Manager Wonen/Vastgoed – Wageningen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Idealis zoeken wij een Manager Wonen/Vastgoed.

U kunt reageren tot donderdag 1 augustus (ref.nr. 6903).

Organisatie

Stichting Idealis is een zelfstandige woningcorporatie en dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede. We verhuren ruim 5.600 eenheden.

SPECIALIST IN STUDENTENHUISVESTING
Onze doelgroep bestaat uit de (internationale) studenten van onderwijsinstellingen in Wageningen en Ede. Idealis biedt ook huisvesting aan assistenten en onderzoekers in opleiding (PhD’ers) die gerelateerd zijn aan Wageningen University & Research (WUR). Studenten, PhD’ers en stakeholders herkennen Idealis als een solide en betrokken organisatie, bij wie ze graag wonen of mee willen samenwerken. Dit is een positie die we koesteren.

Idealis is geen “gewone” woningcorporatie. Het specialisme is het verhuren van tijdelijke woonruimte aan een specifieke doelgroep, het omgaan met enorm veel verhuizingen in korte tijd en de bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de woningen en een prettig leefklimaat voor de bewoners. In een jaar veranderen ongeveer 2.500 kamers van bewoner. Idealis heeft daardoor te maken met snel opeenvolgende generaties jongeren en, door de vele buitenlandse studenten, ook een variatie aan culturen en nationaliteiten.

Idealis ziet de verwachte toenemende vraag naar studentenhuisvesting als een kans en een grote uitdaging. Nieuwbouw wordt afgestemd op de woonwensen van studenten en zal gedifferentieerder en flexibeler zijn.

MISSIE
Wij bieden jou de ruimte prettig en betaalbaar te wonen als je studeert of promoveert in Wageningen of Ede.

Uitgebreide informatie, zoals het jaarverslag en het Ondernemingsplan 2019-2022 zijn te vinden op de website van Idealis: www.idealis.nl.

DE AFDELING
De afdeling Wonen/Vastgoed is verantwoordelijk voor het primaire proces; de verhuur, het beheer en het onderhoud van het vastgoed en heeft daartoe de dagelijkse contacten met de klanten. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn een klantgerichte dienstverlening en een actieve samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. De afdeling bestaat uit 17 medewerkers.

Belangrijkste opgaven voor de afdeling:
• bestaande voorraad flexibiliseren en modificeren aan toekomstige behoefte klant;
• duurzaamheid: streven naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, in balans met efficiënte inzet van de beschikbare middelen;
• het verbeteren van het primaire proces met integratie van beschikbare ICT-tools;
• continu streven naar optimaliseren van passende dienstverlening voor (toekomstige) klant en Idealis.


Functie

PROFIEL
Wij zoeken een gedreven manager die in samenspraak met in- en externe partners de klantgerichtheid en dienstverlening aan de huurders verder kan versterken. Een energiek en coachend leidinggevende, aanspreekbaar en toegankelijk die tegelijkertijd besluitvaardig en doortastend is. Een manager die als lid van het MT medeverantwoordelijk wil zijn voor de gehele organisatie.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het ontwikkelen en realiseren van beleid op het gebied van Wonen en Vastgoed en het hiertoe aansturen van de afdeling.

De manager Wonen/Vastgoed maakt onderdeel uit van de afdeling Wonen/Vastgoed. U ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur-bestuurder en geeft leiding aan de afdeling Wonen/Vastgoed.

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN
1. Afdelingsbeleid ontwikkelen en realiseren
– draagt als lid van het MT, bij aan de ontwikkeling en realisatie van de strategie van de organisatie;
– vertaalt strategische beleidsplannen van de organisatie naar beleid- en jaarplannen en budgetten voor de afdeling en draagt zorg voor de realisatie daarvan;
– is verantwoordelijk voor de inkopen op het eigen vakgebied;
– geeft input aan de medewerker Strategie en Beleid voor beleidsnotities die een uitvloeisel zijn van de organisatie- of afdelingsstrategie;
– brengt het beleid, eventueel uitgewerkt door de medewerker Strategie en Beleid, in bij het MT;
– creëert draagvlak binnen de eigen afdeling en bij anderen voor de besluiten op het verantwoordelijksheidsdomein;
– kent de markt, de doelgroep en de concurrentie en ontwikkelt maatwerkconcepten;
– signaleert en analyseert trends, ontwikkelingen en kansen in de markt voor het eigen aandachtsgebied en past deze daar waar mogelijk toe in de organisatie;
– signaleert kansen om kwaliteit te verbeteren en schakelt waar nodig externe deskundigheid in;
– houdt zich continu bezig met vernieuwing en ontwikkeling binnen het wonen/vastgoedgebied;
– stuurt op (kosten) efficiency en effectiviteit van afdelingsprocessen en de dienstverlening aan de klant;
– bewaakt de voortgang en het kwaliteitsniveau van het beheer van het vastgoed, het verhuurproces en de dienstverlening van de afdeling en onderneemt actie bij dreigende afwijkingen onder de norm;
– geeft leiding aan en/of participeert in veranderprogramma’s/projecten/ overlegvormen;
– beoordeelt juridische vraagstukken binnen Idealis of externe expertise vereist is en onderhoudt daartoe contact met externe juristen.

2. Afdeling wonen/vastgoed aansturen
– geeft leiding aan de afdeling Wonen/Vastgoed en stuurt op optimalisatie en efficiënte uitvoering van alle bedrijfsprocessen;
– stuurt op managementinfo, maakt analyses en zorgt ervoor dat alle processen goed verlopen;
– geeft aanwijzingen en stelt richtlijnen op ten aanzien van het inrichten, aansturen, plannen en bewaken van operationele processen binnen de afdeling;
– draagt zorg voor de realisatie van de afdelingsdoelstellingen en draagt zorg voor de gewenste performance conform de gestelde eisen en neemt maatregelen voor eventuele bijstelling;
– signaleert knelpunten in de werkprocessen, onderzoekt mogelijkheden tot verbetering en voert deze uit.
– beïnvloedt de huidige en toekomstige succesvolle prestaties van de organisatie door actief te sturen op de ontwikkeling van de afdeling;
– stuurt, coacht, begeleidt en beoordeelt medewerkers ten aanzien van hun functioneren, welbevinden en resultaten op zowel korte als lange termijn;
– biedt ondersteuning bij het opstellen van individuele ontwikkelplannen en bespreekt de voortgang en resultaten;
– adviseert medewerkers bij problemen en is aanspreekpunt voor medewerkers en organisatie bij functioneringsvragen;
– is als manager Wonen/Vastgoed medeverantwoordelijk voor de afdeling overstijgende processen.

3. Externe relaties onderhouden
– is mede het gezicht van de organisatie extern;
– onderhoudt alle voor de afdeling benodigde in- en externe contacten en vertegenwoordigt de organisatie in diverse externe overlegsituaties;
– is verantwoordelijk voor bewonersparticipatie in algemene zin en onderhoudt de formele relatie met de huurdersbelangenvereniging;
– initieert ontwikkelingen op het gebied van bewonersparticipatie en bewonersinspraak.


Functie eisen

• wo werk- en denkniveau;
• afgeronde hbo of universitaire opleiding;
• aantal jaren relevante werkervaring;
• kennis van klantprocessen;
• specifieke en brede kennis van wonen en vastgoed;
• kennis van maatschappelijke en branchegerichte ontwikkelingen;
• kennis van de relevante wet- en regelgeving;
• managementvaardigheden;
• vaardigheid in het werken met van toepassing zijnde geautomatiseerde systemen;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, Nederlands en Engels.

Aanbod

De Manager Wonen/Vastgoed is ingedeeld in schaal N (max € 7.400,– bruto per maand). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zij bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.


Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 1 augustus.

PLANNING:
Voorselectiegesprekken: juli-augustus
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 26 augustus
Eerste selectieronde: 2 of 10 september
Tweede selectieronde: 17 september


Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6903.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit