Domeinmanager Werkgeversdienstverlening – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Den Haag, Den Haag Werkt, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten zoeken wij een Domeinmanager Werkgeversdienstverlening.

Je kunt reageren tot en met 29 november a.s. (ref.nr. 7011).


Functie

PROFIEL
Je bent verantwoordelijk voor het integraal management van het domein WGD, waaronder ook de PIOFACH taken. Je bent het boegbeeld voor werkgeversdienstverlening naar jouw domein en werkgevers en geeft als zodanig richting aan het domein op strategisch/tactisch niveau. Je zorgt er als domeinmanager voor dat WGD alle dienstverlening aan werkgevers kan leveren zodat zij kandidaten en doelgroepmedewerkers betaald werk kunnen bieden. Hierover maak je als lid van het MT Den Haag Werkt afspraken met de directeur Den Haag Werkt en overige MT-leden op strategisch niveau en met jouw clustermanagers en hoofden op tactisch niveau. Je krijgt een stevige ontwikkelopdracht, waaronder het verder ontwikkelen van werkgevers naar inclusief werkgeverschap.

Vanuit de opgave die het domein WGD heeft ben je werkgeversgericht en in staat om verbinding te leggen met de verschillende werkgevers. Je bent een goede netwerker en stevige gesprekspartner en in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving. Je hebt het lef om in deze samenwerkingen keuzes te maken. Je hebt oog voor de wederzijdse belangen en investeringen en weet de relatie te leggen met de interne organisatie. In je leidinggevende stijl ben je verbindend en weet je de talenten van je medewerkers op een juiste wijze tot hun recht te laten komen en in te zetten in de dagelijkse praktijk en in de bijdrage op de langere termijn.

DE FUNCTIE-EISEN
Samengevat vraagt dit in elk geval om de volgende competenties: samenwerkingsgerichtheid commerciële blik en vaardigheden, resultaatgerichtheid, verbindend (zowel naar de binnen- als buitenwereld), strategische blik, netwerker, reflectief, en relatiegerichtheid.

Verder heb je:
• Visie, met bedrijfskundig inzicht en het vermogen tot innoveren en veranderbaarheid
• Een academisch werk- en denkniveau, organisatie brede kennis en ervaring in het vakgebied

DE ORGANISATIE
De rol van de gemeente op een inclusieve arbeidsmarkt verandert. Op die arbeidsmarkt heeft Den Haag Werkt diverse rollen zowel naar werkgevers als naar kandidaten en doelgroepmedewerkers. De nieuwe organisatie-inrichting van Den Haag Werkt moet bijdragen aan een onomkeerbare stap naar een Werkbedrijf dat op de eerste plaats gefocust is op het aan het werk brengen van burgers. En dat op een manier waarop werkgevers een grotere rol vervullen in de ontwikkeling en arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan nu het geval is. Deze opgave voert Den Haag Werkt in nauwe samenwerking met het Werkoffensief +500 uit.

Den Haag Werkt zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk mensen zo gewoon mogelijk werk doen bij een zo gewoon mogelijk werkgever tegen een zo gewoon mogelijk loon. Voor degenen die een beschermde werkomgeving nodig hebben bieden we beschut werk.
Om dit te bereiken faciliteert Den Haag Werkt werkgevers in hun verantwoordelijkheid om ook de zwakkeren op de arbeidsmarkt een plek te geven in hun organisaties. Voor de professionals binnen Den Haag Werkt betekent dit, dat ze soms een stapje terug moeten doen en meer moeten overlaten aan werkgevers en soms een tandje bij moeten schakelen. Zo willen we ondernemers helpen om hun vacatures te vervullen en willen we mensen aan het werk helpen omdat dit goed is voor henzelf en om de doelstelling te realiseren dat onze stad meer inclusief wordt. Daarnaast stelt Den Haag Werkt de ontwikkeling van de kandidaat centraal. Daarom gaan we zo veel mogelijk werken met één contactpersoon of regisseur per kandidaat. Deze regisseur stippelt samen met de kandidaat een ontwikkelplan uit en coördineert de uitvoering hiervan. Op deze wijze kunnen we dienstverlening op maat leveren. Menselijke aandacht wordt hiermee een centraal onderdeel van onze dienstverlening. Dit alles vindt plaats aan de hand van de drie kernwaarden van Den Haag Werkt, te weten: mensgericht, ondernemend en toegewijd.

Den Haag Werkt bestaat uit drie domeinen en een afdeling strategisch accountmanagement. De domeinmanagers en de manager strategisch accountmanagement vormen samen met de directeur Den Haag Werkt het managementteam. Het managementteam staat gezamenlijk voor de opgave van de integratie van de twee vroegere onderdelen. En om de implementatie van dienstverlening en de gestelde doelen te behalen. Hierin heeft elke domeinmanager ook zijn eigen opgave. De manager strategisch accountmanagement heeft hierbij de opdracht op om de strategische en bestuurlijke agenda te vertalen naar de uitvoering en werkt daarbij samen met de domeinen. En is tegelijkertijd domeinoverstijgend als een uitkijkpost die op hoog niveau verbindingen maakt tussen bestuurders, werkgevers- en brancheorganisaties, werkgevers en de interne organisatie.

DE OPGAVE VOOR WERKGEVERSDIENSTVERLENING
Het domein Werkgeversdienstverlening (WGD) levert alle dienstverlening aan werkgevers zodat zij kandidaten en doelgroepmedewerkers (betaald) werk kunnen bieden. Het domein WGD verleent diensten aan werkgevers die vacatures hebben in het lage- en middensegment, aan sociale ondernemers en aan bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijk willen invullen of aan hun social return verplichting willen voldoen. Het doel is te zorgen dat deze bedrijven een goed inclusief werkgever kunnen zijn voor de doelgroepen van Den Haag Werkt. Het domein WGD realiseert ook de dienstverlening aan (startende) ondernemers in het kader van de Bbz en IOAZ. In de dienstverlening aan werkgevers werk je nadrukkelijk samen met SAM.

Het domein WGD is gericht op werkzoekenden volgens de Participatiewet die bemiddeld kunnen worden naar werk(ontwikkel)plekken bij werkgevers en individuele detacheringen en begeleid werken van doelgroepmedewerkers. De doelgroep heeft de dienstverlening nodig omdat zij er niet in slaagt zélf aan tafel te komen bij een werkgever. Deze mensen zijn veelal langdurig afhankelijk van een uitkering. Door gebrek aan continuïteit in het werk kent de doelgroep een hoog risico terug te vallen op een uitkering of een verminderde loonwaarde. Hiermee richt het domein WGD zich op propositie 1 en 2 (personeelsvoorziening en personeelsdiensten). Dit gebeurt onder meer door bijvoorbeeld het gebruik van HalloWerk. In de dienstverlening aan werkgevers werk je nadrukkelijk samen met andere domeinen.

Het domein WGD kent drie clusters, namelijk het cluster Zorg, overheid en zakelijke dienstverlening en Horeca, het cluster detailhandel en het cluster logistiek en techniek.
Als manager WGD ben je verantwoordelijk voor het realiseren van uitstroom uit de bijstand en het bieden van werk- en ontwikkelplekken bij werkgevers aan kandidaten en doelgroepmedewerkers die (nog) niet in een betaalde baan aan de slag kunnen.

Aanbod

De functie is ingepast in schaal 14, met een maximum van € 6.574,– bruto per maand.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen
kun je contact opnemen met Roel Wever. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij Tineke Frederiks, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9132. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

De vacature is opengesteld op 8 november.

Je sollicitatie kan je tot en met 29 november indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kan je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kan je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer R. Wever, onder vermelding van vacaturenummer 7011.

In week 48 en 49 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.

Zodra de data voor de selectierondes bekend zijn zullen deze worden gepubliceerd in dit functieprofiel.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit