Lid Raad van Toezicht – Ede

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Cultura zoeken wij een lid Raad van Toezicht.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in Ede en omgeving. Cultura biedt diverse cursussen voor beeldende kunst, muziek, dans en theater. Tevens beschikt Cultura over een theater, een bibliotheek (met ruim 25.500 leden), een toeristisch informatiepunt (VVV), een galerie en een café. Ook organiseert Cultura diverse culturele festivals.
Cultura faciliteert, informeert en inspireert en doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de Molenstraat en vanuit de vestigingen Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en het Westhoffhuis in Lunteren. Daarnaast is Cultura actief op verschillende locaties met de Bibliobus en educatieve programma’s op de scholen.
Bij Cultura werken ongeveer 85 medewerkers (41,5 fte). Daarnaast heeft Cultura een grote flexibele schil van zelfstandigen die bijvoorbeeld als docent worden ingezet.

MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING

Onze missie
Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Onze visie
Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. Cultura gaat deze vragen niet uit de weg en wil inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. Wij leveren onze bijdrage door te luisteren, te communiceren en slimmer te opereren. We zorgen voor verbinding in de samenleving, door mensen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen en standplaatsen, maar ook door er te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen.

Strategische doelen 2018 – 2021
Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze ambities voor nu en in de periode die voor ons ligt.
• Cultura laat zien wat cultuur kan doen.
• Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind.
• Cultura, bekend en bemind in Ede.
• Actueel, verrassend, innovatief en professioneel.
• Eén organisatie, één sterk merk.
• Meer effect en een groot bereik.


STRATEGISCH BELEIDSPLAN: “Cultuur is er voor iedereen!”
Cultuur is voor iedereen! Voor Cultura betekent dit een inspirerend uitgangspunt voor de komende vier jaar. Cultura spant zich in om cultuur nog beter bereikbaar te maken voor alle inwoners van de gemeente Ede, onder andere door het inzetten van nieuwe middelen en het streven naar meer samenwerking.

Meer informatie en het volledige beleidsplan is te vinden op de site www.cultura.nl

Functie

Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Vanuit good governance is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurder.

De RvT stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De RvT is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan.

Tevens heeft de RvT als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

Toezicht nieuwe stijl
De rol van de toezichthouder is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT waar zij onderdeel van uit maken.
Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas.
De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie. Brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. En realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT
Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de RvT is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de Raad wordt zodanig vorm gegeven dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de Raad wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Cultura te kunnen beoordelen.

ALGEMEEN PROFIEL
• Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Cultura.
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
• Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Het vermogen om het beleid van Cultura en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
• Vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen, anderzijds van dichtbij te adviseren.
• Voldoende beschikbaarheid.
• Beschikken over een relevant netwerk.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten
• Academisch werk- en denkniveau.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Uitstekend inlevingsvermogen.
• Maatschappelijk betrokken.
• Vernieuwend.
• Open, kritische houding.

Functie eisen

Wij zoeken een toezichthouder met goed besef van de rol, die de kunst verstaat om dwarse vragen te stellen, met de volgende inhoudelijke kennis en ervaring:

Financiële expertise
• kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit;
• kennis van en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels;
• kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);

Kennis van functioneren (lokale) overheid
• kennis van besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur
• ervaring met het functioneren van overheidsinstanties

Betrokkenheid bij de activiteiten van Cultura en/of binding met de regio is een pre.
De Raad van Toezicht hecht aan een divers samengesteld team, dat geldt zowel voor de man-vrouw verhouding, leeftijd als culturele achtergrond.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Benoeming vindt plaats per 1 april 2019.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

PublicSpirit voert in januari tot begin februari de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten aan de selectiecommissie half februari presenteren.
De selectieronde bij Cultura zal plaatsvinden in de laatste week van februari.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jetske Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6677.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit