Terugblik congres ‘Morele Moed’

Het jaar 2016 stond voor PublicSpirit in het teken van het thema ‘Morele Moed’. Na een onderzoek onder raden van toezicht van woningcorporaties werd het jaar afgesloten met een drukbezochte bijeenkomst op 27 oktober 2016. Samen met externe sprekers werd ingegaan op de verschillende interpretaties en de soms weerbarstige praktijk.

Lees hier het volledige verslag van ’ Terugblik Morele Moed’ – congres voor woningcorporaties -.

U treft in de terugblik tevens het beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ aan. In dit beoordelingskader beschrijft de Autoriteit Woningcorporaties hoe zij beoordeelt of een (toekomstige) bestuurder of commissaris van een woningcorporatie betrouwbaar en geschikt is om die functie te vervullen.

PublicSpirit