Traineeship Toezichthouden 2015 afgerond

Geplaatst op: 15-01-2016

Op 14 januari 2016 hebben 11 enthousiaste deelnemers hun certificaat ontvangen na een succesvolle afronding van het traineeship Aankomend Toezichthouders.

Lees verder

Fit en proper-toets

Geplaatst op: 16-11-2015

Hoe werkt de ‘fit en proper’-toets in de praktijk? Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de […]

Lees verder

Nieuwe Woningwet

Geplaatst op: 12-11-2015

Woningcorporaties krijgen te maken met nieuwe wet- en regelgeving. De Woningwet 2015 gaat in op 1 juli aanstaande. De ministeriële regelingen waarin de wet wordt uitgewerkt, komen naar verwachting binnenkort beschikbaar. Verder volgt er nog een toezichtkader van de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Veel wetsartikelen gaan al per 1 juli in. Naast de Woningwet 2015 is […]

Lees verder

Marike Bezema aan het woord over het traineeship voor aankomende toezichthouders

Geplaatst op: 22-10-2015

‘Ik had nooit verwacht dat ik zo snel na het volgen van het traineeship een rol als intern toezichthouder zou mogen invullen’ Ik ben mijn loopbaan gestart bij EY en vervolgens heb ik in de rol van projectleider veelal op het gebied van bedrijfsvoering binnen de publieke sector verschillende functies vervult. Via Nyenrode University heb […]

Lees verder

Nieuwe profielen voor Toezichthouders

Geplaatst op: 22-10-2015

Zorgaanbieders schakelen in hun zoektocht naar de beste kandidaat steeds vaker selectiebureaus in. Lees hier het hele artikel Nieuwe profielen voor toezichthouders.

Lees verder

Premobiliteit in zorginstellingen voorkomt gedwongen ontslagen

Geplaatst op: 22-10-2015

Hoe vroeger zorginstellingen werken aan flexibiliteit in hun personeelsbestand, des te soepeler kunnen zij in de komende jaren de omslag maken naar een nieuwe organisatie. Lees hier het hele Persbericht Premobiliteit en de Samenvatting onderzoek Premobiliteit uitgevoerd door PublicSpirit in samenwerking met BMC.

Lees verder

Managementprijs Kinderopvang 2014/2015

Geplaatst op: 22-10-2015

De recent door PublicSpirit geplaatste Directeur/Bestuurder bij de Kober Groep in Breda heeft de Managementprijs Kinderopvang 2014/2015 gewonnen. Vanuit PublicSpirit is deze procedure begeleid door Senior Consultant Jose Coenen.

Lees verder
PublicSpirit