Gemeentesecretaris – Lisse

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Lisse zoeken wij een gemeentesecretaris, tevens directielid werkorganisatie HLTsamen.
U kunt reageren tot en met vrijdag 23 augustus a.s. (ref.nr. 6912).

Organisatie

De gemeente Lisse is een middelgrote gemeente met 22.800 inwoners.
De gemeente ligt in het midden van de Duin- en Bollenstreek. De vele bollenvelden zijn een toeristische attractie, evenals de Keukenhof die met de bloemenexpo in het voorjaar internationale faam geniet.
Met het strand en vele andere natuur- en recreatiegebieden op fietsafstand heerst er een rustige, landelijke sfeer. Daarnaast heeft Lisse een populair winkelgebied.
Sinds 2017 werken de ambtenaren van Hillegom, Lisse en Teylingen samen binnen de werkorganisatie HLTsamen. Er werken ca. 470 medewerkers in de organisatie HLTsamen, verdeeld over 6 domeinen. De domeinen zijn Buitenruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Strategie en Projecten, Publieksservice en Bedrijfsvoering. Iedere directeur heeft twee van de domeinen in portefeuille. Het directieberaad, de drie directeuren en de concerncontroller, is collectief verantwoordelijk voor de organisatie.

De autonome gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen beschikken naast de gezamenlijke organisatie ieder over een eigen gemeenteraad, college, griffier en gemeentesecretaris.
De individuele gemeentebesturen treden samen met de gemeentesecretarissen op als opdrachtgever en als klant van de werkorganisatie HLTsamen. De directie is vervolgens de opdrachtnemer.
De samenwerking heeft tot doel om de kwaliteit van de dienstverlening en de strategische positie te verbeteren, de kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties te verminderen en de kosten te reduceren.
De drie kernwaarden waarmee gewerkt wordt zijn: inventief, krachtig en verbindend.

Functie

De functie valt uiteen in twee hoofdtaken: gemeentesecretaris Lisse en directielid HLTsamen.

De gemeentesecretaris Lisse is:
● eerste adviseur van het college van B&W;
● onderdeel van de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

Het directielid HLTsamen functioneert als:
● directielid van de organisatie met afgesproken aandachtsgebieden;
● solide representant van Lisse binnen HLTsamen.

PROFIEL

Hij/zij leidt het ingezette proces van ontwikkeling en draagt de visie uit. Hij/zij houdt de ingezette koers vast en boekt resultaten. Hij/zij inspireert, bindt en spreekt mensen, bindt en verbindt, heeft visie en (politiek-bestuurlijke) sensitiviteit en is besluitvaardig.
Hij/zij heeft een antenne voor maatschappelijke vraagstukken die binnen de betrokken gemeentes en gemeenteraden (en vooral binnen de eigen gemeente) spelen. Hij/zij is een onafhankelijke denker die tegelijkertijd tegenspraak en dialoog biedt en bevordert en is een teamspeler die transparant is en waarde hecht aan communicatie.

Het vraagt om een gemeentesecretaris/directielid HLTsamen die:
● mensen mee kan nemen in het ingezette traject van ontwikkeling en beschikt over ervaring met organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan;
● bouwer en ontwikkelaar is; vertrouwen weet te creëren;
● weet samen te werken in een collegiaal team en gezamenlijk op drie plekken de koers weet uit te dragen en vast te houden;
● een natuurlijk leider en netwerker is die gemaakte afspraken nakomt en die resultaatgericht en verbindend is zowel binnen de organisatie als naar de drie gemeentebesturen;
● coachend en ondersteunend in het college opereert;
● beschikt over ruime ervaring in het politiek-bestuurlijke domein en met het adviseren van bestuurders en kennis heeft van het functioneren van een gemeentelijke organisatie; bij voorkeur heeft hij/zij ervaring met ambtelijke fusies dan wel het werken in een grote organisatie;
● een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit heeft;
● rolvast is en aanspreekt op rollen, posities en verantwoordelijkheden;
● een heldere visie heeft op de veranderende rol van de gemeentelijke overheid waarbij er meer gefaciliteerd wordt aan inwoners en van ‘buiten naar binnen’ wordt gedacht en gewerkt;
● toegankelijk en zichtbaar is.

Functie eisen

GEWENSTE COMPETENTIES

1. Leiderschap
● Is zichtbaar, benaderbaar en toegankelijk, toont voorbeeldgedrag;
● Neemt verantwoordelijkheid zonder het werk van anderen te gaan doen;
● Geeft vertrouwen en biedt mensen ruimte om te ontwikkelen;
● Spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en bevordert eigenaarschap;
● Bevordert tegenspraak en staat open voor feedback;
● Neemt een onafhankelijke positie in;
● Weet integraliteit te verankeren.

2. Bestuurlijke en politieke gevoeligheid
● Heeft een sterk ontwikkelde antenne voor politiek gevoelige en maatschappelijke thema’s en anticipeert hierop;
● Is een stevig onafhankelijk adviseur richting bestuurders en ondersteunt hen waar mogelijk;
● Is zich bewust van de specifieke rol en taken van de burgemeester en de griffier/raad en investeert in een goed samenspel in de driehoek;
● Is een vanzelfsprekende samenwerkingspartner in de regio.

3. Visie
● Beschikt over een visie op de rol van de (gemeentelijke) overheid en is in staat deze visie uit te dragen en te (laten) concretiseren;
● Kan abstraheren en concretiseren;
● Kan de ontwikkeling van de organisatie verder vormgeven;
● Bevordert integraliteit van beleid;
● Is omgevingsgericht, heeft oog voor de ontwikkelingen in de regio en verdiept zich in de situatie van de regio;
● Vertaalt deze ontwikkelingen naar de organisatie.

4. Resultaatgerichtheid
● Draagt zorg voor implementatie, maakt afspraken en stuurt op de gemaakte afspraken;
● Komt zelf afspraken na en neemt verantwoordelijkheid;
● Bewerkstelligt verdere klantgerichtheid en dienstverlening naar inwoners en andere betrokkenen;
● Is besluitvaardig en bewerkstelligt keuzes;
● Durft onbekende wegen in te slaan, toont lef.

5. Bindend vermogen
● Bevordert de samenwerking en verbinding tussen mensen in de organisatie en tussen bestuur en organisatie;
● Is een teamspeler en geen solist;
● Biedt inspiratie en uitdaging, vervult een klankbordfunctie;
● Luistert en is een sterk en toegankelijke gesprekspartner;
● Inspirerend leider die beschikt over natuurlijk overwicht.

VEREISTEN IN DE FUNCTIE

● Academisch werk- en denkniveau;
● Ruime ervaring als directeur/integraal manager in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur opgedaan in een grotere organisatie;
● Aantoonbare kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement;
● De kandidaat verdiept zich in de regio;
● Herkent zich in de kernwaarden: inventief, krachtig en verbindend.

Persoonskenmerken
Energiek, integer, onafhankelijk, vasthoudend, empathisch, besluitvaardig, gevoel voor humor, toegankelijk.

Aanbod

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 tot 1,5 jaar.
De functie is gewaardeerd in schaal 15/16.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Roel Wever, directeur bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Tineke Frederiks, projectassistent.
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-4459132. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

De vacature is opengesteld op 2 augustus 2019.

Uw sollicitatie kunt u tot en met 23 augustus 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer R. Wever, onder vermelding van vacaturenummer 6912.

In week 35 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.

Op 5 september presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan de gemeente Lisse. De eerste ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 9 september in de middag en de tweede ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 september in het tweede gedeelte van de middag.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit