Domeinmanager Werk in Opdracht – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Den Haag, Den Haag Werkt, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten zoeken wij een Domeinmanager Werk in Opdracht.

Je kunt reageren tot en met 29 november a.s. (ref.nr. 7012).

Functie

PROFIEL
Je bent verantwoordelijk voor het integraal management van het domein WIO. Je geeft richting aan het domein op strategisch/tactisch niveau. Je zorgt er als domeinmanager voor dat WIO opdrachten realiseert die gericht zijn op werk- en ontwikkelplekken die (nog) niet gerealiseerd kunnen worden bij werkgevers. Hierover maak je als lid van het MT Den Haag Werkt afspraken met de directeur Den Haag Werkt en overige MT-leden op strategisch niveau en met jouw portefeuillemanagers en clustermanagers op tactisch niveau.

Je krijgt een stevige innovatieopdracht, gelet op de veranderende samenstelling van de doelgroep, het sociaal werkgeverschap en het bouwen van nieuwe samenwerkingsvormen met werkgevers. Daarnaast heb je een stevige bedrijfsmatige opdracht. Het effect van de inzetten transities op sociaal werkgeverschap het doorontwikkelen van partnerschap en coproductie met opdrachtgevers heeft twee hoofddoelen. Het moet leiden tot een grotere beweging van binnen naar buiten. En daarnaast tot een efficiëntere werkwijze voor WIO. Deze opdrachten voer je samen uit met de twee portefeuillehouders.

Vanuit de stevige innovatieopdracht ben je in staat om een balans te vinden tussen vernieuwing en de belangen van de doelgroepmedewerkers. Je hebt een brede visie op de organisatieontwikkeling en bent in staat om leiding te geven aan een bedrijf met alles wat daar bij komt kijken. Je weet hoe een bedrijf werkt, en een bedrijfsbureau aanstuurt. Daarbij ben je in staat om zowel bedrijfsmatig te denken als sturing te geven op de maatschappelijke doelen en politieke ambities. In dat kader heb je een goede politieke antenne. Je hebt kennis van de Wsw en affiniteit met de doelgroep en zorgt voor een veilige werkomgeving Je hebt een commerciële blik en ziet kansen bij werkgevers. Je bent in staat om grote contracten af te sluiten en je krijgt daarbij energie van het onderhandelen.

Samengevat vraagt dit in elk geval om de volgende competenties: innovatief, politiek sensitief,
verbindend (zowel naar de binnen- als buitenwereld), samenwerkingsgerichtheid, zorgvuldig, executiekracht, veranderkracht, strategische blik en relatiegerichtheid.

DE FUNCTIE-EISEN
· Bedrijfsmatige en financiële kennis op het terrein van planning en control, werken met businesscases en orderportefeuille
· Een academisch werk- en denkniveau, organisatie brede kennis en ervaring met de sociale werkvoorziening en/of beschut werk.
· Het vermogen om zaken ook vanuit ander gezichtspunten te zien en te beoordelen (zoals een werkgever of doelgroepmedewerker).

DE ORGANISATIE
De rol van de gemeente op een inclusieve arbeidsmarkt verandert. Op die arbeidsmarkt heeft Den Haag Werkt diverse rollen zowel naar werkgevers als naar kandidaten en doelgroepmedewerkers. De nieuwe organisatie-inrichting van Den Haag Werkt moet bijdragen aan een onomkeerbare stap naar een Werkbedrijf dat op de eerste plaats gefocust is op het aan het werk brengen van burgers. En dat op een manier waarop werkgevers een grotere rol vervullen in de ontwikkeling en arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan nu het geval is. Deze opgave voert Den Haag Werkt in nauwe samenwerking met het Werkoffensief +500 uit. Den Haag Werkt zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk mensen zo gewoon mogelijk werk doen bij een zo gewoon mogelijk werkgever tegen een zo gewoon mogelijk loon. Voor degenen die een beschermde werkomgeving nodig hebben bieden we beschut werk.

Om dit te bereiken faciliteert Den Haag Werkt werkgevers in hun verantwoordelijkheid om ook de zwakkeren op de arbeidsmarkt een plek te geven in hun organisaties. Voor de professionals binnen Den Haag Werkt betekent dit, dat ze soms een stapje terug moeten doen en meer moeten overlaten aan werkgevers en soms een tandje bij moeten schakelen. Zo willen we ondernemers helpen om hun vacatures te vervullen en willen we mensen aan het werk helpen omdat dit goed is voor henzelf en om de doelstelling te realiseren dat onze stad meer inclusief wordt. Daarnaast stelt Den Haag Werkt de ontwikkeling van de kandidaat centraal. Daarom gaan we zo veel mogelijk werken met één contactpersoon of regisseur per kandidaat. Deze regisseur stippelt samen met de kandidaat een ontwikkelplan uit en coördineert de uitvoering hiervan. Op deze wijze kunnen we dienstverlening op maat leveren. Menselijke aandacht wordt hiermee een centraal onderdeel van onze dienstverlening. Dit alles vindt plaats aan de hand van de drie kernwaarden van Den Haag Werkt, te weten: mensgericht, ondernemend en toegewijd.

Den Haag Werkt bestaat uit drie domeinen en een afdeling strategisch accountmanagement. De domeinmanagers en de manager strategisch accountmanagement vormen samen met de directeur Den Haag Werkt het managementteam. Het managementteam staat gezamenlijk voor de opgave van de integratie van de twee vroegere onderdelen. En om de implementatie van dienstverlening en de gestelde doelen te behalen. Hierin heeft elke domeinmanager ook zijn eigen opgave. De manager strategisch accountmanagement heeft hierbij de opdracht op om de strategische en bestuurlijke agenda te vertalen naar de uitvoering en werkt daarbij samen met de domeinen. En is tegelijkertijd domeinoverstijgend als een uitkijkpost die op hoog niveau verbindingen maakt tussen bestuurders, werkgevers- en brancheorganisaties, werkgevers en de interne organisatie.

DE OPGAVE VOOR HET DOMEIN WERK IN OPDRACHT
Het domein Werk in Opdracht (WIO) draagt zorg voor het realiseren van opdrachten gericht op werkplekken en ontwikkelplekken die (nog) niet gerealiseerd kunnen worden bij werkgevers. Het WIO biedt daarvoor werkplekken intern, bij werkgevers of samen met werkgevers. De bedrijfsvoerings- en ondersteunende onderdelen van de voormalige Haeghe Groep zullen deels gecentraliseerd worden in het WIO. Het gaat dan om de onderdelen die het primair proces ondersteunen.

Vanuit de ambitie van Den Haag Werkt heeft het domein WIO de komende jaren (2020 – 2023) een aantal opgaven. Het doel is namelijk niet om werkgever te zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, het doel is arbeidsontwikkeling van mensen die het (nog) niet zelfstandig redden op de arbeidsmarkt.

Het werkgeverschap van het WIO is uitsluitend een middel om die groep burgers werk te bieden voor wie (nog) geen plaats is op de reguliere arbeidsmarkt. Het WIO krijgt de volgende opgaven.

1. Zorgen voor behoud van werkgelegenheid voor de doelgroep
2. Het ontwikkelen van partnerschap en coproductie met opdrachtgevers
3. Het blijven bieden van leerwerkplekken voor werkzoekenden/kandidaten
4. Het realiseren van een optimaal rendement van het uitgevoerde werk

Het domein Werk in opdracht werkt in de zogenaamde commerciële kolom nauw samen met SAM.

Het blijven bieden van werk voor de doelgroep leidt er toe dat binnen de WIO de aansturing van de doelgroepmedewerkers plaatsvindt. Dit vraagt om een goede samenwerking met het Domein I&A op het vlak van ontwikkeling en het inzetten van de expertpool.

Aanbod

De functie is ingepast in schaal 15, met een maximum van € 7.215,– bruto per maand.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen
kun je contact opnemen met Roel Wever. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij Tineke Frederiks, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9132. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

De vacature is opengesteld op 8 november

Je sollicitatie kan je tot en met 29 november indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kan je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kan je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer R. Wever, onder vermelding van vacaturenummer 7012.

In week 48 en 49 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.

Zodra de data voor de selectierondes bekend zijn zullen deze worden gepubliceerd in dit functieprofiel.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit