Directeur Veiligheidsregio / Regionaal Commandant – Alkmaar

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoeken wij een Directeur / Regionaal Commandant.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Functie

De directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseert en ondersteunt het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB). Hij/zij heeft gezamenlijk met de collega directeur de dagelijkse leiding over de veiligheidsregio en de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de gemeenschappelijke diensten en de integrale beleidsontwikkeling en voor de bestrijding van incidenten, rampen en crisissituaties. De directeur Veiligheidsregio is verantwoording schuldig aan het DB en is lid van de directie.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een tweehoofdige directie. Beide directieleden moeten elkaar naadloos kunnen aanvullen. Zowel op persoonlijk als professioneel gebied dient er een chemie te zijn, de directieleden zullen nauw samenwerken.

De directie moet in staat zijn om de brandweer- en de zorgkant goed met elkaar te verbinden en het beste van beide te kunnen verenigen. Relevante ervaring met het vakgebied van de brandweer en met bedrijfsvoering zijn voor deze directeur een vereiste.

TAKEN
De directeur van de veiligheidsregio:

1. Is adviseur van en geeft ondersteuning aan het DB en het AB en bewaakt de vertaling van uitvoering van genomen besluiten.
2. Is lid van de directie en dientengevolge verantwoordelijk voor:
– het management, de kwaliteit, continuïteit en ontwikkeling van de organisatie;
– de organisatie-inrichting en opbouw van de organisatie;
– het initiëren, ontwikkelen en afstemmen van integraal, strategisch beleid.
3. Geeft als verantwoordelijke integraal leiding, waaronder:
– het direct leidinggeven aan de teammanagers, teamleiders en eventuele andere functionarissen, waaronder het voeren van resultaat- en ontwikkelingsgesprekken;
– de kwaliteit en kwantiteit van geleverde producten en diensten;
– de bewaking van processen en afstemming tussen de verschillende organisatie-eenheden;
– het beleid en beheer van alle PIOFACH-taken (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting).
4. Signaleert en analyseert maatschappelijke- en politieke strategische ontwikkelingen, vertaalt deze in strategische beleidsinitiatieven en toetst de beleidsvoornemens op effect.
5. Vertegenwoordigt de gehele organisatie in diverse netwerken.
6. Fungeert als secretaris WGR.
7. Treedt op als bestuurder in de zin van de WOR.
8. Is Regionaal Commandant als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s.
9. Verricht overige werkzaamheden.

De directeur is tevens inzetbaar in het piket Directeur van Dienst.
De taken zoals genoemd onder de punten 6 en 7 zijn roulerend van aard en kunnen binnen de directie worden gewisseld.


DE ORGANISATIE
De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, Risico- en Crisisbeheersing, de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM, reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten en bestrijkt het gebied vanaf Castricum, Alkmaar en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. De 17 burgemeesters vormen het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het AB legt binnen haar of zijn gemeenteraad verantwoording af over het door de veiligheidsregio gevoerde beleid.

De veiligheidsregio coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid in de regio Noord-Holland Noord. Samen Hulpvaardig, luidt het motto.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening.

Bij de organisatie werken rond de 1.800 medewerkers (bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers) en staat de hoofdlocatie in Alkmaar.

Functie-eisen

U beschikt over een WO werk- en denkniveau en hebt ruime ervaring als (eind)verantwoordelijke in een grote organisatie. U beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en leiderschap. U bent zakelijk en innovatief en hebt kennis van en ervaring met het lokale bestuur en samenwerking binnen een gemeenschappelijke regeling.

De kerncompetenties van de veiligheidsregio zijn: Sterk in samenwerken, Hulpvaardigheid en Daadkracht.
Voor deze functie gelden als specifieke competenties: beschikt over visie, is bestuurlijk sensitief, energiek, resultaat- en taakgericht en innovatief en u weet uw medewerkers te inspireren en motiveren.
U bent een stevige persoonlijkheid, u beschikt over een groot netwerk en hebt kennis van de actuele thema’s binnen de Veiligheidsregio’s. U bent een verbinder met oog voor de politieke realiteit en bent sterk in het opbouwen van relaties met uw stakeholders (zowel intern als extern).

Aanbod

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt u een mooie functie binnen een prettige en uitdagende werkomgeving. De functie is ingeschaald in schaal 17 CAR-UWO bij een fulltime dienstverband en bedraagt maximaal € 9.069,- bruto per maand. Daarnaast ontvangt u 17,05% van het bruto salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB).

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Roel Wever. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor zondag 28 juni aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 7084) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Roel Wever, onder vermelding van vacaturenummer 7084.

PLANNING:
Voorselectiegesprekken: week 27
Bespreken cv’s met selectiecommissie: week 28, woensdag 8 juli
1e ronde selectiegesprekken: week 28, vrijdag 10 juli (middag)
2e ronde selectiegesprekken: week 29, maandag 13 juli (ochtend).

Het streven is dat de procedure is afgerond voor 1 augustus 2020.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit