Lid Rekenkamercommissie met financieel-economisch profiel – ‘s-Hertogenbosch

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch zoeken wij een lid Rekenkamercommissie met financieel-economisch profiel.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

’s-Hertogenbosch is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, waarvan het met een bevolking van ruim 150.000 de vierde stad is. De stad is een voormalige cultuurhistorisch belangrijke garnizoensstad. De gemeente heeft een belangrijke regionale functie voor zowel inwoners, toerisme als voor het bedrijfsleven en is verder de zetel van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Het gemeentebestuur bestaat uit het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze raad bestaat in ‘s-Hertogenbosch uit 39 leden. De huidige coalitie wordt gevormd door de fracties van VVD, D66, Groen Links, CDA en Rosmalens Belang. SP, De Bossche Groenen, PvdA, Lokaal Gestemd, Leefbaar ’s-Hertogenbosch, Bosch Belang, PVV, 50-Plus en Gewoon Ge-Dreven vormen de oppositie. Deze breed samengestelde gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie.

REKENKAMERCOMMISSIE
De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en rapporteert aan de gemeenteraad. De commissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. Dit om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken, om aan de inwoners van de stad zichtbaar te maken hoe publiek geld besteed wordt en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De taken en bevoegdheden van de RKC staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening op de rekenkamer-commissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch 2015. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. De RKC werkt met verschillende onderzoeksmethoden aan de onderwerpen. De RKC levert met dit onderzoek een relevante bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

De RKC in ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externe leden en twee raadsleden. De voorzitter van de commissie is een extern lid. De voorzitter en de leden worden op voordracht van het presidium benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor nog een periode van vier jaar. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Meer informatie vindt u op www.rekenkamershertogenbosch.nl

Functie

In verband met het ontstaan van een vacature door regulier vertrek zoekt de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch een nieuw lid met een politiek-bestuurlijke antenne, energie en een sterk kritisch vermogen. Om een zo complementair mogelijk team te kunnen vormen gaat het hierbij om een nieuw lid met een financieel-economisch profiel.

Meer specifiek:
• u vindt het een uitdaging om de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad te helpen versterken;
• u weet door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en effectiviteit;
• u maakt slagvaardig keuzes in onderwerpen die de commissie wil onderzoeken;
• u bent in staat om samen met de andere leden onderzoeken te begeleiden en incidenteel zelf mee uit te voeren;
• u weet onderzoeksresultaten om te zetten in beleidsaanbevelingen voor de raad.

Functie eisen

Voor de vacature zoeken wij een:

Maatschappelijk betrokken kandidaat
Politiek-bestuurlijk sensitief, met kritisch vermogen en interesse in de stad.

Profiel financieel/economisch:
• u hebt een financieel economische achtergrond en aantoonbare relevante ervaring, ervaring met gemeentefinanciën is een pre;
• u heeft een macro-economische blik en bent bekend met begrippen als big data, city marketing, regionale economie en werkgelegenheid.
• u bent in staat de vertaalslag te maken naar de voor de gemeenteraad relevante zaken.

Verder beschikt u over de volgende kwaliteiten:
• academisch werk- en denkniveau, in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap en heeft aantoonbaar kennis over het doen van onderzoek;
• een onafhankelijke kritische instelling, kan creatief denken en dat inbrengen in vernieuwende vormen van onderzoek;
• kennis en ervaring met de (gemeentelijke) overheid en overheidsnetwerken;
• goed politiek-bestuurlijk gevoel, gewend om zaken te duiden, uit te kunnen leggen en vast te kunnen leggen;
• ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffectiviteit bij voorkeur op gemeentelijk niveau;
• bekend met de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente;
• bekendheid met ’s-Hertogenbosch en binding met de regio door wonen of werk heeft sterk de voorkeur.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 29 april a.s..

PublicSpirit voert in principe in week 18 en 19 de oriënterende gesprekken en zal de resultaten eind week 19 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden op woensdagmiddag 15 mei de selectiegesprekken met de selectiecommissie van de Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6822.

Bij aanstelling dient u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit