Teamleider Ruimtelijk en MilieuToezicht – Heerlen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever gemeente Heerlen zoeken wij voor het domein Ruimte een Teamleider Ruimtelijk en MilieuToezicht.
Je kunt reageren tot en met zaterdag 29 juni a.s. (ref.nr. 6888).


Organisatie

De stad Heerlen
Heerlen is de centrumstad van Parkstad Limburg. Een stad met een eigenzinnig en non-conformistisch karakter. Een stad die continu in beweging is, zich vernieuwt en die wordt gekenmerkt door een maak- en deelcultuur. Heerlen is nooit af. Daarmee is Heerlen een aantrekkelijke stad voor mensen met ideeën, plannen en initiatieven. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. De energie van Heerlen is authentiek,
komt van onderop en is niet elitair. Daardoor is Heerlen niet alleen een stad vóór, maar vooral dóór mensen.

Gemeente Heerlen en ontwikkelingen
Gemeente Heerlen staat aan de vooravond van een reorganisatie. Per 1 juli 2019 volgt een structuurwijziging van 16 afdelingen naar zes domeinen en een bestuursdienst.

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit een organisatie als geheel. Bovendien zijn de domeinmanagers volledig medeverant-woordelijk voor de besluitvorming die in het MT plaatsvindt. De domeinmanagers zijn primair verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel en vervolgens voor het functioneren van hun domein. Dit vraagt van het management dat er op gezamenlijke en slagvaardige wijze gedacht en gehandeld wordt vanuit het concernbelang.

Tevens wil gemeente Heerlen een doorontwikkeling van de bedrijfscultuur, de toepassing
van de Heerlense waarden: zoals sturen op vertrouwen, ruimte geven aan medewerkers en
medewerkers inzetten op hun talenten. Hierbij geldt: ‘de goede persoon op de goede plek, op het juiste moment met de juiste instelling’. Een plattere organisatiestructuur bevordert de toepassing en realisatie hiervan. Daarnaast optimaliseert/bevordert het de samenwerking tussen bestuur en organisatie.

Functie

Het team Ruimtelijk en MilieuToezicht (RMT) is onderdeel van het domein Ruimte (6 teams, ca 200 fte). Het nieuwe team bestaat uit ruim 30 fte en houdt zich bezig met het toezicht op en de handhaving van vergunningen op het gebied van bouw, sloop, ruimtelijke ordening, milieu, evenementen en drank- en horeca. Daarnaast voert het team taken uit op het gebied van geluid, bodem en water. Het accountmanagement voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is ook belegd binnen dit team.

Een specifieke opgave voor het team RMT is om te onderzoeken of processen en taken die in elkaars verlengde liggen efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

De teamleider Ruimtelijk en MilieuToezicht
• geeft leiding aan een team dat overwegend (beleids-) adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is;
• draagt zorg voor de bedrijfsvoering binnen het team;
• draagt zorg voor de planning, voortgang en kwaliteit van de producten en diensten;
• participeert in het domein MT, adviseert de leiding over het werkveld van het team en
participeert in domeinbrede en domeinoverstijgende vraagstukken en bedrijfsvoering.

Functie eisen

Persoonlijk
Je bent een daadkrachtige, enthousiaste en duidelijke, maar ook verbindende leidinggevende.
Je bevordert de integraliteit in het team en daarbuiten. Je bent ondernemend en je weet de vaart erin te houden.
Je weet waar het over gaat en waarover je praat. Je bent positief en flexibel, kunt meerdere petten hanteren en durft op te treden en risico’s te nemen. Je bent open en transparant; feedback geven en ontvangen vind jij de normaalste zaak van de wereld.

Inhoud
Je bent een coach voor de medewerkers en weet ze mee te nemen in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Het team bestaat voor een groot deel uit specialisten op hun terrein; jij hebt oog voor de samenhang en weet de samenwerking te bevorderen. Binnen het domein MT denk je mee over de strategie en uiteraard heb je affiniteit met toezicht en handhaving.

Organiseren
Je bent daadkrachtig, resultaatgericht, ondernemend en enthousiasmerend. Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en begrijpt de gevoeligheid die soms ontstaat rondom handhavend optreden. Je bent een echte teamplayer en indien nodig treed je op als ‘hitteschild’ voor de medewerkers binnen het team. Tot slot begrijp je hoe een gemeente in elkaar steekt.

Achtergrond
WO niveau.
Leidinggevende ervaring binnen de overheid.
Ervaring met cultuurveranderingstrajecten is een pré.

Competenties
• Leidinggeven en beslissen
• Samenwerken
• Analyseren en interpreteren
• Ondernemen en presteren.

Aanbod

Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, uitdagend en to the point is. Een boeiende klus van 36 uur per week in een dynamische organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Behalve een salaris van max. € 5.520,– bruto per maand (schaal 12) bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een vast dienstverband na een proeftijd van een jaar.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Miriam Oosterwijk, senior consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij de projectassistente Inge Kuipers. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 24.
Over de organisatie van de gemeente Heerlen zijn een aantal recente stukken beschikbaar: de hoofdlijnennotitie, hoofdstructuur en het inrichtingsplan. Indien u hier prijs op stelt, kunt u Inge Kuipers (info@publicspirit.nl) vragen om een exemplaar toe te sturen.

Sollicitatie

De vacature is opengesteld op 14 juni 2019.
Je sollicitatie kun je tot en met zaterdag 29 juni 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6888.


PROCEDURE
In week 27 en 28 worden de voorselectiegesprekken gehouden bij PublicSpirit.
Op dinsdag 16 juli presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan de gemeente Heerlen.

De 1e ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op vrijdag 19 juli. Vervolgens zal het gesprek met de adviescommissie plaatsvinden in week 30.

Je wordt geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.
Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit