Lid/Beoogd voorzitter Raad van Toezicht – Vught

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Humankind zijn wij op zoek naar een lid/beoogd voorzitter voor de Raad van Toezicht.
U hebt ervaring als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote maatschappelijke organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist.

U kunt reageren tot 1 april a.s. (ref.nr. 6992).

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Organisatie

Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en –ontwikkeling in Nederland. De pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in optimale groei en bloei van ieder kind. In een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Humankind innoveert, stimuleert, faciliteert en brengt betrokken partijen samen om de cirkel rondom het kind en ouders te versterken. Dat gebeurt zowel lokaal als landelijk. De meer dan 450 locaties worden dagelijks bezocht door duizenden kinderen.

Functie

RAAD VAN TOEZICHT
Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de Raad van Bestuur terzijde staan, werkgeverschap voor de Raad van Bestuur en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Humankind.
De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van Humankind en van de Raad van Bestuur. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van Humankind en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording vindt plaats in vergaderingen van de Raad van Toezicht, dan wel in een apart overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad van Toezicht, zowel actief door het voorleggen van kwesties, als passief door zich open te stellen voor ongevraagde suggesties.

De Raad van Toezicht heeft twee commissies, de Audit Commissie en de Remuneratiecommissie. Zodra de RvT op sterkte is zal een derde commissie gevormd worden die het primair proces en kwaliteit tot zijn aandachtsgebied zal hebben.

De Raad van Toezicht onderhoudt contact met de Ondernemingsraad, de Centrale Oudercommissie, met de regiodirecteuren en stafmanagers. Er is een bestuursbureau dat zowel RvB als RvT ondersteunt.


Functie-eisen

De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote maatschappelijke organisatie met vergelijkbare schaal van de organisatie als Humankind. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist.

Algemene taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter:
• De voorzitter draagt zorg voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht. Hij of zij streeft naar een optimale participatie van de overige raadsleden bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad.
• De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht en heeft een actieve rol (o.a. in geval van calamiteiten) bij het informeren van de stakeholders.
• De voorzitter fungeert als communicatiepartner van het bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de Raad. De voorzitter houdt frequent contact met het bestuur en voert periodiek gesprekken.
• De voorzitter is eerste aanspreekpunt voor het bestuur vanuit de rol van de Raad van Toezicht als werkgever.
• De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslagingen en besluitvorming.
• De voorzitter ziet erop toe dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaatsvindt.
• De voorzitter draagt zorg voor het introductieprogramma voor de leden van Raad van Toezicht.
• De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie.
• De voorzitter draagt zorg voor het onderhouden van contacten vanuit de leden van de Raad van Toezicht met de personeelsvertegenwoordiging en de oudercommissie.

Wij zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:
• heeft het vermogen om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
• is bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en structurerend;
• heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• is sterk in het voeren van procesregie;
• heeft zich bewezen op het gebied van ondernemerschap in een grote maatschappelijke organisatie;
• heeft ervaring in de aansturen van grote, complexe organisaties en met organisaties in verandering;
• is zeer deskundig op het gebied van governance.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

De honorering van de voorzitter valt binnen het vigerende wettelijk kader van de WNT en bedraagt € 9.100,– excl. BTW.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, allen bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 1 april.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : tot medio april
Presentatie cv’s bij Humankind : 14 april (hierbij zijn kandidaten niet aanwezig)
Selectiegesprekken : 23 april (avond)

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 6992. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van vacaturenummer 6992.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit