Lid Directieteam Marketing & Diensten – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Koninklijke Bibliotheek zoeken wij een lid van het directieteam. Iemand die creatief meebouwt aan de innovatieve digitale toekomst van de KB.
De reactietermijn is inmiddels gesloten, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de Nationale Bibliotheek van Nederland, die zich ten doel stelt om iedereen te laten lezen, leren en onderzoek te doen. De KB is actief zowel in het Openbare Bibliotheekdomein, als op het gebied van erfgoed en wetenschap. We bewaren alles wat in of over Nederland gepubliceerd is en zetten ons in om dat geschreven woord aan het werk te zetten in de samenleving. Via de landelijke online bibliotheek en andere online diensten zoals Delpher en de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) bedient de KB tot nu toe 4,5 miljoen Nederlanders. Daarnaast ontwikkelt de KB, samen met partners, programma’s om zo’n breed mogelijk publiek tot lezen te verleiden: van voorleeskoffertjes voor baby’s tot grootletterboeken en luisterboeken voor ouderen en slechtzienden. We geven niet alleen alle mensen de mogelijkheid onderzoek te doen, van onderzoek in de vrije tijd naar de eigen familiegeschiedenis of de geschiedenis van de omgeving, tot gespecialiseerd onderzoek op grond van de grote hoeveelheden digitale tekst die de KB beheert, maar we stellen onze data ook beschikbaar voor verwerking door machines. We zijn trots op de schat aan verhalen die onze collecties bevatten en willen die de komende jaren actief met iedereen delen.

Vanuit de visie dat je samen meer bereikt dan alleen, werkt de KB met vele netwerkpartners in tal van initiatieven samen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Internationaal gezien sluit de KB, met de internationale bibliotheekgemeenschap, aan bij de wereldwijde agenda van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling van onze wereld (de Sustainable Development Goals (SDG’s).

ONTWIKKELINGEN
In- en externe veranderingen gaan steeds sneller en grijpen dieper op elkaar in. Ze raken veel meer aspecten van de organisatie dan alleen die als gevolg van de digitalisering van collecties of nieuwe wetgeving. Bovendien heeft de urgentie van de veranderingen een ander karakter gekregen en verandert de buitenwereld van de KB in een veel hoger tempo dan twintig jaar geleden. Deze vormen voor de KB aanleiding een eigen ontwikkelagenda op te stellen. Hierbij is de KB onderdeel van de voorhoede van bibliotheken die een nieuwe rol nemen in de digitale wereld.

Op basis van het beleidsplan 2019 – 2022 “werken met woorden” werkt de KB dan ook toe naar een situatie in 2025, waarin de KB zich als Nationale Bibliotheek ontwikkeld heeft tot een organisatie die haar rol ook kan waarmaken in een digitale samenleving.

Om slagvaardiger in te kunnen spelen op al deze veranderingen is de KB zich aan het ontwikkelen naar een eigentijdse organisatie, waarin mensen met gezamenlijke ambities werken met een open blik, die voortdurend in contact staan met de buitenwereld. Een organisatie waar nieuwe rollen ontstaan, waar het belang van technologische kennis en informatievaardigheden over de gehele linie sterk toeneemt maar ook bijvoorbeeld de noodzaak van goede duiding (‘content curation’) te midden van alle overvloed aan informatie groter is dan ooit tevoren. Een organisatie die kan omgaan met verschuivingen van focus en energie, waar verantwoordelijkheden breed gedragen worden, waar veel ruimte is voor vernieuwing, waar oog is voor verbinding en samenhang en waar collegiaal wordt opgetrokken. Waar nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen de boventoon voert, de lat hoog ligt, maar waar ook gelachen wordt. En, last but not least, waar trots gevoeld wordt voor de gezamenlijke prestaties en de meerwaarde die daarmee in diverse netwerkverbanden voor zoveel Nederlanders geleverd wordt.

Er wordt hierdoor veel energie gestoken in het verder ontwikkelen van mensen en het slim samenwerken binnen én buiten de eigen organisatie. De organisatiestructuur is steeds minder leidend door het toenemen van het zelforganiserend vermogen van teams en medewerkers. Dit leidt ook tot een andere vorm van leidinggeven op alle niveaus. Leiderschap en communicatie spelen een cruciale rol in deze permanente transitie.

De KB wil de komende vier jaar op de volgende terreinen resultaten behalen:
• het geschreven woord aan het werk zetten in de maatschappij;
• het duurzaam bewaren van het geschreven woord;
• de infrastructuur voor het geschreven woord organiseren;
• onze organisatie en onze netwerken ontwikkelen.

ORGANISATIE
Deze toekomstgerichte lerende netwerkorganisatie werkt met circa 500 betrokken medewerkers – dwars door de organisatiestructuur heen – met elkaar en met externe partners. Steeds professioneler, steeds adequater en steeds meer vanuit gezamenlijk optrekken en gezamenlijke doelen.

De KB is opgebouwd uit vier sectoren:
• Verwerking & Behoud
• Marketing & Diensten
• Innovatie & ICT
• Bedrijfsvoering.

Het directieteam bestaat uit de vier sectorhoofden en de algemeen directeur die rapporteert aan het bestuurscollege. Het sectorhoofd Marketing & Diensten is verantwoordelijk voor het realiseren van alle klantgerichte ambities van de KB, waaronder het bereik – en gebruik- van de nationale digitale bibliotheek.

In de sector Marketing & Diensten werken 120 medewerkers in drie afdelingen:
• Collecties
• Publieksdiensten
• Marketing & Educatie.

Hier komt de expertise samen over marketing en klanten, digitale diensten, klantreizen en collectiekennis en wordt er gebouwd aan verschillende manieren om het publiek te bereiken, het belang en de schoonheid van de collecties te laten ervaren en daarmee publieke waarde te creëren.

Meer informatie, het beleidsplan en het organogram vindt u via: www.kb.nl.

Functie

De KB zoekt een: EEN INSPIRERENDE, VERBINDENDE BOUWER

Iemand die als lid van het directieteam creatief meebouwt aan de innovatieve digitale toekomst van de KB.

U stuurt de sector Marketing & Diensten door te luisteren, te motiveren en richting te geven en u herkent creativiteit en stimuleert dat actief. Op transparante wijze maakt u strategische verbindingen. Verder realiseert u, samen met de andere leden van het directieteam, concrete toekomstgerichte doelen passend bij de ambitie van deze voor Nederland vitale organisatie.

Meer specifiek:
• U bent een voorbeeld voor het werken in een netwerkorganisatie, zowel in- als extern door het stimuleren en initiëren van dwarsverbanden, samenwerkingen en nieuwe verbindingen en u bent extern ambassadeur voor het belang én het plezier van lezen, leren en onderzoeken.
• U geeft met energie richting en ruimte aan uw sector samen met het MT bestaande uit drie slagvaardige afdelingshoofden.
• U creëert zelf en via uw medewerkers effectieve verbindingen door de hele organisatie en op strategisch niveau met partners daarbuiten.
• U rapporteert aan de algemeen directeur en u bent lid van het directieteam.

Functie-eisen

Om deze uitdagende functie in een bijzondere organisatie succesvol uit te kunnen voeren beschikt u over energie, verbindende vaardigheden, denkt out-of-the box en kent u de betekenis en impact van digitale transformatie. U heeft een visie op toekomstgericht samenwerken en beschikt over relevante leidinggevende ervaring, opgedaan in een of meer veranderende organisaties.

Meer specifiek:
• U heeft een aantal keer een substantieel team geleid en verenigd achter een heldere visie, hebt aantoonbare resultaten behaald en bent in staat om met een positieve instelling medewerkers en teams te motiveren en tot resultaten te brengen.
• U beschikt over een ‘growth mindset’, bent nieuwsgierig, (zelf)reflectief, hebt daarmee lerend vermogen en bent intuïtief.
• U beschikt over aantoonbare ervaring als verbinder, bent in staat verschillende partijen met elkaar te laten samenwerken vanuit een hoger gelegen doel en ziet wat daarvoor nodig is.
• U beschikt vanzelfsprekend over een academisch werk- en denkniveau en bent in staat visie te vertalen, in samenwerking en verbinding met anderen (in- en extern).
• U heeft ervaring met het creëren van publieke waarde, bent bekend met de publieke sector, bij voorkeur affiniteit met wetenschap, openbare bibliotheken en cultureel erfgoed.
• U werkt graag in een dynamisch werkveld en u voelt zich op uw plaats in een complexe, professionele context waarin veel in beweging is.
• U bent oprecht geïnteresseerd in voor deze functie en organisatie belangrijke ontwikkelingen, technieken en netwerken.

Aanbod

De KB biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime hoeveelheid vakantiedagen en allerlei mogelijkheden om een goede balans tussen werk en privé te vinden. De KB is daarnaast goed bereikbaar per openbaar vervoer.

De functie is ingeschaald in de eigen KB Cao schaal 15. De feitelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal bruto € 7.535,– per maand.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, allen bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot zaterdag 7 december a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Vanuit de vacature op de website kunt u reageren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 7009.

PLANNING
Oriënterende gesprekken bij PublicSpirit: week 50 tot week 2
Cv-presentatie aan de selectiecommissie van de KB: week 3
Eerste selectieronde: week 3
Tweede selectieronde: week 4.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Tevens wordt bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit