Manager Wonen – Nijmegen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever de fusieorganisatie Standvast Wonen en De Gemeenschap zoeken wij een Manager Wonen.

De sluitingsdatum is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Standvast Wonen en De Gemeenschap zijn twee dynamische woningcorporaties met bijna 11.500 woningen in de wijken en dorpen van de gemeenten in Beuningen, Druten en Nijmegen. De organisaties zijn ondernemend en in beweging en ontwikkelen bijzondere projecten voor bijzondere doelgroepen. Op eigen kracht én met partners.
In het tweede kwartaal van 2019 fuseren beide organisaties tot één nieuwe organisatie. De naam van deze nieuwe organisatie is op dit moment nog niet bekend.

Gezamenlijk werken er zo’n 125 medewerkers om de ambities van beide organisaties te realiseren.
De fusieorganisatie bestaat uit de volgende afdelingen:
• Wonen
• Vastgoed
• Financiën
• Bedrijfsvoering
• Duurzaamheid
• Staf

De strategische koers wordt op dit moment geschreven. De nieuwe organisatie is ambitieus en staat voor het realiseren van en het bijdragen aan toekomstbestendige sociaal duurzame wijken voor de huurders samen met partners in Nijmegen, Beuningen en Druten. Als maatschappelijk ondernemer doen we dat weloverwogen, verantwoord en toetsbaar waarbij we zo efficiënt mogelijk werken, zonder de personen achter de doelgroep voor wie we werken uit het oog te verliezen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de beide organisaties kijkt u op www.standvastwonen.nl en www.wbsg.nl.


Functie

De manager is verantwoordelijk voor de vertaling van de strategie van de organisatie naar beleid, jaarplannen en activiteiten van de afdeling Wonen. De manager geeft op een coachende wijze leiding aan de medewerkers van haar/zijn afdeling en is eindverantwoordelijk voor het functioneren ervan. De afdeling Wonen in de nieuwe organisatie zal onder meer bestaan uit wijkteams (drie of vier). Deze wijkteams zijn pilotteams in de strategie naar zelforganiserende teams.

De manager is lid van het managementteam en is daarbinnen medeverantwoordelijk voor de advisering aan de bestuurders, die daarmee tot besluitvorming overgaan. Daarnaast is de manager medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organisatie.

Management
• draagt zorg voor het integraal managen van de eigen afdeling;
• geeft invulling aan het ontwikkelen van zelf organiserende teams;
• geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers van de afdeling en de coördinator van het Klant Contact Centrum (in totaal circa 55 fte);
• draagt zorg voor het maken en vaststellen van afspraken over en het stimuleren van een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de afdelingen.

Beleid en Advies
• levert actief een bijdrage aan de strategische doelen van de fusiecorporatie en draagt in MT-verband mede zorg voor een integrale advisering aan de bestuurders;
• stelt op basis van bestuurlijke kaders mede het ondernemingsplan en het jaarplan op;
• draagt zorg voor de vertaling van beleid, organisatiedoelstellingen en het jaarplan naar doelstellingen voor de eigen afdeling en het realiseren ervan;
• signaleert ontwikkelingen en trends in de omgeving en speelt hierop in en versterkt hiermee de positie van de organisatie in de omgeving;
• bereidt de prestatieafspraken met de gemeente(n) voor binnen de strategische kaders van de organisatie.

Primair proces
• is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitwerking en realisatie van het operationeel beleid met als belangrijke onderdelen: wijkregie, verhuur, mutatie en dagelijks (service)onderhoud, sociaal beheer, leefbaarheid, participatie;
• verantwoordelijk voor de ontwikkeling van producten en diensten binnen de afdeling;
• bevordert de interne en externe afstemming en samenwerking, ook met andere afdelingen en externe partijen;
• is eindverantwoordelijk voor huurder gerelateerde (organisatiebrede) projecten zoals het opstellen van de huurdersvisie;
• formuleert afspraken en treedt op als (in- en externe) opdrachtgever.

Relaties
• onderhoudt relevante externe relaties;
• participeert in diverse externe overleggen.

Functie eisen

De nieuwe organisatie wil een goede werkgever zijn waar medewerkers vertrouwen voelen en ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De manager Wonen heeft daarin een hele belangrijke rol. Zij/hij is open, transparant en kan vanuit een coachende stijl van leidinggeven medewerkers laten excelleren.

Wij zoeken een gedreven manager die in samenspraak met in- en externe partners de klantgerichtheid en dienstverlening aan de huurders verder kan versterken. Een inspirerende, veranderingsgezinde professional met een stevig denk- en handelingsniveau, die resultaatgerichtheid en innovatie combineert met een natuurlijke drive om samen te werken.

Kennis en vaardigheden
• hbo+/wo-niveau;
• ruime ervaring als manager van een grote afdeling binnen een maatschappelijke op dienstverlening gerichte organisatie;
• ervaring met het ontwikkelen en implementeren van zelforganiserende teams;
• resultaatgericht en coachend leidinggeven;
• kernwoorden: maatschappelijk betrokken, resultaatgericht, besluitvaardig, initiatiefrijk, communicatief, omgevingsbewust en organisatiesensitief;
• richt zich met onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten, en het inspelen op veranderende omstandigheden.

Aanbod

De organisatie hanteert de CAO Woondiensten en biedt daarnaast ook goede aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De manager Wonen is ingedeeld in schaal N (max € 7.400,– bruto per maand). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De sluitingsdatum is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Planning:
Voorselectiegesprekken: tweede helft februari
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 4 maart
Eerste selectieronde: 12 maart (middag) en eventueel
14 maart (middag)
Tweede selectieronde: 18 maart (ochtend)
Arbeidsvoorwaardengesprek: eind maart
Aanstelling vindt naar verwachting plaats per 1 juni 2019

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de functie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6715.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit