Hoofd P&O – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever NWO zoeken wij een afdelingshoofd Personeel en Organisatie (P&O).
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op die manier draagt NWO bij aan de kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordeling- en selectieprocedures.

Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het financieren van talentvolle wetenschappers, het programmeren van onderzoeksonderwerpen, het beïnvloeden van het wetenschaps-beleid in Nederland, het ondersteunen van onderzoekers en het samenbrengen van wetenschap en bedrijfsleven.
NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met een wettelijk vastgelegde missie en taken en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. NWO bestaat uit: de NWO-domeinorganisatie en de NWO-institutenorganisatie. De wetenschapsgebieden zijn geclusterd in domeinen, die nauw met elkaar verbonden zijn. Samen met de bedrijfsvoering vormen zij de NWO-domeinorganisatie, die programma’s en financiering voor onderzoek organiseert. Bij de NWO-instituten wordt daadwerkelijk onderzoek gedaan, binnen acht onderzoeksinstituten en een onderzoekscentrum. NWO-domeinen en NWO-instituten werken intensief samen.
In totaal werken er zo´n 2.500 mensen bij heel NWO. Bij de NWO-domeinorganisatie werken ongeveer 500 medewerkers.

NWO zoekt een afdelingshoofd Personeel en Organisatie (P&O) voor de NWO-domeinorganisatie. De NWO-domeinorganisatie heeft een kantoor in Utrecht en in Den Haag.
De afgelopen jaren heeft NWO een transitie doorgemaakt; de organisatie is volop in beweging en wordt flexibeler, slagvaardiger, meer op samenwerking gericht en speelt in op ontwikkelingen in de wetenschap én maatschappij. Begin dit jaar is de nieuwe NWO-strategie ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’ voor de periode 2019 – 2022 gepubliceerd. Momenteel worden de eerste stappen gezet naar een nieuwe HR-strategie die aansluit bij de NWO-strategie en de nieuwe organisatie.

DE AFDELING EN ORGANISATIE
NWO wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB) met daaronder een directeurenteam, bestaande uit de domeindirecteuren, de directeur bedrijfsvoering en financiën, de directeur NWO-institutenorganisatie en het hoofd van het bureau RvB. Als afdelingshoofd P&O rapporteer je aan de directeur bedrijfsvoering en financiën. Je hebt daarnaast ook een directe lijn met de RvB; via informeel overleg is er afstemming met de vicevoorzitter RvB, tevens portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën.

De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid van de NWO-domeinorganisatie. P&O ondersteunt en adviseert leidinggevenden en medewerkers bij het personeelsmanagement in de domeinen en de stafafdelingen. P&O kent twee teams: Arbeidsverhoudingen en Advies (A&A) en de Personeels- en Salarisadministratie (PSA), daarnaast is er een Coördinator HR Beleid en Projecten. Bij P&O werken we met negentien enthousiaste en gedreven collega’s. We hebben een open en informele sfeer en tegelijk bewaken we de vertrouwelijkheid van personeelsinformatie.

Functie

Na een periode van transitie ligt de focus nu op de verdere ontwikkeling van de NWO-organisatie. Zodra je start, stap je in het proces van de ontwikkeling van de HR-strategie. We voeren momenteel inspiratiegesprekken over de HR-strategie, omdat we het belangrijk vinden om de buitenwereld te betrekken en te weten wat er extern speelt. Zodra we aan de verdere uitwerking van de strategie beginnen, zien we het nieuwe hoofd P&O graag als trekker van dit proces.

Belangrijke HR-thema’s voor de komende tijd zullen onder andere zijn: talentontwikkeling, arbeidsmarktcommunicatie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, leiderschapsontwikkeling en goed werkgeverschap (great place to work).

Voor de afdeling zelf zal de komende periode in het teken staan van de verdere ontwikkeling en professionalisering van de rol van HR als business partner.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden op hoofdlijnen:
• Vertalen van de NWO-strategie naar HR-beleid en -instrumenten. Je bent in staat om een samenhangend HR-beleid en instrumentarium neer te zetten. Naast het verwoorden van een duidelijke strategische visie, ben je ook in staat om de vertaalslag te maken naar concrete plannen en te zorgen voor resultaat.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB, directie en het overige management over HR-onderwerpen, waaronder organisatieontwikkeling en -verandering.
• Verantwoordelijkheid voor de afdeling P&O. Je geeft leiding en richting aan de afdeling en zorgt ervoor dat de HR-professionals mee-ontwikkelen in de ingeslagen richting. Je maakt jaarplannen voor de afdeling en bent verantwoordelijk voor het budget.
• Ondersteunen en adviseren van de RvB bij overleggen met de OR en de COR.
• Zorgdragen voor inbreng in de werkgeversvereniging onderzoeksinstellingen (WVOI) en het voeren van overleg met de vakbonden.
• Leveren van een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoeringkolom en het MT Bedrijfsvoering.

Functie eisen

PERSOONLIJK
Je bent van nature nieuwsgierig en vindingrijk, hebt uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en daadkracht. Je bent een sterke persoonlijkheid met aantoonbare kwaliteiten als ‘people manager’. Bovendien ben je in staat om de ideeën en ambities van het management te operationaliseren en je collega’s hierin mee te nemen.

INHOUD
Natuurlijk beschik je over up-to-date vakkennis. Bovendien heb je een vooruitstrevende visie op het HR-vak en ervaring met het uitdragen van een dergelijke visie en de vertaling van deze visie naar uitvoerbaar beleid. Je hebt ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare positie binnen een complexe bestuurlijke omgeving en je hebt brede ervaring met organisatieverandering- en ontwikkeling.

KERNWAARDEN
Je herkent je in de kernwaarden van NWO: grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend.

ACHTERGROND
WO-niveau.
Leidinggevende ervaring.

Gezien de samenstelling van het MT P&O en het MT Bedrijfsvoering gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Aanbod

Je kunt rekenen op een afdeling die goed loopt en op een cultuur die informeel is en veel ruimte biedt. Een boeiende klus van 32-40 uur per week in een mooie organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik en expertise. Naast een salaris van max.
€ 7.535 bruto per maand (schaal 15 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen) bij een fulltime dienstverband biedt NWO 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33%,
338 uur verlof op basis van een 40-urige werkweek en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Je standplaats is in ons kantoor aan de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag. Dit is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt over een eigen parkeergarage. Met enige regelmaat zul je echter ook op de locatie in Utrecht aanwezig zijn; ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De aanstelling is voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, senior consultant bij PublicSpirit.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistent mevrouw Inge Kuipers. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9124. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

De vacature is opengesteld op 22 december 2018.
Je sollicitatie kun je tot en met 13 januari 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6692.

Op 22 en 23 januari 2019 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
Op 25 januari 2019 presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan NWO.
De 1e ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op 1 februari 2019 en de 2e ronde op 8 februari 2019.

Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.
Een assessment en het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit