Strategisch adviseurs Economie – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever gemeente Den Haag zoeken wij twee strategisch adviseurs Economie.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. De gemeentelijke organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van ruim 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken.

De gemeente Den Haag is opgedeeld in negen diensten: Bestuursdienst (BSD), Dienst Publiekszaken (DPZ), Dienst Stadsbeheer (DSB), Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW), Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW), Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Haeghe Groep (HGR), Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) en het Intern Dienstencentrum (IDC).

Binnen DSO heeft de afdeling Economie een centrale positie om vanuit de gemeentelijke organisatie de Haagse economie te versterken en de werkgelegenheid in de stad te vergroten. Dit is één van de speerpunten van het Haagse college. De afdeling Economie werkt aan een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, toeristen, studenten, expats en investeerders. Doel is de economische ontwikkeling te stimuleren en daarmee zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren. Het aandachtsgebied is heel breed: van ondersteuning aan startende ondernemers tot strategische visies op de ontwikkeling van de stad. Maar bijvoorbeeld ook het versterken van economische clusters zoals cybersecurity, IT/Tech, impact economy en toerisme, het accountmanagement van grote en groeiende bedrijven en thema’s als horeca, evenementen en Europese fondsen. Samenwerken met ondernemers, exploitanten, belangengroepen, andere overheden en instellingen staat voorop.

Ongeveer vijftig collega’s werken binnen deze afdeling samen om aan deze opgave invulling te geven. Deze afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager en drie teammanagers. Verder kent de afdeling drie strategisch adviseurs die rechtstreeks onder de afdelingsmanager vallen. In functie zijn deze adviseurs gelijk aan elkaar. Echter gezien de breedte van het werkveld is het complementair zijn aan elkaar op achtergrond en competenties een sterke pre. Momenteel zijn twee van deze drie functies vacant.

Functie

De gemeente Den Haag zoekt voor de afdeling Economie twee strategisch adviseurs Economie. In deze functie neem je het voortouw bij het oppakken van nieuwe initiatieven die goed zijn voor de stad. Met focus op de doorontwikkeling van het economisch beleid in brede zin en het gemeente-brede programma ‘Stad in Transitie’, met hierbinnen de ruimtelijk-economische propositie ‘Central Innovation District’ in het bijzonder. Je bent als boegbeeld het strategisch gezicht naar interne en externe relaties, zoals de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het programma Roadmap Next Economy.

Je werkt intensief samen met de andere (senior) beleidsadviseurs op de afdeling, je jaagt vernieuwing aan en hebt lef en durf. Je verbindt collega’s, programma’s en dossiers op strategisch niveau en je bent in staat deze (ruimtelijk) te vertalen naar operationeel niveau ten dienste van de economische ontwikkeling. Je hebt een initiërende en trekkersrol in de economische visie- en agendavorming. Je adviseert het management van de afdeling, het directieteam van de dienst en de bestuurders. Dat gebeurt in nauw overleg met collega’s binnen en buiten de afdeling en vanuit een sterke oriëntatie op de buitenwereld (ondernemers, andere overheden, kennisinstituten, uitvoeringsorganisaties).

Verder wordt je verantwoordelijk voor:
• samen met de afdelingsmanager, de twee andere strategisch adviseurs en de teammanagers het verder ontwikkelen van de huidige organisatie tot een toekomstbestendige innovatieve organisatie met een eigen en een herkenbaar profiel voor medewerkers, strategische partners en directe doelgroepen;
• het bestendigen van relaties met samenwerkingspartners en het concreet uitbouwen van (zakelijke) relaties met bedrijven, gemeenten en andere stakeholders.
• het verder creëren van draagvlak voor het dienstenpakket, initiatieven nemen om dit te verbreden en waar nodig te verdiepen.

Functie eisen

Den Haag heeft voor deze behoorlijk zelfstandige functie mensen nodig met energie, initiatief en die slim kunnen netwerken op niveau. Adviseurs die in staat zijn ideeën, concepten en initiatieven om te werken tot uitvoerbare plannen en activiteiten. Je weet anderen te enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen.

Verder ben je in staat complexe vraagstukken te analyseren en concreet te maken. Je kunt op meerdere borden tegelijkertijd schaken, zowel op praktisch als op strategisch niveau. Je bent een (inhoudelijke) verbinder en neemt initiatief hiertoe. Jouw werk- en denkniveau is academisch en je hebt ervaring in een soortgelijke functie.

Meer specifiek beschik je over:
• academische opleiding;
• bewezen ervaring op het gebied van strategische advisering bij voorkeur opgedaan in een complexe organisatie;
• kennis en ervaring met vergelijkbare economische onderwerpen, projecten en processen;
• goede contactuele vaardigheden, oog voor krachtenvelden en inzicht hebben in de organisatiecultuur, ervaren verbinder;
• discipline, vasthoudendheid en overtuigingskracht.

COMPETENTIES
Je herkent je verder in de volgende competenties:
• drukbestendigheid;
• initiatief;
• netwerkvaardigheid;
• omgevingsbewustzijn;
• persoonlijke presentatie;
• verbinden.

Aanbod

Het betreft in principe een functie voor 36 uur per week. Gestart wordt met een jaarcontract met intentie tot een contract voor onbepaalde tijd. Het maximum salaris is overeenkomstig met de sector en het niveau van de functie gestelde kaders, en bedraagt maximaal € 5.837,– bruto per maand (cao schaal 13, op basis van 36 uur/week). Verder kent de organisatie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

De search, werving en selectie voor deze functies wordt verricht door PublicSpirit.

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Erik van Kooten. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-4459050. Je kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Na de sluitingstermijn zullen er voorselectiegesprekken plaatsvinden met PublicSpirit. Op 4 december wordt de shortlist bij de opdrachtgever gepresenteerd. Op vrijdag 8 december vindt de eerste selectieronde plaats. Vervolgens vindt op donderdagmiddag 14 december de tweede selectieronde plaats.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website, via ‘direct solliciteren’, kun je een motivatiebrief en cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je jouw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl ovv het vacaturenummer 6253.

Verder dien je referenties en een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen bij aanstelling en kan een assessment onderdeel uit maken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit