Manager Buurtbeheer – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl zoeken wij een manager Buurtbeheer.
De reactietermijn is inmiddels verstreken; u kunt niet meer solliciteren.

Organisatie

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl is de grootste woningcorporatie in Zuid-Nederland.
Woonbedrijf stelt haar bewoners centraal en is actief in buurten in Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Helmond. Iedere dag zijn de medewerkers bezig met het fijn en ongestoord wonen van de bewoners, zonder iemand uit te sluiten. Dit doen zij door zorg te dragen voor ruim 33.000 goede, betaalbare en duurzame huurwoningen. Bestuurder, directeuren, managers en teamleiders vormen het leidinggevend kader binnen Woonbedrijf. Bestuur en directie zijn eindverantwoordelijk voor de strategische koers.

Het onderdeel Buurtbeheer draagt bij aan het dagelijks fijn en ongestoord wonen van de bewoners. Op decentraal en op buurtniveau werk je samen met het sociale netwerk aan verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en het vraagstuk waar bijzondere doelgroepen te huisvesten. Voor Woonbedrijf ligt de focus op het vroegtijdig signaleren van problemen met betrekking tot overlast en woonfraude, met het oog op het fijn en ongestoord wonen. Je bewaakt hierbij de rol van Woonbedrijf en ziet toe op effectieve samenwerking met ketenpartners.

Kijk voor meer informatie over de organisatie en het nieuwe ondernemingsplan op www.woonbedrijf.com of www.woonbedrijfinbeeld.com.

Functie

In de rol van manager Buurtbeheer participeer je in het managementteam en vertaal je de vastgestelde strategie naar tactische beleidskaders en implementeert deze om een effectieve, efficiënte en zakelijke bedrijfsvoering te realiseren. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de beoogde ontwikkeling en veranderingen binnen Woonbedrijf als geheel en met name in het team van Buurtbeheer. Je bent een voorbeeld voor je collega’s als het gaat om het tonen van wendbaar en inspirerend leiderschap. Je participeert in een of meerdere programma’s en vervult een rol in de strategie-, beleid- en planvorming van je eigen portefeuille. Daarnaast geef je sturing aan de bedrijfsvoering en realisatie van beoogde resultaten/doelen en draag je bij aan de externe positionering van Woonbedrijf.

Waar houd jij je mee bezig?
Je bent verantwoordelijk voor de buurtvisie, het sociaal beheer in de buurten en draagt er zorg voor dat medewerkers voorzien zijn van de middelen waarmee ze dat kunnen doen. De middelen zijn representatief voor Woonbedrijf en afgestemd met de afdeling Communicatie en Bewonerscontact. De medewerkers van Buurtbeheer zijn de ogen en oren in de wijk. De aanwezigheid in de buurten en in het sociale netwerk leveren belangrijke informatie voor Verhuur, Vastgoed en Bedrijfsvoering.

Resultaatgebieden:
– Binnen de kaders van de wensportefeuille formuleer je de buurtvisies, mede op basis van wat door buurtbewoners is aangegeven. Je inventariseert wat er speelt in de buurten en vertaalt dit naar informatie ten behoeve van de integrale waardenafweging.
– Je formuleert kaders en doelen voor sociaal beheer en leefbaarheid en de uitvoering sluit hierop aan. Informatie uit bewonerscontact leg je systematisch vast ten behoeve van de dienstverlening.
Informatie over complexbeheer en groenonderhoud leg je tevens systematisch vast ten behoeve van het opdrachtgeverschap aan contractpartners. De afdeling vervult een ondersteunende, bewonersgerichte rol in verhuur-, incasso- en reparatie-processen.
– Je realiseert prestatieafspraken met de randgemeenten rondom Eindhoven. Je zorgt voor relevante input voor de prestatieafspraken in de gemeente Eindhoven en stelt deze beschikbaar aan de directie.
– Buurtbeheer signaleert onveilige situaties in de buurten. In samenwerking met relevante netwerkpartners levert Buurtbeheer een bijdrage aan prettig en ongestoord wonen.
– Je formuleert kaders en beleid voor wonen, zorg en welzijn. Vanuit de focus op het vroegtijdig signaleren van problemen met betrekking tot overlast, woonfraude, incasso, vereenzaming, en zoveel mogelijk borgen van fijn en ongestoord wonen bewaak je de rol van Woonbedrijf. Je geeft processen vorm in sluitende samenwerking met gemeente, zorg -en welzijnsorganisaties.
– In samenwerking met externe netwerkpartners zorg je voor passende interventies, waaronder het benoemen tot actiegebied, en het bewaken van de voortgang in activiteiten. Je zet effectmetingen in om de door Woonbedrijf ingezette interventies te monitoren en te verbeteren.

Welk gedrag laat je zien?
Je zoekt actief de samenwerking met in- en extern betrokken stakeholders om te komen tot uitwisseling van meningen en standpunten, het creëren van betrokkenheid, draagvlak en acceptatie voor plannen en het maken van afspraken over wederzijdse bijdragen.
Je geeft actief invulling aan het proces van continu verbeteren binnen Buurtbeheer, gericht op het versterken van een zakelijke bedrijfsvoering, het versterken van efficiency en effectiviteit.
Je geeft inzicht in de resultaten van Buurtbeheer, waarbij je tijdig inzicht geeft in de oorzaak van afwijkingen en komt met onderbouwde oplossingsvoorstellen.
Je analyseert en vertaalt de strategische keuzes van bestuur en directie naar voor het eigen werkgebied geldende beleidskaders, waarbij je zorgt voor betrokkenheid, draagvlak en acceptatie bij in- en extern betrokkenen om een effectieve implementatie van gewijzigd beleid te borgen.
Je geeft uitwerking aan een onderbouwd jaarplan voor je eigen onderdeel met realistische doelen, resultaten, een reële begroting, benodigde middelen en de gewenste formatie;

Je geeft richting en beïnvloedt door inspiratie en leiderschap, niet door discipline. Je biedt ruimte en stuurt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je bent consistent en consequent in wat je zegt en doet. Vanuit eigenaarschap wil je zelf continu leren en verbeteren en je voert hierover proactief het gesprek met anderen. Je handelen staat in het teken van Woonbedrijf als geheel en je stelt hier het collectief belang van de organisatie boven dat van het eigen individu. Je straalt rust, vertrouwen en tegelijkertijd daadkracht uit. Je maakt je sterk voor een werkomgeving, waarin vertrouwen geven en krijgen centraal staat.
Je erkent talent, coacht medewerkers en daagt ze uit om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor Woonbedrijf.
Daarbij heb je oog voor de verschillende belangen, onderken je spanningen en maak je deze bespreekbaar. Hierdoor creëer je focus en weet je gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?
– WO werk- en denkniveau;
– inzicht in (de impact van) ontwikkelingen op het beleid en de bedrijfsvoering van het eigen werkgebied, ook op termijn;
– ervaring met het sturen van veranderingen qua inhoud, structuur, proces en gedrag;
– ervaring met het actief opbouwen en onderhouden van netwerken;
– ervaring met het creëren van draagvlak, acceptatie en betrokkenheid in- en extern;
– kennis en ervaring met coaching vanuit wendbaar en inspirerend leiderschap;
– voorbeeldgedrag.

Woonbedrijf kent organisatiebreed vier generieke kerncompetenties:
• Bewonersgericht
• Eigenaarschap
• Wendbaarheid
• Samenwerken

Functie-specifieke competenties
• Oordeels- en besluitvorming
• Organiseren van veranderingen
• Ondernemerschap
• Inspirerend leiderschap

Aanbod

Woonbedrijf biedt een aanstelling voor 36 uur per week en een uitstekend salaris volgens de cao Woondiensten, schaal M (€ 4.514 – € 6.451).
Daarnaast krijg je volop aandacht en ruimte voor eigen ontwikkeling.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Zij zijn beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9545. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met uiterlijk zondag 8 september 2019.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via ‘direct solliciteren’. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6934.

De planning van de procedure is als volgt:
• Brievenselectie: t/m 8 september
• Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: t/m 11 september
• Bespreken sollicitaties bij Woonbedrijf: 13 september
• 1e + 2e selectieronde : week 38
• Assessment: week 39 (waarschijnlijk ma. 23 september)
• Referentiecheck: week 39
• Arbeidsvoorwaardengesprek: uiterlijk vr. 27 september

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit