Morele moed

Binnen PublicSpirit hebben we ons de laatste tijd regelmatig gebogen over de vraag welk gedrag bepalend is voor een goede toezichthouder. In onze pogingen om die vraag kernachtig te beantwoorden kwamen we steeds terug bij één zin:
‘Heb het lef om de goede vragen te (blijven) stellen.’

Dat betekent: ondanks eerdere ingenomen standpunten, ondanks mogelijk verbale of non- verbale tegenstand, ondanks alle echte en vermeende obstakels, je nek uitsteken, wetend dat je daardoor mogelijk afwijkt van verwachtingen. Wij vatten dat samen onder de noemer ‘morele moed’.

Wij realiseren ons terdege dat ook andere inhoudelijke expertisegebieden en competenties van belang zijn, maar voor ons raakt morele moed wel de kern. Dat is niet zozeer een nieuwe competentie als wel de samenvoeging van (onderdelen van) een aantal al vastgestelde competenties, zoals integriteit en onafhankelijke oordeelsvorming.

Morele moed

Klik hier voor de gehele publicatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, Erik van Kooten of Ton Buijs van PublicSpirit, via telefoonnummer 033 – 445 90 50.

PublicSpirit