Transformatiemanager Sociaal Domein – Nijkerk

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Nijkerk zoeken wij een Transformatiemanager Sociaal Domein.
Je kunt reageren tot en met woensdag 14 augustus (ref.nr. 6885).

Organisatie

De gemeente Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente met 43.000 inwoners, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. De gemeente Nijkerk heeft het allemaal: goede voorzieningen, een diversiteit aan (nieuwbouw)woningen, goede bereikbaarheid, een gezellige historische binnenstad en allerlei recreatie-mogelijkheden.

De gemeente Nijkerk ligt op een kruispunt van regio’s en op de provinciegrens van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Er is sprake van een grote regionale dynamiek. Specifiek binnen het sociaal domein werkt de gemeente Nijkerk samen in de regio Food Valley op het gebied van jeugd(hulp), met de regio Amersfoort op terrein van arbeidsparticipatie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, en met gemeenten op de Noord-Veluwe op het gebied van beschut werk en passend onderwijs.Op het terrein van bedrijfsvoering (HRM/ICT/JZ en financiën) werkt de gemeente Nijkerk samen met de gemeenten Bunschoten, Leusden en Putten.

De gemeentelijke organisatie van Nijkerk is met ingang van 2016 overgegaan op het sturingsprincipe van zelfsturing. Er wordt gewerkt vanuit het motto ‘VVE’: vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht. De veranderende samenleving, met een actievere rol voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, vraagt om een andere manier en cultuur van werken. Flexibeler, minder steunend op regels en systemen maar meer op vakmanschap en ervaring, en met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers. De combinatie van veranderingen in de samenleving, een intensieve dialoog met de inwoners en maatschappelijke organisaties over visie en beleid, diverse nieuwe taken o.a. in het sociaal domein en een bezuinigingsopgave vormden de context van de organisatieverandering.
De medewerkers zijn verdeeld over 31 teams. In ieder team is een aantal rollen belegd en daarnaast zijn er teamcoaches en spelverdelers die ondersteuning bieden aan de teams en de integraliteit bewaken, overzicht houden en waar nodig verbindingen leggen.

De afgelopen jaren zijn veel initiatieven vanuit zowel de samenleving als de gemeentelijke organisatie tot stand gekomen om de transformatie van het Sociaal Domein verder vorm te geven. Zo is bijvoorbeeld, in kader van de dialoog Samen aan zet, een voorstel voor het opzetten van één loket uitgewerkt en is intern een multidisciplinair innovatieteam gestart. Belangrijk is nu om in samenhang sociaal domein breed te kijken of en hoe deze initiatieven het beste kunnen landen in de manier van werken binnen de gemeente Nijkerk.Ook is een Taskforce Sociaal Domein georganiseerd om meer grip te krijgen op de uitgaven in dit domein. Verder uitwerken en inregelen van diverse voorstellen van deze taskforce staat de komende periode centraal.
Om de transformatie te versnellen wordt een transformatiemanager sociaal domein voor een periode van 2,5 jaar aangesteld.

Functie

Algemeen
De organisatie van de gemeente Nijkerk heeft op dit moment een omvang van 275 fte en groeit naar 300 fte eind 2019. De organisatie bestaat uit een gemeentesecretaris/algemeen directeur, 31 zelfsturende teams, een HRM- en een concerncontroller, 3 spelverdelers en 3 teamcoaches.

Het sociaal domein omvat 11 teams: 2 beleidsteams, 5 uitvoeringsteams met betrekking tot de wetten Jeugd, Participatie en Wmo, en sinds kort zijn ook de 4 gebiedsteams onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Bestuurlijk is voor elk van de drie genoemde wetten een andere wethouder verantwoordelijk, maar er is ook coördinerend portefeuillehouder aangewezen.
De transformatiemanager gaat onderdeel uitmaken van het team Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling (OSO). Hij/zij werkt samen met de spelverdelers en teamcoaches met een nadrukkelijke rol en stevig mandaat om besluiten te nemen. De transformatiemanager is trekker en creëert een ondersteunend teamdat zorgt voor regie en integraliteit in het sociaal domein. Hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt/adviseur voor het college, de gemeentesecretaris en de concernmanager met betrekking tot de inhoudelijke koers en de transformatie van het sociaal domein.

Opdracht
De gemeente Nijkerk wil de klant, de zorgvragende inwoner, zo optimaal mogelijk bedienen. De doelstelling voor de transformatiemanager is daarom:
• om regie te krijgen op de hele keten van het sociaal domein;
• de verschillende visies bij elkaar te brengen in één aanpak en werkwijze (werkend vanuit het perspectief van de inwoner);
• en meer grip te ontwikkelen op het inkoopproces en de financiën.

Dit vraagt om optimalisatie van de bedrijfsvoering en de werkprocessen in het sociaal domein: structuur aanbrengen, rollen en mandaten verduidelijken, integraal werken en processen beter laten stromen. Ook de detailinrichting en de escalatieniveaus binnen het sociaal domein vragen nadere aandacht. Een intensieve dialoog en afstemming met de ketenpartners is een randvoorwaarde om tot de gewenste optimalisatie te komen.

De transformatiemanager gaat aan de slag om dit samen met de collega’s binnen het sociaal domein te organiseren. Dat betekent doorontwikkelen en innoveren van de huidige werkwijze: integraal werken, meer van buiten naar binnen denken en handelen, meer regie, goed afgestemde werkprocessen en in gezamenlijkheid aanbrengen van focus en prioriteiten.. Om dit te realiseren krijgt de transformatiemanager ook de benodigde bevoegdheden.

Verder organiseert de transformatiemanager dat de juiste managementinformatie beschikbaar is, zodat er betere sturing en monitoring kan plaatsvinden en processen efficiënt verlopen.

Functie eisen

De gemeente Nijkerk zoekt een gedreven transformatiemanager, die zich herkent in de ambities en doelen die zijn gesteld. Iemand die visie en regie over de volle breedte invulling kan geven. Iemand die in staat is om een strategie te implementeren met groot draagvlak. Een veranderingsgezinde en innovatieve professional met een stevig werk- en denkniveau, die resultaatgerichtheid combineert met een natuurlijke drive om samen te werken. Een doorzetter, die de politieke processen goed kent en die kan omgaan met omgevingsfactoren. Hij/zij toont ondernemerschap en lef en geeft niet op als het soms lastig wordt.

Verder beschikt de transformatiemanager over de volgende kwaliteiten en talenten:
• Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau, aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving en je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociale domein.
• Je hebt ruime ervaring als (transitie)manager met verandertrajecten binnen gemeentelijke organisaties.
• Je bent een verbinder, brengt en houdt alle betrokkenen (bestuurlijk en ambtelijk) bij elkaar bij de implementatie van de strategie, ook als de belangen of wensen niet altijd hetzelfde zijn.
• Je bent een coach die talentontwikkeling faciliteert, actief gebruikt maakt van talenten en mensen in hun kracht zet. Je hebt natuurlijk gezag en bent een coachend leider.
• Je bent in staat de werkprocessen te verbinden aan de inhoud en te koppelen aan de portefeuillehouders.
• Je geeft sturing aan processen en onderneemt concrete en gerichte acties om doelen te behalen of te overstijgen en je bent bereid en in staat om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
• Je hebt een helikopterview en bent je bewust van de effecten die keuzes, besluiten en/of activiteiten hebben op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
• Kernwoorden die bij jou passen zijn: senioriteit, natuurlijk leider, verbinder, omgevings-bewust en organisatiesensitief.

Aanbod

Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, loyaal en uitdagend is. Een boeiende opdracht van 36 uur per week in een mooie organisatie met leuke collega’s waar uitgekeken wordt naar jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap.
Behalve een salaris van max. € 5.984 bruto per maand (schaal 13) bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Het gaat om een tijdelijke veranderklus voor 2,5 jaar, tot het einde van de huidige collegeperiode.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Patrick Beterams of Miriam Oosterwijk senior consultants bij PublicSpirit. Heb je vragen over de procedure, dan kun je terecht bij de projectassistente, Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45.

Sollicitatie

De vacature is opengesteld op 20 juli 2019.
Je sollicitatie kun je tot en met woensdag 14 augustus 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een CV indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van vacaturenummer 6885.

In week 34 worden de voorselectiegesprekken gehouden bij PublicSpirit.
Op 23 augustus a.s. presenteert PublicSpirit de sollicitaties van geselecteerde kandidaten aan de gemeente Nijkerk.

De 1e gespreksronde, bestaande uit gesprekken met de selectie- en de adviescommissie zal plaatsvinden op maandag 26 of dinsdag 27 augustus in de ochtend. De 2e ronde selectiegesprekken staat gepland voor woensdag 4 september in de ochtend.

Je wordt geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.
Een assessment en het inwinnen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit