Lid College van Bestuur / Directeur Onderwijs en Onderzoek – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Design Academy Eindhoven zoeken wij een Lid College van Bestuur / Directeur Onderwijs en Onderzoek.

U kunt reageren tot woensdag 5 juni 2019 (ref. nr. 6824).

Organisatie

Design Academy Eindhoven (DAE) is een door het rijk bekostigde HBO-opleiding die zich volledig richt op het opleiden van vormgevers. De opleiding is internationaal bekend en erkend en wordt gerekend tot de “leading design schools in the world”. De school biedt met ruim 75 fte onderwijs aan ruim 700 studenten. Zeventig procent van de studentenpopulatie komt uit het buitenland en vertegenwoordigt 45 nationaliteiten.

Design Academy Eindhoven heeft een 4-jarige Bachelor opleiding en een 2-jarige Master opleiding. Daarnaast is een vooropleiding en een summer school in ontwikkeling. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een nieuw instellingsplan en een visie op onderwijs voor de komende beleidsperiode.

Het onderwijs staat onder leiding van de Directeur Onderwijs en Onderzoek. Het onderwijs wordt gegeven in een mix van hoofden en docenten met grotere en kleinere dienstverbanden, gastdocenten en specialisten uit de beroepspraktijk met wisselende inzet. Het onderwijs vindt grotendeels plaats in ‘De Witte Dame’, de locatie van DAE in Eindhoven.

Design Academy Eindhoven heeft een internationale oriëntatie en een sterke relatie met de creatieve industrie, het culturele veld en een groot internationaal netwerk.


Functie

De Directeur Onderwijs & Onderzoek maakt deel uit van een driehoofdig College van Bestuur samen met de Creatief Directeur en de Directeur Organisatie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor Design Academy Eindhoven. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Alle Collegeleden hebben een deeltijdaanstelling.

De Directeur Onderwijs & Onderzoek is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs- en onderzoeksprogramma. Voor de verbinding tussen onderwijsinhoud en vormgeving werkt de Directeur Onderwijs & Onderzoek samen met de Creatief Directeur. Met de Directeur Organisatie wordt de organisatorische implementatie van het onderwijs- en onderzoeksproces afgestemd.


Verantwoordelijkheden Directeur Onderwijs & Onderzoek:
• eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het Bachelor en Master onderwijs en het onderzoek en de aansluiting van dit programma op de algehele visie op design van Design Academy Eindhoven;
• het ontwikkelen van het onderwijs en onderzoek vanuit inhoudelijk en onderwijskundig perspectief met bekendheid en voeling met internationale ontwikkelingen in design, cultuur en de creatieve industrie;
• verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatief hoogwaardig design onderwijs;
• het onderhouden van de contacten met en het vertegenwoordigen van Design Academy Eindhoven in internationale bestuurlijk/inhoudelijke onderwijs gremia en het Ministerie van OC&W.


Functie eisen

Voor het profiel van Directeur Onderwijs & Onderzoek wordt het volgende gevraagd aan kenmerken, kennis en competenties (gerangschikt naar zwaarte in het profiel):

• een hart voor onderwijs en onderzoek, voor zowel studenten als docenten, hoofden, lectoren en onderwijsstaf en kan bouwen aan een door iedereen gedeelde visie op kwaliteit;
• een open mind, met oog voor diversiteit en het kunnen benutten van verschillen en bereid te experimenteren;
• een visie op design- kunstonderwijs en de toekomst hiervan, deze kunnen vertalen naar beleid en doelen voor Design Academy Eindhoven en daarbij noodzakelijke keuzes kunnen maken;
• kennis van verschillende perspectieven op onderzoek in relatie tot design onderwijs (HBO, Universitair, Ba en Ma);
• een academische achtergrond of bewezen ervaring op een vergelijkbaar niveau binnen het onderwijsgebied;
• duidelijke aantoonbare affiniteit en/of ervaring met de designwereld, creatieve industrie en culturele sector;
• kennis van internationale onderwijskundige ontwikkelingen en actuele thema’s op het gebied van kunstonderwijs;
• in staat inhoudelijk het gesprek te voeren met overheden en bestuurlijke gremia;
• creëert samenhang in een complexe organisatie en weet hoe te bouwen en te verbinden;
• leider en teamspeler tegelijk vanuit betrokkenheid, empathie en overtuiging;
• een open dialoog kunnen voeren met studenten, docenten en onderwijsorganisatie;
• uitstekend communiceren in de Nederlandse en Engelse taal;
• flexibel in het inzetten van zijn/ haar tijd met het oog op de DAE agenda en externe verplichtingen.


Aanbod

De honorering past bij de zwaarte van de functie en binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. Ter indicatie gaat het om een inschaling op jaarbasis van minimaal
€ 130.000,– en max. € 140.000,– WNT klasse D (bij een fulltime dienstverband). Voor deze vacature gaat het om een parttime aanstelling van 0.5fte -0.6 fte.

Inlichtingen

DE PROCEDURE:
PublicSpirit verricht de voorselectie in de weken 22 t/m 23.

Op 12 juni presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan de Design Academy Eindhoven. De 1e selectieronde zal plaatsvinden op 21 juni in de middag. Vervolgens vindt op 26 juni (einde middag) de 2e selectieronde plaats.


De vacature is opengesteld op 10 mei 2019.

MEER INFORMATIE:
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij managementassistente Tineke Frederiks, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9132.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 4 juni via onze website www.publicspirit.nl ter attentie van drs. Marylin Demers, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6824.
Wanneer uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mw. Marylin Demers, onder vermelding van vacaturenummer 6824.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit