Manager Vastgoed – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonstichting `thuis zoeken wij een Manager Vastgoed.

De reactietermijn is inmiddels verlopen, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

’thuis is actief in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel en Waalre en verhuurt in totaal zo’n 10.500 woningen.

Missie
Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis een actieve bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Omdat we dit niet alleen kunnen, werken we graag samen met huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. Daarom is ons motto “samen ’thuis”.

Visie
Wonen is voor Woonstichting ’thuis meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek om echt thuis te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij je past. Want goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde.

Het aanbod van woningen is gevarieerd. Er zijn mogelijkheden voor elke fase in je leven. Voor starters, senioren, gezinnen en singles. Huren of kopen, met of juist zonder tuin. Mensen hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Maar, lukt het even niet op eigen kracht, dan ondersteunen wij waar nodig. Daarbij werken wij intensief samen met onze maatschappelijke partners. Wij zijn ervan overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kansen hebben zich verder te ontplooien.

Goed wonen, gaat verder dan de woning zelf. Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de woonomgeving dit ook is. De straat, de buurt en de wijk moeten veilig en vertrouwd zijn. Dat betekent niet alleen schoon en opgeruimd. Maar ook dat bewoners elkaar kennen en elkaar respecteren. Want prettig wonen, kan alleen als je rekening met elkaar houdt. ’thuis wil hieraan bijdragen en een stimulerende rol vervullen.

Goed wonen, moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Dit is voor ’thuis een belangrijke overweging om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze ecologische voetafdruk is teruggebracht naar nul. We hebben gekozen om te werken met de aanpak van “The Natural Step”. Een praktische benadering van duurzame verandering waarmee we bij iedere stap van de verduurzaming checken of dat een positieve invloed heeft op het leven van bewoners en de planeet.

Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving vraagt iets van de manier van werken als organisatie. Maar vraagt ook iets van ons als organisatie in de regio. ’thuis wil zich continu verbeteren en haar toegevoegde waarde blijven ontwikkelen. Daarom wil ’thuis een lerende organisatie zijn. Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen. Samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zorgen voor een thuis voor iedereen.

Meer informatie
Voor meer informatie over ’thuis kijkt u op www.mijn-thuis.nl of bekijkt u het filmpje over de functie op https://youtu.be/WFdE9AZblNQ

Functie

Als manager Vastgoed geeft u rechtstreeks leiding aan het team Expertise & Innovatie (verzamelen, beheren en analyseren van data m.b.t. vastgoed, MJOB, inkoopexpertise, routekaart) en aan de hoofden van de teams Projecten (nieuwbouw, herstructurering, renovatie, verduurzaming, groot onderhoud) en Contracten (o.a. contracteren DO en PO, serviceonderhoud, energie, VVE). Dit doet u op een coachende wijze, u bent een inspirator voor alle drie de teams. U bent onderdeel van het management van ’thuis, dat integraal verantwoordelijk is voor de invulling en uitwerking van de strategie en het beleid van de organisatie. U werkt nauw samen met de directeur-bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de manager Wonen. Samen vertegenwoordigt u de belangen van ’thuis.

Taken
• U zorgt op strategisch niveau voor initiatieven die de organisatie vernieuwing en verbetering brengen. Verder zorgt u ervoor dat deze initiatieven worden uitgewerkt in beleid en dat deze worden uitgevoerd.
• Samen met de hoofden Projecten en Contracten geeft u vorm en inhoud aan het continu verbeteren van de werkprocessen en het verder ontwikkelen van de regierol binnen Vastgoed.
• U zorgt voor een effectieve verbinding tussen de afdeling Vastgoed en de rest van de organisatie.
• U bent gericht op samenwerking, zowel in- als extern. U neemt deel aan diverse relevante (vastgoed)netwerken.
• U werkt op effectieve wijze samen met belanghouders en partners zodat deze samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke opgave van ’thuis.
• U zorgt voor een onderbouwde bijdragen aan het jaarplan met concrete doelen, resultaten, kpi’s, (projectmatige) trajecten en verbeteringen.
• U bent mede verantwoordelijk voor de vastgoedopgave, waarvan de verduurzaming een belangrijk onderdeel is.


Functie eisen

Kennis en vaardigheden
• U beschikt over een wo denk- en werkniveau.
• U hebt kennis van en ervaring met vastgoed. U bent goed op de hoogte van de aspecten van vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling.
• U omarmt de lean-filosofie en past deze zowel in- als extern toe. U hebt een lerende attitude en bent resultaatgericht (kennis en ervaring in het toepassen van lean-instrumenten is een pré).
• U bent ervaring mee in coachend leidinggeven; ervaring die tot goede resultanten heeft geleid. U weet uw teamleden optimaal in hun kracht te zetten.
• U hebt de vaardigheid om te overtuigen en tegelijkertijd te motiveren.
• U bent een empathische aanjager die doorpakt en daadkrachtig is. U hebt oog voor stenen maar (zeker zo belangrijk) ook voor de mens; oog voor de driehoek maatschappelijke opgave, vastgoedopgave en het beschikbare vermogen.
• U hebt inzicht in en ervaring met bestuurlijke en politieke processen.
• U bent energiek, enthousiast, besluitvaardig en straalt een natuurlijk autoriteit uit. Daarnaast bent u open, eerlijk, positief en gedreven.
• U hebt inzicht in factoren en ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategie en beleidsvorming op vastgoedgebied.

Aanbod

’thuis hanteert de CAO Woondiensten en biedt daarnaast ook goede aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De manager Vastgoed is ingedeeld in schaal N (max. € 7.400,– bruto per maand). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 11 juni aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken: 17 en 20 juni
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 24 juni
Selectiegesprekken bij opdrachtgever: 2 en 3 juli
Aanstelling vindt naar verwachting plaats per 1 oktober

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de functie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw
drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6849.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit