
Er wordt conform geldende normen een jaarcontract aangeboden dat na dat jaar bij normaal functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Met ingang van januari 2021 zijn de publieke omroepen verdeeld in vier verschillende categorieën met bijpassende salarissen. In welke categorie een omroep thuishoort hangt af van de complexiteit ervan, waarbij onder meer wordt gekeken naar het bereik van de omroep en het aantal leden. RTV Oost is ingedeeld in categorie A. Het minimale salaris bedraagt op basis daarvan € 6.290,73 per maand. Dit is exclusief secundaire arbeidsvoorwaarden. Er is voorts een royale uitloop in het salaris.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. een lease-auto, representatie-vergoeding, 8% vakantietoeslag, 6% decemberuitkering, een mobiele telefoon met een zakelijk abonnement, een tegemoetkoming in de ziektekostenpremie, en pensioenopbouw via PNO Pensioen.

Bijzonderheden

Een referentonderzoek maakt deel uit van de procedure.
Daarnaast maakt een assessment mogelijk deel uit van de procedure.
Om in dienst te kunnen treden is er een Verklaring Omtrent het Gedrag benodigd.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met woensdag 27 januari a.s.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (onder vermelding van referentienummer 7343) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Publicatie vacature : vrijdag 8 januari
 • Reactietermijn : t/m woensdag 27 januari
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 3-4
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie : do. 4 februari
  (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
 • Eerste selectieronde met selectiecommissie : vr. 12 februari, tussen 09.00-16.00 uur
 • Tweede selectieronde met 2 commissies : wo. 17 februari, tussen 11.30-17.00 uur
 • Derde selectieronde met Raad van Toezicht : vr. 19 februari, tussen 14.00-15.30 uur
 • Referentonderzoek / assessment : eind februari
 • Benoeming : voor 1 maart
 • Indiensttreding : bij voorkeur 1 april

Direct solliciteren