Groepsprogramma Loopbaankoers: nieuwe data voorjaar 2018

Bent u toe aan een (vervolg)stap in het publieke domein? Met het groepsprogramma Loopbaankoers wordt u gefaciliteerd en toegerust om persoonlijk koers te bepalen op de arbeidsmarkt. Voor een eerste, gerichte oriëntatie, maar ook als het gaat om vervolgstappen, bijvoorbeeld in geval van boventalligheid of bij gedwongen baanverlies na een arbeidsconflict.

Wij bieden een gestructureerd en interactief groepsprogramma, bestaande uit een individueel voortraject en vier hele cursusdagen. In vier dagen bent u kundig en vaardig in alles wat doorslaggevend is om de gewenste carrièrestap te kunnen zetten en op passend niveau (weer) succesvol te kunnen acteren op de arbeidsmarkt.

We werken met kleine, zorgvuldig samengestelde groepen.

In het voorjaar 2018 start een nieuw groepsprogramma. Het is nog steeds mogelijk om u hiervoor aan te melden.

De cursusdagen vinden plaats in Amersfoort op:

  • woensdag 9 mei
  • woensdag 23 mei
  • woensdag 6 juni
  • woensdag 4 juli

Wilt u meer weten over het groepsprogramma Loopbaankoers of over ons programma Carrièremanagement, dan kunt u contact opnemen met drs. Marylin Demers, senior loopbaancoach (033 – 445 90 50, info@publicspirit.nl)

PublicSpirit