Marike Bezema aan het woord over het traineeship voor aankomende toezichthouders

‘Ik had nooit verwacht dat ik zo snel na het volgen van het traineeship een rol als intern toezichthouder zou mogen invullen’
Ik ben mijn loopbaan gestart bij EY en vervolgens heb ik in de rol van projectleider veelal op het gebied van bedrijfsvoering binnen de publieke sector verschillende functies vervult. Via Nyenrode University heb ik mijn MBA behaald. Toen ik besloot om deel te nemen aan het traineeship bij PublicSpirit werkte ik bij de gemeente Hengelo als Programmasecretaris Shared Services Netwerk Twente. Mijn motivatie om deel te nemen aan het traineeship was dat ik mijn strategische scope wilde vergroten en meer beschouwend, vanuit een overallbeeld naar organisaties kijken. Een rol als intern toezichthouder past hier goed bij. Het leert je te kijken zonder dat je fysiek aanwezig bent en het is een vorm van leiderschap. Met die rol te oefenen en daarin te leren paste bij het aanbod van PublicSpirit. In mijn MBA heb ik hier natuurlijk al veel mee te maken gehad, maar ik had behoefte aan een verdiepingsslag en dat is wat het traineeship mij heeft geboden.

Tijdens het traineeship krijg je vanuit PublicSpirit een stageplek aangeboden bij een raad van toezicht, waarbij je als volwaardig lid van de raad meedoet en werkt aan een opdracht. Ik ben geplaatst bij een organisatie die de opvang van dak- en thuislozen verzorgt. Mijn opdracht bij De Binnenvest was het schrijven van een toezichtskader voor de RvT. Naast het bijwonen van de vergaderingen en het lezen van de stukken heb ik tevens de zelfevaluatie van de RvT georganiseerd. Mijn rol in het geheel was voor de RvT in het begin wel even wennen, maar uiteindelijk hebben ze het wel als verfrissend ervaren. Deze organisatie heeft voor dit jaar een nieuwe stageplek aan PublicSpirit aangeboden.

Voor mij was het goed om terecht te komen in de zorgsector. Ik had daar op dat moment geen enkele ervaring in. Het mooie daaraan was dat ik meer afstand kon houden van de specifieke inhoud en het leerde mij om meer naar het proces te kijken. Ik was dusdanig blanco dat ik heel zuiver de rol van toezichthouder kon oppakken. Al kan ik niet ontkennen dat je de inhoud wordt ingezogen en dat de maatschappelijk opvang mijn hart heeft gestolen!

De intervisiebijeenkomsten in het traineeship met gastsprekers en traineegenoten hebben mij ook geholpen om rolvast en lerend het vak van toezichthouden te praktiseren. Deze rol is beduidend anders dan ik gewend ben vanuit mijn vele functies als inhoudelijk projectleider en adviseur. Het ritme van de intervisiebijeenkomsten liep parallel aan de bijeenkomsten van RvT. Ook daar ontmoet je elkaar zo’n zes keer per jaar. Dat vraagt een andere inzet en andere vaardigheden om met succes een goede band op te bouwen en te onderhouden. Dit vraagt echt wat van jezelf.

De afrondende bijeenkomst van het traineeship was erg goed. Met verschillende vertegenwoordigers van de RvT’s die voor onze groep stageplekken hebben geboden, zijn wij ingegaan op vraagstukken die na de stages nog speelden bij de trainees. Dit deden we in een groepjes met een steeds wisselende samenstelling. Dit leverde voor zowel de trainees als voor de RvT’s nieuwe en verfrissende inzichten op.

Volmondig ‘Ja’ zeg ik op de vraag of het traineeship mij dat heeft gebracht wat ik ervan had verwacht. Ik heb maar 1 brief hoeven sturen om aangenomen te worden aangesteld als Raad van Commissaris bij Twente Milieu. Zij vonden mij wel jong, maar met mijn theoretische achtergrond en publieke ervaring toch geschikt als RvC-lid. En dat had ik zonder dit traineeship nooit gehad! Dankzij het traineeship kon ik tijdens het gesprek bijvoorbeeld heel helder uiteenzetten wat de veranderende rol als toezichthouder met zich meebrengt. Juist dat sprak de zittende RvC ook erg aan. Ik had nooit verwacht dat ik zo snel na het traineeship een rol als RvC-lid zou mogen invullen.

Het vak toezichthouden is iets wat je echt moet bijhouden. Dit ga ik doen door bijvoorbeeld aangesloten te blijven bij verschillende brancheorganisaties die Governance centraal hebben staan. Steeds moet je de spiegel op blijven zoeken om scherp te blijven in je rol als toezichthouder. En uiteraard ga ik deelnemen aan de jaarlijkse Governance-netwerkbijeenkomst van PublicSpirit.

Ik raad iedereen aan die valt binnen de doelgroep het traineeship te volgen! Zelfs als je geen ambitie hebt voor een toezichthoudende rol, maar wel behoefte hebt aan een echte verdieping in sturen op afstand en het overzien en doorzien van organisaties.

PublicSpirit