Manager Wonen – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonstichting `thuis zoeken wij een Manager Wonen.

U kunt reageren tot 15 augustus (ref.nr. 6925).

Organisatie

’thuis is actief in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel en Waalre en verhuurt in totaal zo’n 10.500 woningen.

MISSIE
Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis een actieve bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Omdat we dit niet alleen kunnen, werken we graag samen met huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. Daarom is ons motto “samen ’thuis”.

VISIE
Wonen is voor Woonstichting ’thuis meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek om echt thuis te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij je past. Want goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde.

Het aanbod van woningen is gevarieerd. Er zijn mogelijkheden voor elke fase in je leven. Voor starters, senioren, gezinnen en singles. Huren of kopen, met of juist zonder tuin. Mensen hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Maar, lukt het even niet op eigen kracht, dan ondersteunen wij waar nodig. Daarbij werken wij intensief samen met onze maatschappelijke partners. Wij zijn ervan overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kansen hebben zich verder te ontplooien.
Goed wonen, gaat verder dan de woning zelf. Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de woonomgeving dit ook is. De straat, de buurt en de wijk moeten veilig en vertrouwd zijn. Dat betekent niet alleen schoon en opgeruimd. Maar ook dat bewoners elkaar kennen en elkaar respecteren. Want prettig wonen, kan alleen als je rekening met elkaar houdt. ’thuis wil hieraan bijdragen en een stimulerende rol vervullen.
Goed wonen, moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Dit is voor ’thuis een belangrijke overweging om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze ecologische voetafdruk is teruggebracht naar nul. We hebben gekozen om te werken met de aanpak van “The Natural Step”. Een praktische benadering van duurzame verandering waarmee we bij iedere stap van de verduurzaming checken of dat een positieve invloed heeft op het leven van bewoners en de planeet.

Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving vraagt iets van de manier van werken als organisatie. Maar vraagt ook iets van ons als organisatie in de regio. ’thuis wil zich continu verbeteren en haar toegevoegde waarde blijven ontwikkelen. Daarom wil ’thuis een lerende organisatie zijn. Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen. Samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zorgen voor een thuis voor iedereen.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over ’thuis kijkt u op www.mijn-thuis.nl of naar het filmpje https://youtu.be/qAPviwVXtUw

Functie

Als manager Wonen geeft u rechtstreeks leiding aan de teamleiders van de vier teams van de afdeling Wonen: Klantbediening, Verhuur & Verkoop, Woonbeheer en Technisch Beheer. U bent onderdeel van het management van ’thuis, dat integraal verantwoordelijk is voor de invulling en uitwerking van de strategie en het beleid van de organisatie.

Daarbij is zowel sprake van integraal beleid (ondernemingsplan, afdelingsoverstijgend facetbeleid, zoals portefeuillestrategie, duurzaamheid e.d.) als van beleid op deelaspecten binnen de verschillende werkgebieden, afdelingen. De drie managers – Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering – zijn daarnaast verantwoordelijk voor het managen van het eigen bedrijfsonderdeel. De managers zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de belangen van ’thuis en voor de afstemming en samenwerking met de interne toezichthouder (RvC) en de externe toezichthouders, de huurders, de ondernemingsraad en de andere stakeholders.

Wij zoeken iemand die, net als ’thuis, de huurder en de samenwerking met de huurders centraal zet. Iemand die in woord en daad staat voor de maatschappelijke prestatie van de corporatie en de betekenis die wij willen hebben voor onze doelgroepen. Iemand die leiding geeft op een wijze die past in een lerende organisatie. Iemand die met de teamleiders de afdeling Wonen verder wil verbeteren. Iemand die zowel in- als extern oog heeft voor het leggen van verbindingen.

De manager Wonen is lid van het managementteam en is daarbinnen medeverantwoordelijk voor de advisering aan de bestuurder, die daarmee tot besluitvorming overgaat. Daarnaast is de manager Wonen medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organisatie.

TAKEN
• U zorgt op strategisch niveau voor initiatieven die de organisatie vernieuwing en verbetering brengen. Verder zorgt u ervoor dat deze initiatieven worden uitgewerkt in beleid en dat deze worden uitgevoerd.
• U geeft rechtstreeks leiding aan de teamleiders van de afdeling Wonen, dit doet u op een coachende wijze.
• Samen met de teamleiders Wonen geeft u vorm en inhoud aan het continu verbeteren van de werkprocessen.
• U zorgt voor een effectieve verbinding tussen de teams Wonen en de rest van de organisatie.
• U werkt op effectieve wijze samen met belanghouders en partners zodat deze samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke opgave van ’thuis.
• U zorgt voor een onderbouwde bijdrage aan het jaarplan met concrete doelen, resultaten, kpi’s, (projectmatige) trajecten en verbeteringen.
• U bent gericht op samenwerking, zowel in- als extern. Het belang van onze woningzoekenden en huurders staat bij u voorop.
• Samen met de bestuurder bent u het aanspreekpunt voor de Huurdersraad ’thuis.
• U neemt deel aan de RvC-commissie Sociaal Maatschappelijk Presenteren. Samen met de bestuurssecretaris en de commissievoorzitter bereidt u de agenda voor.

Functie eisen

Kennis en vaardigheden
• U beschikt over een wo denk- en werkniveau.
• U omarmt de lean-filosofie: u hebt een lerende attitude en bent resultaatgericht (kennis en ervaring in het toepassen van lean-instrumenten is een pré).
• U hebt de vaardigheid om te overtuigen en tegelijkertijd te motiveren. Dit in bijvoorbeeld contacten met medewerkers, collega’s, huurders, maatschappelijke partners of collega-corporaties.
• U brengt ervaring mee in coachend leidinggeven: ervaring die tot goede resultaten heeft geleid.
• U hebt inzicht in factoren en ontwikkelingen die van invloed zijn op strategie en beleidsvorming, ook op de langere termijn.
• U hebt inzicht in en ervaring met bestuurlijke en politieke processen.
• U bent energiek, besluitvaardig en straalt een natuurlijke autoriteit uit, daarnaast bent u open, eerlijk, positief en gedreven.

Aanbod

’thuis hanteert de CAO Woondiensten en biedt daarnaast ook goede aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De manager Wonen is ingedeeld in schaal N (max € 7.400,– bruto per maand). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 15 augustus a.s..

Planning:
Voorselectiegesprekken: donderdag 22 en maandagmiddag 26 augustus
Bespreken cv’s met selectiecommissie: begin september
Selectiegesprekken bij opdrachtgever: medio september

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de functie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6925.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit