Nieuwe Woningwet

Woningcorporaties krijgen te maken met nieuwe wet- en regelgeving. De Woningwet 2015 gaat in op 1 juli aanstaande. De ministerièˆle regelingen waarin de wet wordt uitgewerkt, komen naar verwachting binnenkort beschikbaar. Verder volgt er nog een toezichtkader van de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Veel wetsartikelen gaan al per 1 juli in.

Naast de Woningwet 2015 is ook de Governancecode Woningcorporaties 2015 vastgesteld. Deze vernieuwde code weerspiegelt hoe woning- corporaties denken over goed bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn van groot belang. Deze code is vastgesteld in april 2015 door de leden van Aedes en de leden van VTW.

Download HIER de leaflet Nieuwe Woningwet 2015

PublicSpirit