Recruiters die jou moeten kennen

Geplaatst op: 5-12-2016

Bron: Intermediair.nl Jetske Goudsmit, partner PublicSpirit, in top 10 ‘Recruiters die jou moeten kennen’. De collega’s van BMC en PublicSpirit feliciteren Jetske Goudsmit met haar tweede plaats in de top 10 van meest invloedrijke recruiters in Nederland. Een bijzonder mooie prestatie. Bekijk hier de hele top 10

Lees verder

Draag bij aan het opleiden van aankomend toezichthouders

Geplaatst op: 8-08-2016

Het besturen van maatschappelijke organisaties is voortdurend in ontwikkeling, waarbij de aandacht voor het zorgvuldig en transparant uitvoeren van het intern toezicht houden is toegenomen. Om actief te kunnen bijdragen aan een toename van het aantal professionele interne toezichthouders en aan een grotere diversiteit binnen de raden van toezicht, heeft PublicSpirit een traineeship ontwikkeld waarbij […]

Lees verder

Brochure Duurzaam Presteren beschikbaar

Geplaatst op: 25-04-2016

Naar duurzame ontwikkeling van organisaties en persoonlijke groei en betekenisvol werk van medewerkers Steeds meer organisaties werken aan mobiliteitsbeleid en loopbaanactiviteiten. Veelal is dat beleid gericht op externe mobiliteit en wordt er met loopbaanactiviteiten vooral gestuurd op een loopbaan elders, maar vooral niet binnen de eigen organisatie. Regelgeving, rechten, plichten, procedures en sociale statuten houden […]

Lees verder

Morele moed

Geplaatst op: 22-02-2016

Binnen PublicSpirit hebben we ons de laatste tijd regelmatig gebogen over de vraag welk gedrag bepalend is voor een goede toezichthouder. In onze pogingen om die vraag kernachtig te beantwoorden kwamen we steeds terug bij één zin: ‘Heb het lef om de goede vragen te (blijven) stellen.’ Dat betekent: ondanks eerdere ingenomen standpunten, ondanks mogelijk […]

Lees verder

Traineeship Toezichthouden 2015 afgerond

Geplaatst op: 15-01-2016

Op 14 januari 2016 hebben 11 enthousiaste deelnemers hun certificaat ontvangen na een succesvolle afronding van het traineeship Aankomend Toezichthouders.

Lees verder

Fit en proper-toets

Geplaatst op: 16-11-2015

Hoe werkt de ‘fit en proper’-toets in de praktijk? Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de […]

Lees verder

Nieuwe Woningwet

Geplaatst op: 12-11-2015

Woningcorporaties krijgen te maken met nieuwe wet- en regelgeving. De Woningwet 2015 gaat in op 1 juli aanstaande. De ministeriële regelingen waarin de wet wordt uitgewerkt, komen naar verwachting binnenkort beschikbaar. Verder volgt er nog een toezichtkader van de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Veel wetsartikelen gaan al per 1 juli in. Naast de Woningwet 2015 is […]

Lees verder

Marike Bezema aan het woord over het traineeship voor aankomende toezichthouders

Geplaatst op: 22-10-2015

‘Ik had nooit verwacht dat ik zo snel na het volgen van het traineeship een rol als intern toezichthouder zou mogen invullen’ Ik ben mijn loopbaan gestart bij EY en vervolgens heb ik in de rol van projectleider veelal op het gebied van bedrijfsvoering binnen de publieke sector verschillende functies vervult. Via Nyenrode University heb […]

Lees verder

Nieuwe profielen voor Toezichthouders

Geplaatst op: 22-10-2015

Zorgaanbieders schakelen in hun zoektocht naar de beste kandidaat steeds vaker selectiebureaus in. Lees hier het hele artikel Nieuwe profielen voor toezichthouders.

Lees verder

Premobiliteit in zorginstellingen voorkomt gedwongen ontslagen

Geplaatst op: 22-10-2015

Hoe vroeger zorginstellingen werken aan flexibiliteit in hun personeelsbestand, des te soepeler kunnen zij in de komende jaren de omslag maken naar een nieuwe organisatie. Lees hier het hele Persbericht Premobiliteit en de Samenvatting onderzoek Premobiliteit uitgevoerd door PublicSpirit in samenwerking met BMC.

Lees verder
PublicSpirit