Poulemanager Advies – Middelburg

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Provincie Zeeland zoeken wij een Poulemanager Advies. Je kunt reageren tot en met vrijdag 5 juni a.s. (ref.nr. 7165).

Organisatie

Zeeland is een unieke provincie met bijzondere mensen. Opererend in betrekkelijke rust, op korte afstand van mainport Antwerpen en de Randstad, ontwikkelt de provinciale organisatie zich tot een flexibele en wendbare netwerkorganisatie. Samen met onze partners werken we aan (Zeeuwse) maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie, klimaatadaptatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

De Provincie Zeeland, als je daar toch mag wonen en werken…
De meeste zonuren, zee, strand en een prachtige natuur zijn bekend, maar er is veel meer dan dat. De Zeeuwse steden zijn klein maar fijn, hebben een flink winkelhart en er is opvallend veel cultuur en voorzieningen. Zo heeft bijna elke plaats een poppodium, een aantal galeries en zijn er diverse musea. Zeeland heeft elf restaurants per tienduizend inwoners. Zeven daarvan delen samen 11 Michelinsterren. Tegenover al dat lekkere eten staat dat sporten goed gefaciliteerd wordt in Zeeland. Met je gezin naar Zeeland verhuizen? Er is een goed aanbod van kleinschalige en goed scorende scholen. Daarna lekker uitwaaien? Bos en strand zijn overal dichtbij.
Kortom, een veelzijdige provincie in een dynamische regio.

Werken voor de provincie is uitdagend voor de ambtelijke organisatie, die zeer betrokken is bij de brede en ambitieuze bestuurlijke agenda. Deze agenda wordt steeds meer bepaald via opgavegericht werken in maatschappelijke opgaven. Dit houdt in dat we weten welke opgaven in Zeeland prioriteit hebben, samen met partners resultaten benoemen, het bestuur laten kiezen en dan concreet uitvoeren. Dat is waar we met onze organisatie naar toe willen en moeten en dat vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en een andere manier van werken van de ambtelijke organisatie. Van buiten naar binnen denken en doen, vanuit concrete opgaves werken en meer samen met partners optrekken zijn kenmerkende eigenschappen. Werken aan concrete maatschappelijke resultaten in opgaven waarin ons bestuur voor de provincie een heldere rol en verantwoordelijkheid ziet.

De leiding van de provinciale organisatie is in handen van de directie. De directie bestaat uit de provinciesecretaris / algemeen directeur en de directeur programma’s en projecten. De poulemanager(s) legt verantwoording over de resultaten af aan de provinciesecretaris / algemeen directeur.

De organisatie bestaat daarnaast uit 6 afdelingen en verschillende programma’s en opgaven. In de programma’s en opgaven werkt de Provincie Zeeland aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld vraagstukken met betrekking tot Slimme Mobiliteit, Energietransitie of Regionale Economie worden door collega’s met kennis, kunde en met passie voor Zeeland ingevuld. Deze collega’s worden aangestuurd door de poulemanagers (HR) en programmamanagers (inhoudelijke resultaten).

Meer informatie is te vinden via: https://www.zeeland.nl/over-ons/de-organisatie

Functie

WAAROM DEZE VACATURE?

Bij een ambitieuze organisatie hoort enerzijds voldoende focus op het realiseren van onze ambities voor de Zeeuwse samenleving, maar zeker ook goed werkgeverschap. Dat betekent onder andere oog voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Om die reden is het sturingsconcept van de organisatie aangepast, werkt de organisatie aan flexibele inzetbaarheid van medewerkers door te werken met opdrachten en werken we nu in een deel van de organisatie volledig programmatisch en projectmatig. Om medewerkers een stabiele omgeving te bieden om zichzelf te (blijven) ontwikkelen hebben zij een manager die hiervoor dedicated aandacht heeft. Die omgeving heet binnen de provinciale organisatie ‘poule’.


WAT DRAAG JE BIJ?

De organisatie kent drie poules: twee poules Advies (met adviseurs) en één poule Programma’s en Projecten (met programma- en projectleiders en ondersteuners), van waaruit medewerkers worden ingezet in flexibele programmateams gericht op maatschappelijke vraagstukken. De poules vormen de plek waar collega’s werken aan duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. We zoeken een poulemanager voor één van de poules Advies. De poulemanagers zijn de hiërarchisch leidinggevenden van de poules. De Poulemanagers Advies zijn vanuit HRM aanspreekpunt en leidinggevende voor de beleidsmedewerkers, inhoudelijk worden de beleidsmedewerkers aangestuurd door de programmamanager.
Naast hun individuele verantwoordelijkheden vormen de poulemanagers een complementair team ten aanzien van het bemensen van de flexibele programmateams.

Je werkt dus nauw samen met de andere twee poulemanagers en gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor de volgende resultaten:
• De programma- en projectteams zijn bemenst, waarbij de competenties van medewerkers optimaal tot hun recht komen.
• De capaciteitsplanning is inzichtelijk en op orde.
• Alle medewerkers uit de drie poules werken aan duidelijk omschreven opdrachten.
• Er is vakontwikkeling op overkoepelende thema’s, gericht op kennisborging en kennisdeling.
• Er wordt gewerkt aan teamontwikkeling m.b.t. het werken in programma- en projectvorm. Teams verbeteren daardoor in hun werkwijzen (zowel intern als met onze externe partners).
• Medewerkers zijn door adequate communicatie op de hoogte van ontwikkelingen in het werk, de organisatie en overige randzaken.
• De poulemanagers bouwen, vanuit hun verantwoordelijkheid in het collectief van middenmanagement, mee aan organisatiebrede vraagstukken zoals het strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en opleidingsbeleid.


INDIVIDUEEL WERKGEBIED EN VERANTWOORDELIJKHEID

Naast het werken in teamverband heb je ook een persoonlijk werkgebied; de medewerkers uit jouw poule.
• Je staat garant voor de kwaliteit van de inzet van medewerkers uit de poule. Daarvoor is het relevant dat je bekend bent met de vraagstukken waar medewerkers worden ingezet (bestuurlijk en inhoudelijk) en de verbinding kunt maken naar wat de programmamanagers nodig hebben aan kennis en kunde.
• Je hebt geregeld contact met programma- of projectmanagers over het invullen van (nieuwe) opdrachten en de gewenste kwaliteiten.
• De medewerkers leveren (aantoonbaar) de met de programma- of projectmanager afgesproken resultaten binnen de afgesproken tijd en middelen. Ze hebben een gevuld takenpakket.
• Je helpt medewerkers bij en zij tonen eigen initiatief en inzet om een passend en gevuld takenpakket samen te stellen.
• Je helpt medewerkers bij de ontwikkeling van hun talenten, professionaliteit en inzetbaarheid.


HOE DOE JE DAT?

Als poulemanager geef je hiërarchisch leiding aan de medewerkers uit één van de poules. Om bovenstaande resultaten te behalen voer je onder andere de volgende taken uit:
• Je voert het gesprek met programma- en projectmanagers over welke kwaliteiten nodig zijn en neemt het initiatief bij werving en selectie.
• Je bent initiator van kenniskringen waarin medewerkers kennis en ontwikkelingen in het vakgebied met elkaar delen.
• Je adviseert de programma- en projectmanagers over de samenstelling en effectiviteit van de teams gericht de hoofdopdrachten.
• Je communiceert richting medewerkers over ontwikkelingen in het werk, alsook over ontwikkelingen in de organisatie en overige randzaken.

Als individueel poulemanager:
• voer je het goede gesprek met medewerkers uit de poule over hun functioneren, duurzame inzetbaarheid en persoonlijk ontwikkeling;
• begeleid en coach je medewerkers in hun flexibele inzet en het werken in opdrachten;
• ben je verantwoordelijk voor de HR-taken voor de medewerkers uit de poule, zoals verzuimregistratie, declaraties, IKB, et cetera.

Functie-eisen

WIE ZOEKEN WIJ?

Je kent jezelf en bent een integere collega die de maatschappelijke context kent waarin de provincie opereert. Je bent strategisch ingesteld en kunt dit ook operationaliseren naar de dagelijkse praktijk. Je hebt een passie voor veranderen, van nature een grote interesse in de (mede-)mens en hierbij ga je een stevige (en zakelijke) discussie niet uit de weg.

Je bent in staat mensen vertrouwen te geven, hebt natuurlijk overwicht, durft beslissingen te nemen en kunt verbindingen leggen tussen verschillende teams en personen. Je schakelt makkelijk met en tussen alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
Je hebt ruime ervaring in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het delen en borgen van kennis in complexe organisaties. Daarnaast ben je in staat om de juiste persoon op de juiste opdracht te matchen en heb je een proactieve, resultaatgerichte en enthousiaste manier van (net)werken. Ook de ‘dag dagelijkse’ zaken regel en organiseer je, als onderdeel van jouw functie, soepel en vanzelfsprekend,

Ervaring met projectmanagement is een pré. Kennis van en ervaring in het publieke domein is eveneens pré. Je weet een juiste balans aan te brengen tussen mensgericht handelen en gezonde zakelijkheid. Om deze rol succesvol in te kunnen vullen is minimaal universitair werk- en denkniveau noodzakelijk.

Selectie vindt plaats op basis van individuele kwaliteiten, alsook op basis van complementariteit van de poulemanagers als team. Het doen van een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Aanbod

Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, uitdagend en to the point is. Een boeiende klus in een dynamische organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het betreft een voltijds functie voor 36 uren per week. Er geldt een proeftijd van één jaar; bij goed functioneren wordt het dienstverband omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd in schaal 14. Het daarbij horende maximum bruto jaarsalaris bedraagt € 102.900,- inclusief 21,82% IKB (Individueel Keuze Budget). De CAO Provincies is van toepassing op de arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemieke Hoefakker, senior consultant bij PublicSpirit.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Aukje Beijer. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9522. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

Je sollicitatie kunt je tot en met vrijdag 5 juni 2020 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Annemieke Hoefakker, onder vermelding van vacaturenummer 7165.

Voor deze procedure geldt de volgende planning (onder voorbehoud):

– reactietermijn tot en met vrijdag 5 juni 2020
– oriënterende gesprekken in week 24
– 1e selectieronde bij de opdrachtgever in week 25
– 2e selectieronde bij de opdrachtgever in week 26
– assessment en afsluiting in week 27


Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.

Tijdelijke maatregelen in verband met het corona-virus (COVID-19).
Natuurlijk volgen we de maatregelen die het RIVM aangeeft in verband met het corona-virus (COVID-19). De vorm waarin we gesprekken houden, is afhankelijk van het verloop van de corona-situatie. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

Een assessment en het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit