Manager Vastgoed – Valkenswaard

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbelang zoeken wij een Manager Vastgoed.
Je kunt reageren tot en met zondag 5 juli a.s. (ref.nr. 7195).

Organisatie

Woningbelang is een vooruitstrevende en vernieuwende woningcorporatie gevestigd in Valkenswaard. De corporatie verhuurt circa 3.900 woningen en maatschappelijk vastgoed. Woningbelang is maatschappelijk ondernemer gericht op wonen. Zij levert een actieve bijdrage aan een levensvatbaar Valkenswaard en Bergeijk en investeert in huisvesting voor bijzondere doelgroepen in de regio Eindhoven. Hierbij zoeken de medewerkers van Woningbelang actief de samenwerking op met huurder en samenwerkingspartners.

Op basis van langetermijnvisies werkt Woningbelang aan een duurzame invulling van passend wonen. Dit wordt gerealiseerd door het bouwen, beheren, onderhouden, verhuren en verkopen van woningen en maatschappelijk vastgoed. Woningbelang investeert ruimschoots in de leefbaarheid en veiligheid van wijken, is een financieel gezonde corporatie die hoog scoort op klantgerichtheid, maatschappelijk presteren en als werkgever. Er wordt hard gewerkt aan de duurzaamheid en energiebesparende maatregelingen voor het bestaande woningbezit en het bouwen van energie-neutrale woningen. Woningbelang stimuleert medewerkers om ook duurzame keuzes te maken in hun werk.
Woningbelang is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. Er werken circa vijfenveertig enthousiaste medewerkers.

‘In alles wat wij doen, geloven wij dat we goed wonen bereikbaar kunnen maken voor mensen met een bescheiden inkomen. En voor mensen voor wie zelfstandig wonen door een fysieke, psychische of sociale beperking niet vanzelfsprekend is. We zijn trots op onze corporatie. Maar geloven ook dat we onszelf elke dag kunnen verbeteren. En daar hebben we ambitieuze, klantgerichte mensen voor nodig.

Wij zijn op zoek naar een
MANAGER VASTGOED (m/v, fulltime).’

Kijk voor meer informatie op www.woningbelang.nl.


Functie

Als manager Vastgoed bij Woningbelang stuur je samen met de manager Bedrijfsvoering, de manager Wonen en de algemeen directeur-bestuurder de organisatie aan, zodanig dat dit de dienstverlening en klantgerichtheid aan onze huurders verder versterkt. Je rapporteert direct aan de directeur-bestuurder. Binnen deze brede functie ben je verantwoordelijk voor het optimale resultaat van de 17 medewerkers tellende afdeling. Het accent van het takenpakket op managementniveau ligt op de continue verbetering van collega’s, de organisatie en de vastgoedprocessen in het bijzonder.

De afdeling Vastgoed:
De afdeling Vastgoed staat voor samenwerken, kwaliteit in uitvoering, advies en ondersteuning op het gebied van vastgoedontwikkeling, -beheer, -sturing en duurzaamheid. Op deze afdeling werken professionals, die in een veranderende omgeving werken aan de kwaliteit van de woningen. Men streeft naar woningen die voldoen aan de criteria veilig, heel en schoon in een prettige wijk. Bovendien zet men in op steeds duurzamere woningen om enerzijds wonen betaalbaar te houden en anderzijds klimaatverandering tegen te gaan. Het team kenmerkt zich door een klantgerichte instelling en heeft een sterke verbinding met de andere teams. De afdeling is trots op de goed onderhouden vastgoedportefeuille en wil dat graag zo houden. Woningbelang behoort (ook) op dit vlak tot de top van de corporatiesector.

Opgave:
Woningbelang staat midden in de maatschappij en deze maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Daarin willen zij een actieve bijdrage leveren. De komen jaren hebben onderstaande thema’s extra aandacht.
• Nieuwbouwprojecten in onze thuismarkt;
• Mogelijke uitbreiding van bestaand bezit binnen het werkgebied;
• Grote ambities op het gebied van duurzaamheid;
De samenwerking met andere partijen en digitalisering zijn daarin extra aandachtspunten voor de gehele organisatie.

Profiel:
• Deskundigheid om de uitwerking van de strategie, het vastgoedbeleid en de hieraan verbonden beleidskeuzes, ter voorbereiding en besluitvorming, op heldere wijze aan de directeur-bestuurder te rapporteren.
• Actuele kennis over de van kracht zijnde (vastgoed) wet- en regelgeving.
• Een sterk samenwerkingsgerichte houding naar collega MT-leden met betrekking tot de haalbaarheid, voortgang en realisatie van, aan vastgoed gerelateerde, projecten en ontwikkelingen.
• 100% inzet en commitment.
• Doelgericht organiseren en coördineren van de werkzaamheden van de afdeling. Ontwikkelen, implementeren en controleren van het beleid met betrekking tot vastgoedbeheer, -ontwikkeling, -sturing en duurzaamheid.
• Affiniteit met – en enthousiasme voor vernieuwende technieken op het vlak van (vastgoed)data, digitalisering, data-analyse en andere innovaties op dit vlak.
• Het continu signaleren van verbetermogelijkheden en het realiseren van de vertaalslag naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening. Woningbelang streeft naar ‘Elke dag beter’.

Behalve de contacten binnen de organisatie, beweeg je je in een extern netwerk van belanghouders en strategische partners, zoals de aannemers, ontwikkelaars, gemeenten en zorgpartijen. Tevens geef je kracht aan innovatie en vernieuwend opdrachtgeverschap en zorgt dat dit gedragen wordt binnen de organisatie. In het continu streven naar een optimale dienstverlening binnen het vastgoedbeheer én het toevoegen van passende woningen aan onze vastgoedportefeuille, signaleer en anticipeer je doeltreffend op de ontwikkelingen binnen de markt.

Functie-eisen

Competenties:
De tactische en strategische manager die wij zoeken, is een enthousiaste, energieke, deskundige en ondernemende persoon; heeft een helikopterview; is tevens scherp op de details en heeft een goed analytisch denkvermogen en abstractieniveau; is een vakinhoudelijke adviseur voor de Directie en de Raad van Commissarissen; gedreven om de vastgoedprocessen te verbeteren en is creatief in het zoeken naar vernieuwende manieren van inrichting van deze processen; beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en de verbale vaardigheid om te motiveren. Ook het op een tactische manier feedback geven en nemen maakt hier onderdeel van uit.
De manager Vastgoed heeft een resultaatgerichte, hands-on manier van werken en geeft de medewerkers de ruimte om zich verder te ontwikkelen, zonder ze uit het oog te verliezen; weet en durft de juiste vragen te stellen, is zeker geen grijze muis en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de sociale kant waarvoor de organisatie staat. Tot slot hebben wij integriteit, loyaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel.

Opleidingsniveau:
• WO-niveau werk- en denkniveau.

Kennis en ervaring:
• Managementervaring en uitstekende leidinggevende en coachende vaardigheden.
• Uitstekende advies-¬ en communicatievaardigheden.
• Persoonlijke effectiviteit.
• Ruime kennis van vastgoedbeheer en -ontwikkeling binnen de volkshuisvesting of vastgoedsector en eindverantwoordelijke ervaring op dat gebied.
• In staat om tussen diverse belangen te kunnen schakelen.
• In staat om bedrijfsbrede projecten te trekken en verbeteringen te realiseren.
• Bij voorkeur kennis van en ervaring met portfolio- en asset management, duurzaamheid en Lean / Six Sigma.

Aanbod

Het betreft een fulltime functie met een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op de CAO Woondiensten. De functie is ingeschaald in schaal M.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Aukje Beijer. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Wij verzoeken je uiterlijk zondag 5 juli a.s. te reageren.
Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (ref.nr. 7195) en een cv indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het vacaturenummer 7195.

PROCEDURE
PublicSpirit voert op 6, 7 en 8 juli gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten vervolgens op 9 juli aan de selectiecommissie van Woningbelang presenteren.

De verdere planning is als volgt:
• 1e selectieronde : donderdag 23 juli
• eventueel 2e selectieronde: dinsdag 28 juli, middag
• arbeidsvoorwaardengesprek: voor 1 augustus 2020

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit